Pirátům jde o zdraví obyvatel Pardubic, náměstkyni pro životní prostředí o zájmy elektrárny

15.2.

Pirátům jde o zdraví obyvatel Pardubic,   náměstkyni pro životní prostředí o zájmy elektrárny

Pardubičtí Piráti prosazují, aby město odmítlo udělení výjimek na vypouštění emisí oxidů dusíku a rtuti pro Elektrárnu Chvaletice. Jejich návrh na lednovém zastupitelstvu neprošel. Místo toho vedení města v čele s ANO pro zastupitele uspořádalo prezentaci vlastníka elektrárny, firmy Sev.en EC. Stejná společnost se nedávno stala novým sponzorem pardubického hokejového klubu, který se potýká s velkými finančními problémy.

Na seminář, konaný za účelem informovat zastupitele o dané problematice, však byli pozváni pouze zástupci chvaletické elektrárny. S negativní reakcí ANO se totiž setkala i snaha Pirátů o to, aby se semináře zúčastnili rovněž nezávislí odborníci z akademického prostředí. „Paní náměstkyně Dvořáčková (ANO) opakovanou výzvu Pirátů odmítla s tím, že názor navrhovaných expertů je přece všem dávno známý a seminář není diskuzní fórum. Přitom sama přes deklarovanou snahu účast odborníků nezajistila,” popsal marné úsilí o zajištění objektivity Jakub Kutílek, zelený zastupitel zvolený za Piráty.

Firma Sev.en EC žádá o povolení výjimek krajský úřad. Město Pardubice je účastníkem řízení a jeho úkolem je hájit zájmy města a jeho občanů. Zastupitelstvo bude o postoji k udělení výjimek znovu hlasovat 21. 2. 2019. „V lednu se mnozí zastupitelé hlasování zdrželi, protože neměli dostatek informací k tomu, aby se zodpovědně rozhodli. Právě proto se konal tento seminář. Ale jeho formát byl nastaven jako jednostranná prezentace firmy Sev.en EC, “ popsal průběh semináře pirátský zastupitel Ondřej Karas. Všichni přítomní zástupci Pirátů se snažili svou aktivní účastí v diskuzi debatu vyvážit.

Vedení města pojetím semináře vytváří dojem, že důležitější jsou pro něj finanční zájmy soukromé firmy než zájmy obyvatel Pardubic. Zástupci elektrárny přitom potvrdili, že v případě neudělení výjimky by potřebné investice do technologií zajišťujících splnění schválené regulace učinili. „Je naprosto nepřijatelné, aby město ustupovalo nebo dokonce pomáhalo soukromé firmě v jejím záměru ušetřit na úkor zdraví jeho obyvatel,” doplnila Lenka Španihelová, pardubická zastupitelka Pirátské strany. Navíc hrozí, že bude-li výjimka chvaletické elektrárně udělena, může se stát nebezpečným precedentem ohrožujícím ovzduší v celé České republice

Elektrárna měla být v souladu se Státní energetickou koncepcí a strategií ČEZ uzavřena v roce 2016 jako jedna z nejzastaralejších v Česku. Nový vlastník s cílem prodloužit provoz elektrárny zahájil dílčí rekonstrukci. Již v této době měl ovšem informace o tom, že se připravuje přísnější regulace. Na části elektrárny však ve snaze ušetřit provedl modernizaci nedostatečnou a spolehl se na to, že legislativa nebude přijata nebo získá výjimku. Aby opět ušetřil, o výjimku nyní dokonce žádá i na část elektrárny, do které zatím neinvestoval.

Další zprávy z kategorie "Politika"

10.7.

Ministr Čunek chválil Pardubický kraj

Ministr Čunek jednal s vicehejtmanem Línkem. Čunek chválil připravenost kraje, Línek zase spolupráci s ministerstvem.

Politika celý článek
10.5.

Občanské iniciativy vyzývají k volbě nových tváří

Další občanskou iniciativou, která se snaží o změnu české politiky je Vyměňte politiky.cz.

Politika celý článek
11.1.

Přistupme k prezidentské volbě zodpovědně

Přistupujme proto k tomuto aktu s nejvyšší vážností. Zapomeňme na snahu projevit svůj nesouhlas někdy paradoxním či ironickým výběrem kandidáta.

Politika celý článek
14.11.

Pardubice navštívil jeho excelence Tan Soo Khoon

Poprvé v historii města navštívil v úterý 11. listopadu pardubickou radnici oficiální představitel Singapuru.

Politika celý článek
25.10.

Piráti budou prosazovat program z opozice

Přesunem do opozice pro Piráty práce na jejich programu nekončí. Naopak. Jak slíbili již ve své povolební strategii, budou konstruktivní opozicí.

Politika celý článek
17.10.

Krajský justiční palác začne soudit v roce 2012

V úterý 16. října 2007 se v Praze uskutečnilo setkání vedení ministerstva spravedlnosti s představiteli krajů.

Politika celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting