Archeologové na Velkém náměstí představí své nálezy

28.7.

Archeologové na Velkém náměstí představí své nálezy

Archeologové na Velkém náměstí představí své nálezy

Archeologové na Velkém náměstí představí své nálezy

Ve čtvrtek 12. srpna se od 15 do 17 hodin na Velkém náměstí (u bývalé radnice) v Hradci Králové uskuteční „den otevřených sond“, který se bude konat v rámci zjišťovacího archeologického výzkumu právě lokality tohoto náměstí. Zájemci z řad široké veřejnosti si budou moci prohlédnout odkryté archeologické situace s ukázkami terénní práce a dokumentace. Rovněž budou představeny některé zajímavé nálezy středověkých a raně novověkých předmětů. V případě extrémně nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín. „Cenné nálezy na Velkém náměstí jsou významnou součástí kulturního dědictví našeho města. Dokládají, jak lidé žili v tomto prostoru před staletími,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Martin Soukup. „Musím vysoce ocenit práci archeologů muzea a především to, že umožní široké veřejnosti seznámit se s výsledky tohoto výzkumu,“ dodal náměstek Soukup. První etapa zjišťovacího archeologického výzkumu a inženýrsko-geologického průzkumu byla zahájena letos na počátku června a potrvá přibližně do září tohoto roku.  „Archeologické a geologické práce jsou součástí přípravy projektu Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové zařazeného do Integrovaného plánu města Hradce Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, který bude spolufinancován z evropských peněz,“ prohlásil náměstek primátora Josef Malíř. „Cílem prováděného výzkumu je zjištění kvality a kvantity archeologických nálezů na daném území. Je důležité získat data, která budou použita při dalším plánování zemních a stavebních prací v prostoru Velkého náměstí a jeho okolí,“ pokračoval náměstek Malíř. „Data rovněž poslouží pro poznání podoby původního reliéfu hradeckého návrší a jeho změn v průběhu existence města a jeho předchůdců. Součástí archeologického výzkumu je i inženýrsko-geologický průzkum zaměřený na zjištění vlastností konstrukčních vrstev vozovek a geologického podloží,“ uzavřel náměstek primátora. V první etapě se předpokládá provedení 12 archeologických sond. Místa sond jsou rozmístěna tak, aby přinesla data ze všech částí Velkého náměstí a přilehlých ploch řešených v rámci rekonstrukce. Dodejme, že „Dne otevřených sond“ se zúčastní zástupci vedení města a příslušných odborů Magistrátu města Hradec Králové, včetně zástupců Muzea východních Čech v Hradci Králové, kteří za organizaci provádějí zmiňované průzkumy.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

5.4.

Královéhradecký kraj přesídlí do Nového pivovaru

Všechny úředníky Krajského úřadu najdou lidé v Novém pivovaru v Hradci Králové.

Společnost celý článek
29.11.

Majitel Gočárových mlýnů představil radním návrh projektu

Se záměrem odkupu se na prosincovém výjezdním zasedání ve Svitavách 12. prosince seznámí i zastupitelé kraje. Také pro ně připraví Lukáš Smetana a jeho tým prezentaci, jak by šlo tento významný areál oživit.

Společnost celý článek
2.6.

Aviatici se již slétají do Pardubic

Pro diváky je připraven nabitý, přes šest hodin trvající, letový program,

Společnost celý článek
20.6.

Co znamená Destinační společnost Východní Čechy?

Úkolem Destinační společnosti Východní Čechy je zajištění jednotného marketingu cestovního ruchu v regionu.

Společnost celý článek
28.4.

V předvečer prvního máje nás čekají filipojakubské ohně

Před rozděláním ohně bychom měli přihlédnout na směr a sílu větru, ale i na to, kdy naposledy zem svlažily dešťové kapky. Prostor pro pálení ohně by měl být minimálně 50 m od kraje lesa. Pokud chcete pálit v blízkosti stohu, tak vzdálenost prodlužte ještě minimálně o dalších 50 metrů. Ohniště pak můžete opustit po uhašení vodou nebo zasypáním hlínou. Doutnající zbytky také mohou zapálit.

Společnost celý článek
22.5.

Rozhodněte o postupujících projektech do burzy filantropie

Do letošní první burzy filantropie, která se koná 5. června Pardubicích, je už přihlášeno 21 projektů. O přízeň donátorů soutěží projekty ekologické i sociální – například Euroklíč, Všechny děti potřebují mámu a tátu, Expoziční voliéra pro drobné pěvce a řada dalších potřebných projektů,“ konstatuje Jana Machová z pořádající Koalice nevládek Pardubicka.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting