Bc. Zdravotnický záchranář

26.3.

Bc. Zdravotnický záchranář

Bc. Zdravotnický záchranář

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nedávno – v rámci programu Specializace ve zdravotnictví – úspěšně akreditovala nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Pro akademický rok 2008/2009 tak obohacuje nabídku svých studijních programů a oborů zaměřených na ošetřovatelství. Zájemci o studium tohoto nového oboru se mohou hlásit do 30. dubna tohoto roku. První část přijímací zkoušky se koná 5. června, skládá se z testu z biologie a cizího jazyka, v navazující části zkoušky se uchazeči podrobí zkouškám fyzické zdatnosti. Přijato bude celkem 35 uchazečů. Studijní obor bude vyučován ve spolupráci s královéhradeckou Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje. Studijní plány proto obsahují nejenom předměty umožňující získat odborné dovednosti a vědomosti v oblasti zdravotnické péče, ale i takové, kterými si student osvojí specifické dovednosti nezbytné pro výkon profese záchranáře. Jedná se především o praxi a výcvik v náročných terénních podmínkách. Pro příklad můžeme uvést potápěčský kurz, odbornou stáž zaměřenou na báňskou problematiku nebo zimní týdenní soustředění v horských podmínkách s nácvikem poskytování pomoci v horském terénu. Studium je určeno uchazečům, kteří chtějí pomáhat lidem v krizových situacích, nebojí se nebezpečí, jsou vyrovnaní, rozhodní a kreativní. Studium je náročné nejenom z hlediska odborných vědomostí a dovedností, ale předpokládá i dobrou fyzickou zdatnost studentů. Získaná kvalifikace umožní absolventům pracovat ve zdravotnické záchranné službě integrovaného záchranného systému a v dalších složkách činných v záchraně života a zdraví. Otevřením nového bakalářského studijního oboru se pardubická Fakulta zdravotnických studií stává třetím vysokoškolským pracovištěm v České republice, které studijní obor Zdravotnický záchranář nabízí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

2.11.

Pardubický kraj oficiálně poděkoval medailistům z letní olympiády dětí a mládeže

Pardubický kraj získal na letní olympiádě dětí celkem šest zlatých, devět stříbrných a třináct bronzových medailí. Sedm medailí vybojovali naši atleti, devět medailí si z Brna odvezli plavci včetně handicapovaných a dařilo se i v badmintonu, kde nám pod vysokou sítí cinkla medaile hned čtyřikrát.

Společnost celý článek
27.7.

Šest fakult Univerzity Pardubice vyhlásilo 2. kolo přijímání přihlášek a přijímacího řízení do bakalářského studia.

Sedm fakult Univerzity Pardubice přijalo v 1. kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů 5 tisíc přihlášek. Po jejich vyhodnocení spolu s výsledky červnového přijímacího řízení vyhlásilo šest fakult Univerzity Pardubice druhé, doplňující kolo přijímacího řízení do některých svých studijních programů, resp. oborů.

Společnost celý článek
31.1.

Hydraulická clona poběží v Transportě i letos

Clona je v provozu už od roku 2004 a Pardubický kraj stála nemalé prostředky.

Společnost celý článek
1.2.

Bezpečnostní rada kraje má nový krizový plán

Doufám, že se v příštích letech bude scházet pokud možno jen na naplánovaných akcích, ale pokud bude třeba, tak že budeme schopni stejně jako v minulosti rychle a účinně řešit nastalé události,“ konstatoval hejtman Netolický.

Společnost celý článek
22.2.

Pozor, změna programu VČD

Komedie se stala i divácky nejoblíbenější inscenací VČD za rok 2008 a na festivalu České divadlo 2008 obdržela Cenu poroty!

Společnost celý článek
22.6.

Nejpilnějšími sběrači jsou děti z Kyjevské

Díky ekologickému chování dětí neskončilo zhruba 350.000 lahví, v komunálním odpadu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting