České stromy čelí náporu kácení

4.2.

České stromy čelí náporu kácení

Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) počet podnětů, se kterými se na ni veřejnost obrací, neustále roste. „Zatímco v roce 2003 byl celkový počet podnětů okolo tří set, v roce 2008 jich bylo již 1074. Z toho se okolo 70 procent týkalo právě kácení stromů,“ spočítal vedoucí odboru ochrany přírody ČIŽP Tomáš Mařík na tiskové konferenci, kterou inspekce uspořádala na konci ledna. „Jestliže uvážíme, že 50 procent z těchto podnětů je oprávněných, řeší ochrana přírody jen na základě podnětů veřejnosti 300 případů porušení zákona v oblasti ochrany dřevin“, dodal. Jak uvedla Eva Tylová, ředitelka ČIŽP, přestože orgány ochrany přírody mají vyhovět žádosti o kácení jen v odůvodněných případech, je podle zkušeností ČIŽP až 95 procent těchto rozhodnutí kladných. Podle ní jsou některé malé obecní úřady odborně málo způsobilé posoudit zdravotní stav a hodnotu stromu, a kácení zpravidla povolí. Některá velká kácení stromů ale povolily i úřady větších měst, které by již měly být schopny posoudit nezbytnost zásahu. „Kromě toho jen těžko odhadnutelné množství stromů je  pokáceno bez příslušného povolení,“ doplnil Tomáš Mařík. Specifickým problémem je tzv. systémová podjatost úřadů, pokud se jedná o povolení kácení na vlastním pozemku obce. V tomto případě žadatel sám sobě také kácení povoluje. „Například v Praze na úrovni městských částí se tímto způsobem často schvaluje plošné kácení zeleně údajně z pěstebních důvodů,“ doplnil Jakub Esterka z Centra pro podporu občanů Arniky. Také počet a výše pokut, které udělila ČIŽP v loňské roce za poškozování přírody a krajiny významně vzrostl. Oproti roku 2005, kdy úhrn celkové výše pokut udělených oddělením ochrany přírody ČIŽP činil zhruba 8 miliónů korun, v roce 2008 již přesáhl 14,5 miliónů korun. Z toho zhruba polovina pokut byla udělena v souvislosti s ochranou dřevin. „V roce 2008 jsme za nelegální kácení stromů mimo les udělili pokuty ve 188 případech s celkovou sumou přes sedm milionů korun,“ řekl Mařík. Dalším problémem, se kterým se dřeviny rostoucí mimo les potýkají, je jejich poškozování. „Stromy jsou poškozovány například tím, že je kolem nich nasypáván stavební odpad,“ popsala Eva Tylová. „Pokud je strom příliš zavezen, pak uhyne.“ S tím koresponduje i nebývale zvýšený výskyt nelegálních navážek, který se podle Inspekce v poslední době rozmohl v ČR. Jednou z příčin zvýšení počtu ilegálních navážek je bezpochyby intenzivní stavební boom. Pro investora znamená ilegální zavážka značné finanční úspory. Ovšem stromy mohou být poškozeny také vlivem zanedbání péče. „Za stav stromu je odpovědný majitel. Potíž je v tom, že se majitelé o stromy nestarají a špatný stav stromu pak řeší jeho pokácením,“ uvedl Mařík. Na druhou stranu, kdo se o dřeviny chce starat, může na to získat státní peníze. Michal Slezák ze Státního fondu životního prostředí uvedl, že na regeneraci zeleně mají na období 2007 až 2013 vyčleněno 87 milionů eur. „Preferovány jsou projekty, které využívají stávající zeleň,“ upozornil Michal Slezák. Zdroj: Arnika

Další zprávy z kategorie "Společnost"

23.10.

Obezřetnost při nákupu přes internet se vyplatí

Stránky obchodu byly kvalitně provedené a nic nenaznačovalo, že obchod po zaplacení zboží přestane komunikovat a zboží nedodá.

Společnost celý článek
10.4.

Další „gépéesky“, další nezbytné dotace

Vicehejtman Roman Línek předá přijímače GPS dalším složkám integrovaného záchranného systému

Společnost celý článek
17.4.

Adriatic-Baltic Landbridge

Region Veneto má zájem o zapojení co největšího počtu partnerů z dotčených území.

Společnost celý článek
12.5.

Exilovská Balada pro banditu na Kunětické hoře

Mezi hradbami středověkého hradu Kunětická hora se bude zpívat o lásce, krvi, smrti, vězení a touze po svobodě.

Společnost celý článek
12.11.

Univerzita Pardubice připravila speciální program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

V týdnu od 12. do 16. listopadu slaví státní svátek České republiky a připomíná historické listopadové události, které mají své vazby na vysokoškolskou půdu. Program ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii univerzita pořádá pravidelně od roku 1997.

Společnost celý článek
21.5.

Kraj finančně podpoří obce zasažené povodněmi

Lidem do těchto míst zasažených katastrofálními záplavami pošleme po sto tisících korunách.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting