Aglomerace má připravené výzvy na více než jeden a půl miliardy

19.1.

Aglomerace má připravené výzvy na více než jeden a půl miliardy

Hradecko-pardubická aglomerace pokračuje ve svém úspěšném naplňování schválené strategie ITI. Už v roce 2016 vypsala jako první ze sedmi aglomerací v České republice výzvy pro předkládání projektů a do současné doby schválila realizaci osmi významných aglomeračních projektů za téměř 278 milionů korun. „Řídicí výbor ITI schválil například výstavbu dopravního terminálu v Přelouči, nákupy speciálních trolejbusů v Hradci Králové a Pardubicích nebo projekt Státní vědecké knihovny v Hradci králové na ukládání a zálohování dAglomerace má připravené výzvy na více než jeden a půl miliardy

Hradecko-pardubická aglomerace pokračuje ve svém úspěšném naplňování schválené strategie ITI. Už v roce 2016 vypsala jako první ze sedmi aglomerací v České republice výzvy pro předkládání projektů a do současné doby schválila realizaci osmi významných aglomeračních projektů za téměř 278 milionů korun. „Řídicí výbor ITI schválil například výstavbu dopravního terminálu v Přelouči, nákupy speciálních trolejbusů v Hradci Králové a Pardubicích nebo projekt Státní vědecké knihovny v Hradci králové na ukládání a zálohování digitálních dokumentů,“ říká předseda Řídicího výboru ITI (ŘV ITI) a primátor města Pardubic Martin Charvát.

Na svém zatím posledním jednání tuto středu schválil ŘV ITI další čtyři projektové záměry za 150 milionů korun dotačních. „Kladně jsme vyhodnotili projekty na výstavbu nových depozitářů pro Východočeské muzeum v Pardubicích za téměř 80 milionů korun a stavbu tří nových trolejbusových tratí v Pardubicích za téměř 65 milionů korun,“ podotýká královéhradecký primátor Zdeněk Fink. „V tomto roce chceme zahájit práce na prodloužení trolejbusové trati v Trnové-Ohrazenici a další trati na Zámeček. Třetím projektem, který už se realizuje a finanční prostředky bychom rádi získali na zpětné financování, je nová trakce nad Multimodálním uzlem veřejné dopravy před vlakovým nádražím,“ vysvětluje ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů [Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program doprava (OPD), Operační program životní prostředí (OPŽP), Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV), Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)] rezervovanou částku v minimální výši 3,4 miliardy korun. Vyčerpat ji musí nejpozději do konce roku 2023. Na letošní rok proto plánuje vypsat výzvy za více než 1,5 miliardy korun. „Sledujeme stav přípravy projektů, které by v blízké době mohly získat podporu z ITI. Pevně tak věříme, že alokaci ve všech výzvách vyčerpáme kvalitními projekty,“ konstatuje náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

Podle schváleného harmonogramu budou už v únoru vypsané výzvy v rámci IROP na podporu středních škol (180 milionů korun), revitalizaci národních kulturních památek (107 milionů korun) a dopravní telematiku (56 milionů korun). „V letošním roce naše aglomerace plánuje vypsat také první výzvy pro podporu infrastruktury základních a vysokých škol, na výstavbu nových cyklostezek, kanalizací nebo na rekonstrukci významných muzeí,“ říká náměstek královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Aglomerace by v letošním roce zároveň chtěla vyhlásit výzvy z OPPIK zaměřené na podnikový výzkum, vývoj a inovace nebo na zvýšení inovační výkonnosti podniků. „Bohužel jednání s řídicím orgánem OPPIK, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, ještě není uzavřené a podmínky nejsou pro aglomerace nastavené srovnatelně s individuálními výzvami. Chceme proto pokračovat v intenzivním jednání s dotčeným ministerstvem, a to tak, aby akceptovatelné výzvy mohly být vyhlášeny v květnu letošního roku,“ dodává manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Celková alokace aglomerace v pěti OP: 3 408 940 000 Kč
Celkem vyhlášené výzvy v roce 2016: 279 000 000 Kč
Schválené projektové záměry ŘV ITI: 277 992 140 Kč
Plán výzev pro rok 2017: 1 513 950 000 Kč
Výzvy pro rok 2016 + 2017: 1 792 950 000 Kč
Zbývá vyhlásit 2018+ výzvy za: 1 615 990 000 K


Přehled vyhlášených výzev Hradecko-pardubické aglomerace v roce 2016 (říjen - prosinec)

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava) 121 000 000 K


SC 3.1 (památky a muzea) 93 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce) 65 000 000 Kč

Celkem vyhlášené výzvy v roce 2016: 279 000 000 Kč

Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava) 183 000 000 Kč
SC 2.4 (ZŠ a SŠ) 335 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea) 487 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce) 20 000 000 Kč
SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy) 35 000 000 Kč
Operační program životní prostředí (OPŽP)
SC 1.1 (kanalizace) 40 000 000 (Kč)
Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV)
SC 1.2 (VŠ) 413 950 000 Kč
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Výzvy 1/2 roku 2017, alokace bude schvalována do konce března.

Celkem vyhlášené výzvy v roce 2017: 1 513 950 000 Kč

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až leden2017)

Název projektu

Žadatel

Podpora EU

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Město Přelouč

20 367 147

Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

38 675 000

Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

61 200 000

Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK

Královéhradecký kraj

12 750 000

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Pardubický kraj

79 999 994

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

16 882 885

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

34 249 437

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

13 867 677

igitálních dokumentů,“ říká předseda Řídicího výboru ITI (ŘV ITI) a primátor města Pardubic Martin Charvát. 
Na svém zatím posledním jednání tuto středu schválil ŘV ITI další čtyři projektové záměry za 150 milionů korun dotačních. „Kladně jsme vyhodnotili projekty na výstavbu nových depozitářů pro Východočeské muzeum v Pardubicích za téměř 80 milionů korun a stavbu tří nových trolejbusových tratí v Pardubicích za téměř 65 milionů korun,“ podotýká královéhradecký primátor Zdeněk Fink. „V tomto roce chceme zahájit práce na prodloužení trolejbusové trati v Trnové-Ohrazenici a další trati na Zámeček. Třetím projektem, který už se realizuje a finanční prostředky bychom rádi získali na zpětné financování, je nová trakce nad Multimodálním uzlem veřejné dopravy před vlakovým nádražím,“ vysvětluje ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.
Aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů [Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program doprava (OPD), Operační program životní prostředí (OPŽP), Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV), Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)] rezervovanou částku v minimální výši 3,4 miliardy korun. Vyčerpat ji musí nejpozději do konce roku 2023. Na letošní rok proto plánuje vypsat výzvy za více než 1,5 miliardy korun. „Sledujeme stav přípravy projektů, které by v blízké době mohly získat podporu z ITI. Pevně tak věříme, že alokaci ve všech výzvách vyčerpáme kvalitními projekty,“ konstatuje náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.
Podle schváleného harmonogramu budou už v únoru vypsané výzvy v rámci IROP na podporu středních škol (180 milionů korun), revitalizaci národních kulturních památek (107 milionů korun) a dopravní telematiku (56 milionů korun). „V letošním roce naše aglomerace plánuje vypsat také první výzvy pro podporu infrastruktury základních a vysokých škol, na výstavbu nových cyklostezek, kanalizací nebo na rekonstrukci významných muzeí,“ říká náměstek královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich. 
Aglomerace by v letošním roce zároveň chtěla vyhlásit výzvy z OPPIK zaměřené na podnikový výzkum, vývoj a inovace nebo na zvýšení inovační výkonnosti podniků. „Bohužel jednání s řídicím orgánem OPPIK, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, ještě není uzavřené a podmínky nejsou pro aglomerace nastavené srovnatelně s individuálními výzvami. Chceme proto pokračovat v intenzivním jednání s dotčeným ministerstvem, a to tak, aby akceptovatelné výzvy mohly být vyhlášeny v květnu letošního roku,“ dodává manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.
ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Celková alokace aglomerace v pěti OP: 3 408 940 000 Kč 
Celkem vyhlášené výzvy v roce 2016:   279 000 000 Kč
Schválené projektové záměry ŘV ITI:   277 992 140 Kč
Plán výzev pro rok 2017: 1 513 950 000 Kč
Výzvy pro rok 2016 + 2017: 1 792 950 000 Kč
Zbývá vyhlásit 2018+ výzvy za: 1 615 990 000 K
Přehled vyhlášených výzev Hradecko-pardubické aglomerace v roce 2016 (říjen - prosinec)
Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava) 121 000 000 K
SC 3.1 (památky a muzea) 93 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce) 65 000 000 Kč
Celkem vyhlášené výzvy v roce 2016: 279 000 000 Kč
Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017
Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava) 183 000 000 Kč
SC 2.4 (ZŠ a SŠ) 335 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea) 487 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce) 20 000 000 Kč
SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy) 35 000 000 Kč
Operační program životní prostředí (OPŽP)
SC 1.1 (kanalizace) 40 000 000 (Kč)
Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV)
SC 1.2 (VŠ) 413 950 000 Kč
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Výzvy 1/2 roku 2017, alokace bude schvalována do konce března.
Celkem vyhlášené výzvy v roce 2017: 1 513 950 000 Kč
Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až leden2017)
Název projektu
Žadatel
Podpora EU
Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči
Město Přelouč
20 367 147
Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
38 675 000
Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
61 200 000
Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK
Královéhradecký kraj
12 750 000
Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích
Pardubický kraj
79 999 994
Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
16 882 885
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
34 249 437
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
13 867 677

Další zprávy z kategorie "Společnost"

14.6.

Pardubický skatepark už má provozovatele

Areál město pronajme společnosti P. Ministr, která v Pardubicích provozuje koupaliště.

Společnost celý článek
29.11.

Nanotechnologie ve spojení s kyselinou hyaluronovou významně urychlují hojení ran. Budoucností jsou umělé tkáně

Únava, nižší efektivita a horší pracovní výsledky, takové jsou důsledky nevhodného pracovního prostředí pro zaměstnance. Na vině nebývá jen neútulný prostor nebo nedostatek zeleně, ale také špatné osvětlení pracoviště. Nedostatek světla může mít navíc dopad nejen na kvalitu pracovních výsledků, ale také na zdraví zaměstnanců. Existují přitom hygienické normy osvětlení, které přesně udávají, kolik světla potřebujeme pro určitý typ zaměstnání.

Společnost celý článek
6.2.

Nové restaurace sítě La Rocket

Pardubické hlavní nádraží se tak stalo prvním místem, kde funguje restaurace akciové společnosti ČD Restaurant.

Společnost celý článek
15.6.

Informace ze 40. mimořádného jednání Rady Pardubického kraje

Chce uklidnit vypjatou situaci, proto rada rozhodla o opakovaném vyhlášení konkurzního řízení.

Společnost celý článek
15.6.

Dodavatelé zimní údržby v kraji vylepší techniku a komunikaci v krizových situacích

V rámci informačního bloku o činnosti složek IZS prezentovali aktuální informaci krajští ředitelé policie a hasičů Jan Švejdar s Miroslavem Kvasničkou a ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Igor Paar. Jan Švejdar upozornil, že od letních prázdnin bude v provozu nová policejní služebna na Dolní Moravě, na jejíž vznik přispěl Pardubický kraj částkou 200 tisíc korun.

Společnost celý článek
8.7.

Za přespání v bytě se jim odvděčil krádeží.

Protože o tomto 23letém muži věděli, že momentálně nemá kde bydlet, měli mu nabídnout byt na občasné přespání. Tak tomu mělo být i v pondělí. Muž využil nabídku noclehu, kdy mladý pár pracoval na noční směně. Údajně také věděl, že se v bytě nachází i větší obnos peněz. Když se ráno probudil, měl vzít v bytě bez dovolení finanční hotovost přes 17.000 korun a odejít do města.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting