„Labe nebude splavné ani s českými jezy“

28.1.

„Labe nebude splavné ani s českými jezy“

„Labe nebude splavné ani s českými jezy“

Na semináři "Labe, naše společné dědictví", který proběhl v sobotu 26. ledna 2008 na půdě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaznělo hned několik argumentů, proč je důležité zachovat dolní tok této řeky v přirozeném stavu. „V Labi ubývá vody a v Německu proto nelze dosáhnout jeho celoroční splavnosti. Německá vláda nebude stavět jezy ani jiné stavby, protože by se to nevyplatilo,“ řekl poslanec saského parlamentu za stranu Zelených Johannes Lichdi. Podle něj klade saská vláda důraz na další rozvoj železnice, která je ekologicky příznivá, rychlá a spolehlivější než lodě. „Programové prohlášení naší zemské vlády s výstavbou jezů nepočítá,“ konstatoval Lichdi. „Aby lodě mohly na Labi konkurovat železnici a zejména kamionové dopravě, museli bychom celoročně garantovat ponor 2,5 metru. To by znamenalo zastavět celou řeku od Ústí nad Labem až po Hamburk novými jezy. Kvůli nedostatku vody totiž dnes nedokážeme zajistit plavební hloubku ani 160 centimetrů. Provoz vodní dopravy na Labi je zcela neekonomický,“ uvedl Manfred Krauss z německé nevládní organizace BUND. Krauss zároveň připomněl, že v koridoru mezi Prahou a Hamburkem je stále nevyužitá kapacita železnice, která současné výkony lodní dopravy převyšuje zhruba dvacetinásobně. Johannes Lichdi z německých Zelených podotknul, že Německo dříve předpokládalo zajištění plavební hloubky v Labi 160 centimetrů po 345 dní v kalendářním roce do roku 2010. Tyto plány ale patří minulosti. „Dřívější předpoklady byly založeny na chybných datech. Vycházeli jsme z údajů o množství vody naměřených v 70. letech, kdy bylo ovšem enormní množství srážek. Posledních dvacet let ukázalo, že tak optimistické stavy se již neopakují a i naše plány jsme proto museli přehodnotit,“ dodal Lichdi. Podle Pavla Tremla z Výzkumného ústavu vodohospořádského T.G.Masaryka se bude situace na Labi v důsledku klimatických změn nadále zhoršovat. „Na základě dlouhodobých měření předpokládáme, že vody v Labi bude stále méně. Nové jezy zřejmě nedokáží lodní dopravě nijak pomoci, nanejvýš kompenzují úbytek vody způsobený počasím,“ řekl Treml. Odborný pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Werner Henschel zdůrazňuje, že labský kaňon oplývá výjimečnou krásou, která vždy inspirovala malíře, básníky i další umělce. „Labe ovlivnilo Máchu i Wagnera. Dnes je vedle francouzské Loiry jediným veletokem střední a západní Evropy, který lidé nepřeměnili ve stoku nebo plavební kanál. Je naší povinností toto výjimečné prostředí zachovat a chránit.“ S tím souhlasí Jaroslav Koutský, který se na Univerzitě J. E. Purkyně věnuje regionálnímu rozvoji. „Naše poznatky dokazují, že zachovalé přírodní prostředí bezprostředně souvisí s kvalitou života a ta je zas klíčovou součástí ekonomického rozvoje. Labe je možné využít pro rozvoj turistického ruchu a řadu oborů podnikání, jež budou zároveň šetrné k přírodnímu prostředí.“ Koutský vysvětlil, že univerzita právě zpracovává doporučení pro komunální a regionální politiky i úřady, jak přírodních krás k ekonomickému rozvoji regionu využít.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.8.

Pardubický kraj a další ročník „Mostů“

Národní rada zdravotně postižených může vyzdvihnout dobré skutky dobrých lidí, kteří pomáhají k odstranění bariér.

Společnost celý článek
10.8.

Zelení: zprovoznění spalovny je krok zpět

Krátce po koupi spalovny se Rakušané nechali slyšet, že nový provoz plánují rozjet až v roce 2010.

Společnost celý článek
12.2.

Bonifantes odjíždějí na turné po Kanadě a USA

Intenzivní pěvecká příprava probíhá již půl roku a zpěváci za sebou tak mají desítky hodin zkoušení, díky kterým jsou nyní připraveni podat za oceánem ty nejlepší výkony a současně hlasově a fyzicky ustát pětitýdenní cestu. Sbormistr Jan Míšek zařadil do výběrové sestavy 31 zpěváků, kteří předvedou své pěvecké umění na více než 40 koncertech. To, že se bude jednat o skutečně nabitý program nejen po hudební stránce, je patrné ze samotné trasy turné, protože sbor ujede přes 7000 kilometrů. Svou cestu započne v kanadském Torontu a bude pokračovat přes Ottawu, Montréal, Farmington, Boston, West Hartford, New York, Baltimore, Philadelphii, Bethlehem, Cleveland, Chicago, Springfield, St. Louis, Cedar Rapids a cestování ukončí v Minneapolis.

Společnost celý článek
12.5.

Divadlo žije!

Vernisáž se koná v sobotu 14. května v 16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.

Společnost celý článek
30.9.

Memorandum o podpoře vodního turismu na Labi

Náměstek Janeba rovněž přislíbil spolupráci při dalším rozvoji vodního turismu a při prosazování cílů Memoranda.

Společnost celý článek
23.7.

V Litomyšli a Opatově budou částečné uzavírky na silnicích první třídy

Celkem tři dny v období od 23. do 31. července bude částečně omezen provoz na mostě na silnici I/35 v Sokolovské ulici v Litomyšli, místní části Nedošín. Rovněž tři dny bude v termínu od 1. do 9. srpna částečně omezen provoz na silnici I/43, na mostě v nezastavěné části obce Opatov.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting