Ćeské 17. A 18. století v podání pardubických vysokoškoláků

15.12.

Studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice uvádějí v Rytířském sále na Zámku v Pardubicích ojedinělou divadelní premiéru českého a moravského lidového divadla 17. a 18. století. Ve čtvrtek 15. prosince od 19 hodin nabídnou pardubičtí studenti pásmo vážných i nevážných dramatických útvarů „O GROBIÁNÍCH O UROZENOST SE NESNADÍCÍCH“. Po uplynutí jednoho roku a opět v čase předvánočním ožívají prostory Rytířského sálu pardubického zámku studentskými literárními večery - divadelními představeními v podání posluchačů oborů sociální antropologie, literárních-studií Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a jejich hostů - členů studentského spolku PAKET (Pro aktivní etnologii) působícím při Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK v Praze. Dramaturg a režisér v jedné osobě doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., pedagog Katedry sociálních věd Fakulty filozofické k premiérám uvádí: „Tentokrát se jedná o zpracování literárních útvarů jak anonymních – v části nazvané „Selský otčenáš“, tak díla autora známého, čáslavského rodáka, později kantora a regenschoriho v Praze, Václava Františka Kocmánka (1607 – 1679) – v části nazvané „O grobiáních“. A dodává: „Po loňském úspěšném provedení staroperuánského dramatu Apu Ollantay studenty pardubické sociální antropologie, které slavilo úspěch nejen svojí premiérou v Pardubicích (14. prosince 2010), ale i reprízami v chrudimském Domě Agora (17. března 2011) a v pražském studentském klubu K4 (3. dubna 2011), se tentokráte setkáme s žánrem odlišným, ale do širšího rámce studií všech zúčastněných také spadajícím, sice ukázkami českého a moravského lidového divadla 17. a 18. století.“ První představení se uskutečnilo v podání členů spolku PAKET ve středu 7. prosince s názvem „Tříkrálová hra z Rosic“, která představila v moravském lidovém prostředí zdramatizovanou legendu o Třech králích doprovázenou zpěvem koled. České lidové divadlo, často nazýváno také sousedským či selským, úzce souvisí s folklórem lidového prostředí na jedné straně a na straně druhé navazuje na dramatickou tradici (ať již náboženskou či profánní) středověku a baroka. Váže se k některým oblastem Čech, Moravy a Slezska (snad nejznámější jsou podkrkonošské lidové hry). Najdeme v něm inscenace her pašijových i vánočních, starozákonních příběhů i dílek o křesťanských mučednících apod. Specifickou složku představují tzv. interludia a intermedia, krátké dramatické útvary humorného charakteru hrané především na trzích a jarmarcích. Přijďte a nechejte se unášet půvabnou poezií vánoc vycházející z bohaté představivosti našich předků i jejich samorostlým a jadrným humorem.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

3.5.

Kraj podpoří spolkovou činnost hendikepovaných

„Uvědomuje si velký podpůrný význam, které tyto organizace mají pro osoby se zdravotním postižením a věříme, že jim alespoň částečně pomůžeme v jejich činnosti.“

Společnost celý článek
9.4.

Hejtman míří do Poličky

Důvodem těchto mých cest je především zájem seznámit se s úspěchy, ale i problémy těchto měst.

Společnost celý článek
13.5.

Pardubičtí senioři se učí zvládat krizové situace

Cyklus besed se setkal s velkým zájmem pardubických seniorů. Z necelé stovky původně přihlášených program absolvovalo 95 lidí.

Společnost celý článek
15.8.

Nepořádek ve městě? Upozorněte nás ememeskou

Mezi příjemce jsou zařazeni pracovníci magistrátu, kteří se v opodstatněných případech budou snažit zjednat nápravu.

Společnost celý článek
14.12.

Východočeské divadlo k Vánocům nadělí Živý obraz

Živý obraz pojednává o Michaelovi a Vilmě, přepracovaném manželském páru, jehož problémy má vyřešit angažmá uklízečky Natalji, jež se postupně stává nepostradatelnou součástí rodiny. Funguje jako trpělivý zpovědník, hromosvod všech konfliktů a zároveň jako vysněná performerka konceptuálního umělce a Vilmina šéfa Serge Haulupy.

Společnost celý článek
29.10.

Podzimní benefiční ples Za jeden provaz

Výtěžek plesu bude věnován stacionáři A-centrum a na podporu nově vznikajícího občanského sdružení Za jeden provaz.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting