Asociace krajů ČR zasedala v Trojanovicích

15.9.

Asociace krajů ČR zasedala v Trojanovicích

Asociace krajů ČR zasedala v Trojanovicích

Podpisem Memoranda mezi Radou Asociace krajů ČR (AKČR) a Radou seniorů ČR a také mezi AKČR a Asociací nestátních neziskových organizací, vyvrcholilo 7. zasedání Rady Asociace krajů ČR (AKČR), které se uskutečnilo v Moravskoslezském kraji v Trojanovicích. Hlavními tématy jednání bylo pořízení nových kolejových vozidel, regionální železniční doprava, čerpání finančních prostředků z regionálních operačních programů, oblast školství a jeho financování. Zasedání AKČR se mimo hejtmanů krajů účastnil také Rostislav Vondruška, ministr pro místní rozvoj, který ve svém vystoupení informoval přítomné o dalších možnostech financování v rámci strukturálních fondů EU, programu "Jessica" a nabídnul možnost společné prezentace všech krajů na výstavě Expo 2010 v čínské Šangaii. "Nabídka společné prezentace krajů je velmi zajímavá, neboť umožňuje velmi výraznou úsporu nákladů pro prezentaci krajů z řádu miliónů korun na statisíce - nepochybně tuto nabídku využijeme", podotkl místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Jednání rady se také zabývalo pořízením kolejových vozidel pro železniční regionální dopravu z prostředků Regionálních operačních programů "Cílem připravovaného pořízení kolejových vozidel je zásadní modernizace vlakových souprav využívaných na regionálních tratích. AKČR pro zvážení všech dostupných možností požádala přední evropské a světové výrobce kolejových vozidel o prezentaci jejich výrobků v druhé polovině října tohoto roku na zkušebním okruhu u Velimi,," prohlásil Radko Martínek. "Předpokládáme, že nám budou představeny moderní vozy, které splňují taktéž bezpečnostní kritéria a komfort pro cestující, včetně seniorů a invalidů", zdůraznil Martínek. V rámci jednání bylo, ze strany hejtmanů vysloveno taktéž znepokojení nad letošním systémem přijímacího řízení do středních škol a byla vyslovena obava nad prezentovanými propady financování v oblasti sociálních služeb, odměňování ve školství a také příspěvků v oblasti přenesené působnosti státní správy na rok 2010. "Mimo jiné i tato téma bychom rádi projednali na společném jednání s panem předsedou vlády Fischerem a ministrem financí Janotou, které by mělo navázat na setkání z 24. července letošního roku", řekl místopředseda Radko Martínek. Během dvoudenního jednání Rady AKČR byly prezentovány možnosti AČR v rámci řešení nevojenských krizových situací, výrobní program světově proslulé značky nákladních automobilů TATRA a prezentace výrobního programu akciové společnosti Vítkovice v oblasti výroby prostředků pro ekologickou veřejnou dopravu na bázi stlačeného zemního plynu. Hejtmani taktéž rozhodli o udělení finančního daru pro obce postižené letošními povodněmi v Jihočeském, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a v průběhu zasedání, ústy hejtmana Jaroslava Palase, vyjádřili upřímnou soustrast pozůstalým oběti důlního neštěstí na Dole Karviná - závod ČSA. V pořadí 8. zasedání Rady Asociace krajů České republiky se bude konat 8. a 9. října tohoto roku v kraji Karlovarském.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.6.

Preventivní akce se opět vydařila

Důležité na celé akci je dětem přiblížit práci celého integrovaného systému a upozornit je na různé nenadálé situace, které mohou nejen v životě, ale především o nadcházejících prázdninách nastat.

Společnost celý článek
6.8.

Za dostavbu bez povolení padnou tresty

Zásadní problém vznikl podle náměstka Krejčíře v komunikaci mezi lidmi, kteří na přípravě staveb pracovali.

Společnost celý článek
17.8.

Rekonstrukce sportovní haly Dašická postupuje, další etapa se chýlí ke konci

Oproti předpokládaným nákladům 9,3 milionu korun se nakonec podaří tuto část rekonstrukce pořídit za 7,9 milionu korun včetně DPH,“ dodal René Živný. Dostavbu provede firma Marhold, a. s., která v zadávacím řízení nabídla nejnižší cenu.

Společnost celý článek
21.10.

Hejtman se zajímal o situaci v ústecké školní jídelně

Společně s ředitelem školy Petrem Vojtěchem řešil hejtman vzniklou situaci přímo na místě. Vedení školy ujistilo všechny přítomné, že se žádné nevhodné maso opravdu mezi strávníky nedostalo.

Společnost celý článek
5.2.

Východočeský Toxi tým opět v akci 

Pětadvacetiletá žena je důvodně podezřelá, že v období let 2004 až 2008 na různých místech v Pardubicích.

Společnost celý článek
2.4.

Ministryně školství na Univerzitě Pardubice

Dnes stráví na půdě Univerzity Pardubice svůj pracovní den ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Dana Kuchtová.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting