Náměstek Línek interpeloval Barrosu

28.11.

Náměstek Línek interpeloval Barrosu

Náměstek Línek interpeloval Barrosu

Náměstek Línek interpeloval Barrosu

V rámci druhého dne 77. plenárního zasedání Výboru regionů EU (VR EU) v Bruselu reagoval na vystoupení předsedy Evropské komise (EK) José Barrosy člen národní delegace ve Výboru regionů EU a náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Předseda Evropské komise José Manuel Durao Barroso seznámil členy Výboru regionů EU s legislativním a pracovním programem Evropské komise pro rok 2009. Hovořil o celosvětové finanční a hospodářské krizi a o možnostech jejího řešení. „Pro řešení globální hospodářské krize je nezbytná lepší integrace a koordinace politik EU na evropské, národní i regionální úrovni. Tento proces musí odrážet potřeby všech úrovní vlád. Výbor regionů například navrhuje sladit rozpočtové programovací období s evropským volebním cyklem na bázi 5+5 let, nikoli tedy na bázi 7 let, jak je tomu nyní,“ sdělil Línek. Náměstek hejtmana mimo jiné zmínil i problematiku klimatických změn, kterou je nutné řešit již na nejnižších úrovních vlád, tedy na regionální a místní úrovni. Příkladem může být podpora využívání obnovitelné energie nebo bližší propojení Evropské investiční banky s regiony. Línek byl historicky prvním Čechem od vstupu České republiky do EU v roce 2004, kdy jménem celé skupiny Evropské lidové strany-Evropských demokratů, která tvoří nejsilnější frakci ve Výboru regionů, vystoupil v reakci na projev předsedy Evropské komise. „Ve svém vystoupení jsem také osobně i jménem české delegace pozval předsedu Evropské komise na pražský Summit evropských regionů a měst. Summit se koná ve dvouletých cyklech a tentokrát se uskuteční 5. a 6. března 2009,“ uzavřel Roman Línek.

Další zprávy z kategorie "Politika"

21.2.

ODS a KPK podepsaly dodatek koaliční smlouvy

Účelem dodatku smlouvy je projednání a stanovení personálních změn ve vedení orgánů Pardubického kraje.

Politika celý článek
7.12.

Roman Línek zvolen do předsednictva Výboru regionů EU

Českou republiku v předsednictvu zastupují maximálně dva zástupci.

Politika celý článek
17.10.

Kdo jsou noví krajští zastupitelé?

Až se 21. října uskuteční ustavující jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, usedne do lavic celá řada nových tváří, ale také zastupitelé, kteří svůj mandát v krajských volbách obhájili

Politika celý článek
25.11.

Hradec Králové stále hledá primátora

Při volbách do funkcí náměstků primátora uspěl pouze Vlastimil Ondráček z České strany sociálně demokratické s 19 hlasy.

Politika celý článek
11.7.

Vláda schválila návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu

Cílem předkládaného materiálu je především uvedení zákona do souladu s občanským zákoníkem a živnostenským zákonem. Dále pak zvýšení ochrany zákazníka týkající se úpravy povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře tak, aby nemohlo ze strany pojišťovny dojít k omezení rozsahu pojistného plnění. V neposlední řadě pak úprava dozoru správních orgánů nad činností cestovních kanceláří a cestovních agentur a zavedení správního trestání včetně sankcí.

Politika celý článek
14.3.

Hejtman a náměstek vítali ministry na peróně

Hejtman seznámil ministra s tím, jak by měl v Pardubickém kraji fungovat integrovaný dopravní systém.

Politika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting