Aglomerace již podpořila projekty za dvě a půl miliardy korun

24.1.

Aglomerace již podpořila projekty za dvě a půl miliardy korun

Hradecko-pardubická aglomerace úspěšně pokračuje v realizaci projektů, které pomohou zlepšit dopravu, vzdělávání, životní prostředí nebo také stav památek v našem území. Za dva roky od prvních výzev již podpořila 106 projektů za 2,6 miliardy korun. A v letošním roce mají přibýt další za jeden a půl miliardy korun.

„První výzvy vyhlásila naše aglomerace před dvěma lety, přesto již máme prvních čtrnáct projektů, které jsou úspěšně dokončené. Patří mezi ně například kompletní modernizace dopravního terminálu v Přelouči, výstavba dvou trolejbusových tratí v Pardubicích nebo rekonstrukce základních škol v Chlumci nad Cidlinou, v Hradci Králové i v Pardubicích,“ říká primátor Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát.

Řídicí výbor na svém středečním jednání podpořil další tři projekty zaměřené výhradně na rozvoj cyklistické dopravy. Z celkového rozpočtu aglomerace ve výši 3,7 miliardy korun získaly téměř 20 milionů korun. „Řídicí výbor podpořil výstavbu dvou cyklostezek v Pardubicích, a to Náhrdelník Chrudimky a propojení Kunětické ulice, a královéhradeckou cyklostezku z Pouchova do Piletic. Všechny projekty by mohly být dokončené již v tomto roce,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Zároveň ale členové výboru museli čtyři projekty (lávka Poseidon přes Labe v Pardubicích, dvě cyklostezky v Hradci Králové a kanalizaci Pardubice-Opočínek) za 60 milionů korun vrátit žadatelům k dopracování, ve většině případů je na vině chybějící stavební povolení.

Právě nedostatečná připravenost žadatelů je hlavním problémem, který brání rychlejšímu čerpání evropských dotací v rámci Strategie ITI. Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde má aglomerace rezervovanou nejvyšší alokaci (více než 2,15 miliardy korun), proto již pohrozilo, že pokud nebude čerpání probíhat dle nastavených harmonogramů, může území o část alokace přijít. „Nositelé ITI musí zrychlit své čerpání, protože jinak jejich rezervované prostředky převedeme do individuálních projektů, kde máme obrovský převis žádostí,“ říká náměstek ministryně pro Místní rozvoj Zdeněk Semorád. „Rychlost čerpání je jen a pouze v rukou žadatelů, respektive jejich projektů. Na situaci se přesto i my snažíme reagovat harmonogramem výzev pro rok 2019, který bude mít alokaci ve výši 1,5 miliardy korun. Zároveň s žadateli řešíme možnost rychlejšího čerpání, a to opravdu na úrovni každého jednotlivého projektu. Věřím proto, že se nám tento milník podaří splnit,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský.

Přestože toto programového období (2014-2023) je v plném proudu, aglomerace se již připravuje na nové období (2021-2027), ve kterém by ITI měly hrát opět výraznou roli. „Už v únoru budeme oslovovat důležité partnery, abychom s jejich pomocí zmapovali strategické projekty v území, které budou mít ambici být součástí budoucí Strategie ITI. Zároveň vyzýváme města, kraje, obce i další potenciální žadatele, aby začali s přípravou svých projektů již v letošním roce, protože nové období začne reálně v roce 2022 a vzhledem k délce přípravy projektů v České republice již není na co čekat,“ dodává Miroslav Janovský.

Schválené projektové záměry ŘV ITI ze dne 23. 1. 2019

Název projektu Příspěvek Unie (Kč)

Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) 6 187 313,57

Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s navazujícími cyklostezkami

2 337 896,21

Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice 10 200 000

Projektové záměry vrácené k dopracování na ŘV ITI ze dne 23. 1. 2019

Název projektu Příspěvek Unie (Kč)

Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 58 34 000 000

Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek 10 200 000

Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního stadionu a trasy na „Hučák“

5 100 000

Pardubice, Opočínek - kanalizace 10 800 000

ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech

  • vyhlášeno a ukončeno 49 výzev nositele ITI v celkové sumě 3 540 362 110 Kč

  • Vyjádření ŘV ITI získalo 106 projektových záměrů v částce 2 613 375 460 Kč (2 projektové záměry v částce 42 775 060 Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)

  • 74 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 1 585 353 692 Kč

  • 61 projektů v částce 1 218 530 435 má vydaný právní akt

  • 14 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 207 225 314 Kč

  • 4 projekty nesplnily podmínky hodnocení ZS/ŘO (vráceno do alokace) 117 762 677 Kč

  • 4 projekty byly stažené žadateli ve fázi hodnocení ZS/ŘO (vráceno do alokace) 73 320 844 Kč

  • V roce 2019 bude v rámci ITI vyhlášeno 18 výzev s alokací 1 423 505 760 Kč, z toho: a) 526 505 000 Kč (IROP); b) 338 434 820 Kč (OPD); c) 189 200 000 Kč (OPŽP); 369 365 940 Kč (OPPIK)

Seznam všech podpořených projektů: http://iti.hradec.pardubice.eu/projekty.php?kategorie=5

Další zprávy z kategorie "Společnost"

26.5.

Scéna na Kunětické hoře už láká diváky

Premiéry se uskuteční o víkendu 11. a 12. června, reprízy pak 16. – 18. června a 24. – 26. června vždy od 20.30 hodin.

Společnost celý článek
12.4.

Klub Burzy filantropie prohlubuje spolupráci mezi neziskovým sektorem a donátory

„Burza působí v kraji od roku 2011. Zapojilo se do ní už více jak 75 unikátních donátorů a dočkala se 27 opakování v Pardubickém kraji a podpořila na 232 projektů neziskových organizací částkou přesahující 7 milionů korun.

Společnost celý článek
10.11.

Zima se blíží rychleji, než si myslíte

Podle ornitologů volně žijícího ptactva ubývá nejen v zahradách, ale i v polích a dokonce i v lesích.

Společnost celý článek
26.3.

Chceme čisté Pardubice, pomozte nám

Čištění v uvedených ulicích a dnech bude prováděno od 6,00 hodin, avšak přípravné práce již od 5.00 hodin ráno.

Společnost celý článek
5.11.

Prezident republiky jmenuje nové profesory

V pondělí 5. listopadu v 15.00 hodin odpoledne se ve Velké aule Karolina v Praze uskuteční slavnostní ceremonie.

Společnost celý článek
7.12.

Dotační program na podporu sociálního podnikání a fundraisingu vyhlášen

Zájemci o podporu budou moci v případě úspěšné žádosti získat prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení majetku, úpravu pracovního místa, zajištění vzdělání pro znevýhodněné i pro management a prostředky pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting