Animální hřbitov mají rovněž v Pardubicích

21.5.

Animální hřbitov mají rovněž v Pardubicích

Animální hřbitov mají rovněž v Pardubicích

Akciová společnost Služby města Pardubic poskytují od začátku letošního roku novou službu - pohřbívání domácích zvířat na animálním pohřebišti. Pohřbívají se zde tak psi, kočky, morčata, ptáci a veškerá zvířata do hmotnosti 50 kilogramů. Není možné tady ukládat velká hospodářská zvířata jako jsou koně, krávy a podobně. S pohřbením uhynulého zvířete plyne jeho majiteli povinnost doložit veterinární osvědčení, které nesmí být starší než 3 dny, a rovněž čestné prohlášení majitele uhynulého zvířete. Bez těchto dokumentů nemůže být zesnulý tvor pohřben. Veškeré úkony jsou zde prováděny v souladu s veterinárními podmínkami pro tento druh pohřebiště a také s Provozním řádem animálního pohřebiště. Animální hřbitov se nachází za spalovnou pardubického krematoria, konkrétně v lokalitě mezi starým hřbitovem a zahrádkářskou kolonií. Pohřebiště bylo vybudováno v průběhu roku 2009, kdy došlo k úpravě příslušného pozemku a obslužné komunikace včetně provedení potřebného oplocení. Více informací získají zájemci na www.smp-pce.cz a telefonním čísle 466 768 243.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

15.10.

Pardubice ocenily práci Josefa Váni

Jeho profesionalita, houževnatost a nezlomná vůle inspirovaly pardubické občany k tomu, aby jej nominovali na ocenění města.

Společnost celý článek
3.7.

Multimodální logistické centrum Pardubice

Krajští radní seznámili s aktuálním stavem příprav dopravního napojení multimodálního logistického centra Pardubice.

Společnost celý článek
24.8.

Drogy v kraji: výroční zpráva za rok 2006

Ze zprávy vyplývá, že v Pardubickém kraji zůstávají nejvíce využívanými drogami legální drogy jako je alkohol a tabák.

Společnost celý článek
11.8.

Představitelé kraje přivítali manažera roku

Zmíněné prestižní ocenění si pan Motyčka převzal během slavnostního večera na pražském Žofíně.

Společnost celý článek
1.9.

Stavba roku 2008 v Pardubickém kraji potřetí

Cílem soutěže je na straně jedné zrekapitulovat to nejlepší, co se v posledních dvou letech v našem kraji postavilo.

Společnost celý článek
24.9.

Týdny pro duševní zdraví putují krajem

ročník Týdnů pro duševní zdraví (TDZ) - východní Čechy byl slavnostně zahájen v Tyršových sadech v Pardubicích. Týdny plné kulturních a společenských aktivit přinášejících pohodu pro duši budou v Pardubickém kraji trvat až do 11. října. Program láká k návštěvě 36 akcí v 10 městech.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting