Česká Třebová: Je civilizace na rozcestí …?

10.3.

Česká Třebová: Je civilizace na rozcestí …?

Česká Třebová: Je civilizace na rozcestí …?

V pondělí 16. března od 19.00 hodin proběhne v českotřebovské Malé scéně společná přednáška dvou zajímavých osobností českého křesťanství, profesora Lubomíra Mlčocha a publicisty Jiřího Zajíce, na téma Civilizace na rozcestí důvěry a nedůvěry.“ Profesor Mlčoch se mimo jiné angažuje ve prospěch křesťanské sociální etiky a vloni jej papež Benedikt XVI. jmenoval členem Papežské akademie sociálních věd. Jiří Zajíc publikuje v oblasti výchovy, vzdělávání, občanské společnosti, médií a duchovního života. Byl také významným členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Od krizových jevů západní civilizace nelze oddělit krizí víry a církve, která se projevuje ve světě kultury. Je z valné části způsobena faktem, že materiální hodnoty začaly dominovat nad všemi jinými hodnotami. Nejintenzivněji se krize kultury pociťuje v krizi důvěry. Žijeme v ovzduší nedůvěry a podezírání. Tím jsme ponecháni sobě samým a naše ideály jsou nahlodány,“ uvádí Lubomír Mlčoch. Jiří Zajíc se k jeho slovům připojuje: „ Společnost zbavená totalitního útlaku se prioritně zaměřila na co možná nejrychlejší dosažení ekonomické úrovně vyspělejších zemí Evropy a zvýšení materiálního blahobytu. Rozhodující vliv na utváření veřejného mínění získala soukromá média a v nich pro etická, humanistická nebo náboženská témata zůstalo jen málo pochopení.“ „Tolik probírané a propírané restituce církevního majetku jsou a zůstanou neprůchodné. Tak rozumí česká postkomunistická společnost naší náboženské svobodě a je na nás, abychom to přijali bez negativních emocí, hněvu či pocitů nespravedlnosti a křivdy. Je prozíravé se na tento vývoj připravovat dopředu, než čekat až nastane,“ dodává Zajíc. Někteří politici, intelektuálové a média se stále větší intenzitou posilují a oživují staré předsudky, odpor a někdy až skoro nenávist vůči církvi. Ta se tím cítí dotčená, ponížená a začíná se o to víc dovolávat svých práv. Jde o vážnou chybu, protože se tím žádných práv nedomůže, ale zcela ztrácí možnost využít předchozími desetiletími získané důvěry k výraznějšímu oslovení české společnosti. Naopak vzniká obraz církve, která se přednostně orientuje sama na sebe a své problémy a zájmy a málo na požadavky a potřeby lidí. Tím jen roste počet skeptických a odmítavých hlasů vůči ní, potažmo vůči křesťanské politice. Německý týdeník Die Zeit se na druhou stranu věnuje skutečnosti, že křesťané jsou celosvětově vystaveni stále většímu pronásledování. Dochází k němu zejména v muslimských zemích. "Sekularizované kulturní elity Západu si zvykly na to, že se křesťanství mohou nelítostně vysmívat. Nemají se totiž čeho obávat - nehrozí jim žádná fatwa a na jejich adresu nepřicházejí žádné výhrůžky smrtí. Mohou se dokonce holedbat tím, jak kritického jsou ducha," poznamenává Die Zeit. Lze proto křesťanskou víru smést ze stolu jako relikt iracionální minulosti? O tomto a mnohém jiném se můžete v českotřebovské Malé scéně dozvědět více. A v diskuzi, která je součástí přednášky, si ujasníte mnoho věcí. Po předcházející úspěšné přednášce profesora Jana Sokola je to další záslužný počin MO KDU-ČSL v České Třebové spolupracující na této akci s místní skupinou České křesťanské akademie.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

15.6.

Pardubické ulice budou patřit divadlu, zpěvu a tanci

Festival zakončí v pátek na Pernštýnském náměstí taneční soubory z Pardubicka a okolí.

Společnost celý článek
12.6.

Letem světem s handicapem aneb den dětí s dobrovolníky

Stejně tak si s občanským sdružením Nezlomení zahrajeme stolní tenis na vozíku. Obecně prospěšná společnost Křižovatka handicap centrum a Česká abilympijská asociace připraví dvě speciální dráhy s překážkami, které budou děti a všichni účastníci zdolávat na vozíčku.

Společnost celý článek
1.4.

Univerzita Pardubice nese svůj název již 15. rokem

Univerzita Pardubice nese svůj název již 15. rokem

Společnost celý článek
6.11.

Univerzita opět připomene historický význam 17. listopadu

Oslavy státního svátku Den boje studentů za svobodu a demokracii připomínají dvě události moderních českých dějin. První se vztahuje k 17. listopadu 1939, kdy popravou devíti studentů vyvrcholily nacistické represálie vůči studentům, kteří se účastnili protinacistické demonstrace při příležitosti pohřbu Jana Opletala a tato událost se proto také připomíná jako mezinárodní den studentstva. Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka 50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu, která byla násilně rozehnána na Národní třídě a kterou začala sametová revoluce.

Společnost celý článek
20.10.

Symbolem Lázní Velichovky bude mince.

Vítězný nápad vzešel z 2 měsíce trvající soutěže pro širokou veřejnost. "Zdá se, že na stoletou tradici Lázní Velichovky veřejnost nezapomněla. Překvapilo nás, kolik inspirujících námětů jsme dostali. Vítězný nápad “velichovskou minci” poslala Jana Zichová ze Smiřic.

Společnost celý článek
16.11.

Studánecký les má nové lavičky i altán

Nový lesní mobiliář se skládá z osmi laviček, dvou kompletů laviček se stoly dále označníků cest, odpadkových košů a lesního altánu. Mobiliář byl symbolicky vyroben ze dřeva, vytěženého ve Studáneckém lese.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting