„Labe nebude splavné ani s českými jezy“

28.1.

„Labe nebude splavné ani s českými jezy“

„Labe nebude splavné ani s českými jezy“

Na semináři "Labe, naše společné dědictví", který proběhl v sobotu 26. ledna 2008 na půdě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaznělo hned několik argumentů, proč je důležité zachovat dolní tok této řeky v přirozeném stavu. „V Labi ubývá vody a v Německu proto nelze dosáhnout jeho celoroční splavnosti. Německá vláda nebude stavět jezy ani jiné stavby, protože by se to nevyplatilo,“ řekl poslanec saského parlamentu za stranu Zelených Johannes Lichdi. Podle něj klade saská vláda důraz na další rozvoj železnice, která je ekologicky příznivá, rychlá a spolehlivější než lodě. „Programové prohlášení naší zemské vlády s výstavbou jezů nepočítá,“ konstatoval Lichdi. „Aby lodě mohly na Labi konkurovat železnici a zejména kamionové dopravě, museli bychom celoročně garantovat ponor 2,5 metru. To by znamenalo zastavět celou řeku od Ústí nad Labem až po Hamburk novými jezy. Kvůli nedostatku vody totiž dnes nedokážeme zajistit plavební hloubku ani 160 centimetrů. Provoz vodní dopravy na Labi je zcela neekonomický,“ uvedl Manfred Krauss z německé nevládní organizace BUND. Krauss zároveň připomněl, že v koridoru mezi Prahou a Hamburkem je stále nevyužitá kapacita železnice, která současné výkony lodní dopravy převyšuje zhruba dvacetinásobně. Johannes Lichdi z německých Zelených podotknul, že Německo dříve předpokládalo zajištění plavební hloubky v Labi 160 centimetrů po 345 dní v kalendářním roce do roku 2010. Tyto plány ale patří minulosti. „Dřívější předpoklady byly založeny na chybných datech. Vycházeli jsme z údajů o množství vody naměřených v 70. letech, kdy bylo ovšem enormní množství srážek. Posledních dvacet let ukázalo, že tak optimistické stavy se již neopakují a i naše plány jsme proto museli přehodnotit,“ dodal Lichdi. Podle Pavla Tremla z Výzkumného ústavu vodohospořádského T.G.Masaryka se bude situace na Labi v důsledku klimatických změn nadále zhoršovat. „Na základě dlouhodobých měření předpokládáme, že vody v Labi bude stále méně. Nové jezy zřejmě nedokáží lodní dopravě nijak pomoci, nanejvýš kompenzují úbytek vody způsobený počasím,“ řekl Treml. Odborný pracovník Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Werner Henschel zdůrazňuje, že labský kaňon oplývá výjimečnou krásou, která vždy inspirovala malíře, básníky i další umělce. „Labe ovlivnilo Máchu i Wagnera. Dnes je vedle francouzské Loiry jediným veletokem střední a západní Evropy, který lidé nepřeměnili ve stoku nebo plavební kanál. Je naší povinností toto výjimečné prostředí zachovat a chránit.“ S tím souhlasí Jaroslav Koutský, který se na Univerzitě J. E. Purkyně věnuje regionálnímu rozvoji. „Naše poznatky dokazují, že zachovalé přírodní prostředí bezprostředně souvisí s kvalitou života a ta je zas klíčovou součástí ekonomického rozvoje. Labe je možné využít pro rozvoj turistického ruchu a řadu oborů podnikání, jež budou zároveň šetrné k přírodnímu prostředí.“ Koutský vysvětlil, že univerzita právě zpracovává doporučení pro komunální a regionální politiky i úřady, jak přírodních krás k ekonomickému rozvoji regionu využít.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.7.

Hejtman předal ceny nejlepším hasičům

Součástí mistrovství byly individuální soutěž i soutěže družstev.

Společnost celý článek
14.12.

Chrám na Chlumku uvítal první poutníky

Martínek tak navázal na historii poutního místa spojeného s jeho zakladatelkou.

Společnost celý článek
2.6.

Blériot s hvězdným pilotem

Dan to zvládl jako opravdový profesionál a těší se na vystoupení v programu. Předpověď počasí zatím nepředpokládá na dobu konání Aviatické pouti nějaký silnější vítr, tak se mohou diváci těšit na předvedení Blériotu, které je vrátí více jak sto let zpátky, do dob prvních pardubických vzletů Ing. Jana Kašpara,“ seznamuje se zajímavou novinkou Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti.

Společnost celý článek
28.3.

Velikonoce na zámku v Pardubicích

Naučí i dekoratérské postupy úprav velikonočního stolu nebo aranžování jarního osení, což nepochybně ocení i maminky.

Společnost celý článek
5.5.

Zastupitelstvo města schválilo peníze na Kociánku

Občané na svých cestách do úřadů, za kulturou, do nemocnice či do školy se mohou zastavit v městské zahradě.

Společnost celý článek
31.5.

Dopravní obslužnost a rozpočtové určení daní, témata hejtmanovy

Starosta obce Třebovice Libor Gremlica s potěšením konstatoval, že vlaky budou konečně v jejich stanici zastavovat.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting