Bc. Zdravotnický záchranář

26.3.

Bc. Zdravotnický záchranář

Bc. Zdravotnický záchranář

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nedávno – v rámci programu Specializace ve zdravotnictví – úspěšně akreditovala nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Pro akademický rok 2008/2009 tak obohacuje nabídku svých studijních programů a oborů zaměřených na ošetřovatelství. Zájemci o studium tohoto nového oboru se mohou hlásit do 30. dubna tohoto roku. První část přijímací zkoušky se koná 5. června, skládá se z testu z biologie a cizího jazyka, v navazující části zkoušky se uchazeči podrobí zkouškám fyzické zdatnosti. Přijato bude celkem 35 uchazečů. Studijní obor bude vyučován ve spolupráci s královéhradeckou Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje. Studijní plány proto obsahují nejenom předměty umožňující získat odborné dovednosti a vědomosti v oblasti zdravotnické péče, ale i takové, kterými si student osvojí specifické dovednosti nezbytné pro výkon profese záchranáře. Jedná se především o praxi a výcvik v náročných terénních podmínkách. Pro příklad můžeme uvést potápěčský kurz, odbornou stáž zaměřenou na báňskou problematiku nebo zimní týdenní soustředění v horských podmínkách s nácvikem poskytování pomoci v horském terénu. Studium je určeno uchazečům, kteří chtějí pomáhat lidem v krizových situacích, nebojí se nebezpečí, jsou vyrovnaní, rozhodní a kreativní. Studium je náročné nejenom z hlediska odborných vědomostí a dovedností, ale předpokládá i dobrou fyzickou zdatnost studentů. Získaná kvalifikace umožní absolventům pracovat ve zdravotnické záchranné službě integrovaného záchranného systému a v dalších složkách činných v záchraně života a zdraví. Otevřením nového bakalářského studijního oboru se pardubická Fakulta zdravotnických studií stává třetím vysokoškolským pracovištěm v České republice, které studijní obor Zdravotnický záchranář nabízí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

17.8.

Rekonstrukce sportovní haly Dašická postupuje, další etapa se chýlí ke konci

Oproti předpokládaným nákladům 9,3 milionu korun se nakonec podaří tuto část rekonstrukce pořídit za 7,9 milionu korun včetně DPH,“ dodal René Živný. Dostavbu provede firma Marhold, a. s., která v zadávacím řízení nabídla nejnižší cenu.

Společnost celý článek
15.11.

Příprava Vánoc je v plném proudu

Zaměstnanci instalují slavnostní osvětlení na devět stromů z nichž dva jsou řezané.

Společnost celý článek
6.9.

Březhradští dobrovolní hasiči mají novou zbrojnici

Stavba nové hasičské zbrojnice začala v červnu loňského roku. Celkové náklady na tuto investici jsou 15,7 milionu korun včetně DPH, přičemž město na ni získalo dotaci z IROP ve výši 11,7 milionu korun.

Společnost celý článek
5.10.

Město bude žít kulturou

Ve festivalovém programu ani letos nechybí řada koncertů, Tančírna - nesoutěžní přehlídka tanečních souborů, Dny medu, Pernštýnské tržiště nebo sraz historických vozidel, při němž budou po historickém centru korzovat elegantní dámy a vyšňoření šoféři v dobových kostýmech.

Společnost celý článek
19.2.

Agresivní opilec napadl strážníka

Hladina alkoholu se zvyšovala od hospody k hospodě, nohy těžkly, až se partička usadila v jedné z restaurací.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting