České stromy čelí náporu kácení

4.2.

České stromy čelí náporu kácení

Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) počet podnětů, se kterými se na ni veřejnost obrací, neustále roste. „Zatímco v roce 2003 byl celkový počet podnětů okolo tří set, v roce 2008 jich bylo již 1074. Z toho se okolo 70 procent týkalo právě kácení stromů,“ spočítal vedoucí odboru ochrany přírody ČIŽP Tomáš Mařík na tiskové konferenci, kterou inspekce uspořádala na konci ledna. „Jestliže uvážíme, že 50 procent z těchto podnětů je oprávněných, řeší ochrana přírody jen na základě podnětů veřejnosti 300 případů porušení zákona v oblasti ochrany dřevin“, dodal. Jak uvedla Eva Tylová, ředitelka ČIŽP, přestože orgány ochrany přírody mají vyhovět žádosti o kácení jen v odůvodněných případech, je podle zkušeností ČIŽP až 95 procent těchto rozhodnutí kladných. Podle ní jsou některé malé obecní úřady odborně málo způsobilé posoudit zdravotní stav a hodnotu stromu, a kácení zpravidla povolí. Některá velká kácení stromů ale povolily i úřady větších měst, které by již měly být schopny posoudit nezbytnost zásahu. „Kromě toho jen těžko odhadnutelné množství stromů je  pokáceno bez příslušného povolení,“ doplnil Tomáš Mařík. Specifickým problémem je tzv. systémová podjatost úřadů, pokud se jedná o povolení kácení na vlastním pozemku obce. V tomto případě žadatel sám sobě také kácení povoluje. „Například v Praze na úrovni městských částí se tímto způsobem často schvaluje plošné kácení zeleně údajně z pěstebních důvodů,“ doplnil Jakub Esterka z Centra pro podporu občanů Arniky. Také počet a výše pokut, které udělila ČIŽP v loňské roce za poškozování přírody a krajiny významně vzrostl. Oproti roku 2005, kdy úhrn celkové výše pokut udělených oddělením ochrany přírody ČIŽP činil zhruba 8 miliónů korun, v roce 2008 již přesáhl 14,5 miliónů korun. Z toho zhruba polovina pokut byla udělena v souvislosti s ochranou dřevin. „V roce 2008 jsme za nelegální kácení stromů mimo les udělili pokuty ve 188 případech s celkovou sumou přes sedm milionů korun,“ řekl Mařík. Dalším problémem, se kterým se dřeviny rostoucí mimo les potýkají, je jejich poškozování. „Stromy jsou poškozovány například tím, že je kolem nich nasypáván stavební odpad,“ popsala Eva Tylová. „Pokud je strom příliš zavezen, pak uhyne.“ S tím koresponduje i nebývale zvýšený výskyt nelegálních navážek, který se podle Inspekce v poslední době rozmohl v ČR. Jednou z příčin zvýšení počtu ilegálních navážek je bezpochyby intenzivní stavební boom. Pro investora znamená ilegální zavážka značné finanční úspory. Ovšem stromy mohou být poškozeny také vlivem zanedbání péče. „Za stav stromu je odpovědný majitel. Potíž je v tom, že se majitelé o stromy nestarají a špatný stav stromu pak řeší jeho pokácením,“ uvedl Mařík. Na druhou stranu, kdo se o dřeviny chce starat, může na to získat státní peníze. Michal Slezák ze Státního fondu životního prostředí uvedl, že na regeneraci zeleně mají na období 2007 až 2013 vyčleněno 87 milionů eur. „Preferovány jsou projekty, které využívají stávající zeleň,“ upozornil Michal Slezák. Zdroj: Arnika

Další zprávy z kategorie "Společnost"

4.8.

Našli ji v klášteře na Kolínsku

Skvělou zprávu ihned předali pardubickým kolegům, kteří o úspěšném vypátrání 49leté ženy informovali jejího manžela.

Společnost celý článek
28.2.

Bezplatné parkování návštěvníků magistrátu končí

Parkovací dům Centrum byl otevřen v prosinci roku 2002, od roku 2003 zde měli návštěvníci magistrátu možnost parkovat zdarma.

Společnost celý článek
8.9.

Kolařům slouží nová cyklostezka

Na cestě mezi Borohrádkem a Holicemi začala kolařům sloužit nová cyklostezka.

Společnost celý článek
12.10.

Boeing bude testovat královéhradecké letiště

Vedení letiště stanovilo tři termíny zkušebního letu. První termín je ve středu 13. října od 15.00 do 17.00 hodin.

Společnost celý článek
28.2.

Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán

Poté, co v roce 2011 Nejvyšší správní soud zrušil v územním plánu Rybitví pasáž, která likvidaci odpadu ve zdejší spalovně znemožňovala, zpracovalo Rybitví změnu územního plánu, která v případě zprovoznění roky odstavené spalovny zabrání navýšení její kapacity. Připomínky, které přidá k návrhu město Pardubice, jako dotčený subjekt, konvenují s návrhem obce, ne ale se záměrem majitele, spalovat zde desítky tun nebezpečných odpadů ročně.

Společnost celý článek
29.4.

Zastupitelstvo schválilo granty v sociální oblasti

Pardubický kraj v prvním programu podpořil sociální služby, u kterých zatím nedošlo k předpokládanému financování z individuálního projektu "Systémová podpora procesu transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny" Ministerstva práce a sociálních věcí.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting