Ćeské 17. A 18. století v podání pardubických vysokoškoláků

15.12.

Studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice uvádějí v Rytířském sále na Zámku v Pardubicích ojedinělou divadelní premiéru českého a moravského lidového divadla 17. a 18. století. Ve čtvrtek 15. prosince od 19 hodin nabídnou pardubičtí studenti pásmo vážných i nevážných dramatických útvarů „O GROBIÁNÍCH O UROZENOST SE NESNADÍCÍCH“. Po uplynutí jednoho roku a opět v čase předvánočním ožívají prostory Rytířského sálu pardubického zámku studentskými literárními večery - divadelními představeními v podání posluchačů oborů sociální antropologie, literárních-studií Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a jejich hostů - členů studentského spolku PAKET (Pro aktivní etnologii) působícím při Ústavu etnologie Filozofické fakulty UK v Praze. Dramaturg a režisér v jedné osobě doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., pedagog Katedry sociálních věd Fakulty filozofické k premiérám uvádí: „Tentokrát se jedná o zpracování literárních útvarů jak anonymních – v části nazvané „Selský otčenáš“, tak díla autora známého, čáslavského rodáka, později kantora a regenschoriho v Praze, Václava Františka Kocmánka (1607 – 1679) – v části nazvané „O grobiáních“. A dodává: „Po loňském úspěšném provedení staroperuánského dramatu Apu Ollantay studenty pardubické sociální antropologie, které slavilo úspěch nejen svojí premiérou v Pardubicích (14. prosince 2010), ale i reprízami v chrudimském Domě Agora (17. března 2011) a v pražském studentském klubu K4 (3. dubna 2011), se tentokráte setkáme s žánrem odlišným, ale do širšího rámce studií všech zúčastněných také spadajícím, sice ukázkami českého a moravského lidového divadla 17. a 18. století.“ První představení se uskutečnilo v podání členů spolku PAKET ve středu 7. prosince s názvem „Tříkrálová hra z Rosic“, která představila v moravském lidovém prostředí zdramatizovanou legendu o Třech králích doprovázenou zpěvem koled. České lidové divadlo, často nazýváno také sousedským či selským, úzce souvisí s folklórem lidového prostředí na jedné straně a na straně druhé navazuje na dramatickou tradici (ať již náboženskou či profánní) středověku a baroka. Váže se k některým oblastem Čech, Moravy a Slezska (snad nejznámější jsou podkrkonošské lidové hry). Najdeme v něm inscenace her pašijových i vánočních, starozákonních příběhů i dílek o křesťanských mučednících apod. Specifickou složku představují tzv. interludia a intermedia, krátké dramatické útvary humorného charakteru hrané především na trzích a jarmarcích. Přijďte a nechejte se unášet půvabnou poezií vánoc vycházející z bohaté představivosti našich předků i jejich samorostlým a jadrným humorem.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

2.6.

Hejtman diskutoval s pracovníky chrudimské nemocnice

Hejtman zaměstnancům vysvětlil, že důvodem je Němečkovo manažerské pochybení.

Společnost celý článek
4.3.

Osud Tibetu připomenou vlajky, svíčky i koncerty

Neziskové organizace připravily na březen řadu akcí, které mají osud Tibetu přiblížit a připomenout co nejširší veřejnosti.

Společnost celý článek
13.11.

Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu

Téměř 97 procent vánočních prvků tvoří LED diody, kterými služby výzdobu modernizují, jako jedni z prvních v ČR, od roku 2009. Město tak letos rozzáří více než 75 tisíc LED diod.

Společnost celý článek
21.12.

Kraj zrušením výběrového řízení na pardubickou psychiatrii nechyboval, rozhodl ÚOHS

Jedním z důležitých krajských projektů v Pardubické nemocnici je vybudování nového pavilonu psychiatrie. Kraj však z podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi uchazeči, zrušil výběrové řízení. Nyní tento krok posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Společnost celý článek
7.10.

Pardubičtí chodí na houby s mobilem

Mladší houbaře spíše baví nahrávat fotografie hub na sociální sítě, než je konzumovat.

Společnost celý článek
15.11.

Kraj si převzal vyklizené chvaletické sklady

Pardubický kraj si úředně převzal vyklizené objekty nelegálního skladu nebezpečného odpadu ve Chvaleticích.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting