ČOI kontrolovala vlaková nádraží

8.11.

ČOI kontrolovala vlaková nádraží

V sobotu 27. října provedla Česká obchodní inspekce celostátní mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na úroveň poskytovaných služeb a prodej výrobků v dopravní špičce v provozovnách umístěných v areálech vlakových nádraží. Cílem kontrol bylo prověřit, zda nedochází k porušování platné legislativy při prodeji výrobků a poskytování služeb. V rámci mimořádné republikové kontrolní akce bylo provedeno v předvečer státního svátku, kdy byl očekáván zvýšený cestovní ruch, celkem 95 kontrol. Objekty kontroly byly trafiky, smíšené zboží, restaurace, stánky s občerstvením, kadeřnictví apod. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem ve 32 případech, což činí 33,7 procent.   Mezi nejčastější porušení právních předpisů patřilo nedodržení deklarované míry nebo hmotnosti podaných porcí nápojů nebo pokrmů, předražení kontrolního nákupu (v jednom případě o 1 a ve druhém případě o 50 korun), prodávané výrobky nebyly označeny předepsanými údaji, neinformování spotřebitele o ceně výrobků v prodejní nabídce v souladu s cenovými předpisy, 1 prodávající neposkytl na prodaný výrobek záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců, 1 prodávající neinformoval spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů. Mezi další porušení patřilo nevydání (na žádost spotřebitele) dokladu o zakoupení výrobků se všemi stanovenými náležitostmi, používání úředně neověřeného měřidla, prodání kusové cigarety z otevřeného jednotkového balení a nabízení nebezpečného výrobku z vyhledávacího systému RAPEX a zároveň nabízení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou.   Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 17 pokut na místě ve výši 17 500 korun. V 16 případech jsou zjištěné nedostatky podkladem pro správní řízení. Dále byl vydán zákaz používání 6 kusů úředně neověřených měřidel, vydán rovněž zákaz prodeje až do zjednání nápravy na 203 kusů výrobků neodpovídajících zvláštním právním předpisům v celkové hodnotě 3.959 korun.   „Vzhledem k  míře zjištěných nedostatků budou kontroly se stejným zaměřením zařazovány operativně i nadále do plánu kontrolních akcí,“ uvedla Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

28.3.

O natáčení v regionu se jednalo na Krajském úřadě v Pardubicích.

Jednou z možností, jak filmaře do regionu nalákat, je založení regionálního filmového fondu. Tato pobídka je v zahraničí běžná, v České republice je zatím pouze na úrovni národní.

Společnost celý článek
6.2.

Potěšte své blízké valentýnským přáním se speciálním razítkem

Na přání, které chcete poslat své drahé polovičce, napíšete její adresu a nalepíte poštovní známku.

Společnost celý článek
3.1.

První miminko kraje v roce 2011 je z Radiměře

V Orlickoústecké nemocnici porodila Karolína Sklenářová z Verměřovic syna Jaromíra v 10.12 hodin.

Společnost celý článek
16.5.

Kraj podpořil oslavy aviatiky, přijel i ministr

Bohatý program Aviatického dne Ing.Jana Kašpara doplnily i přelety grippenů a další letecké a veteránské zajímavosti.

Společnost celý článek
31.8.

V Pardubickém kraji se o první Českou cenu za architekturu uchází 5 nominovaných děl

Soutěžní přehlídka Česká cena za architekturu byla ve svém prvním roce otevřena realizacím za posledních pět let. Mezi nominovanými projekty však byla převážná část děl dokončena teprve v posledních dvou letech (dvacet jedna děl bylo dokončených v roce 2015 a patnáct v roce 2014).

Společnost celý článek
21.11.

Mladý chemik nejlepším HR projektem roku 2016

Jedná se o ocenění nejen pro zakladatele soutěže (Synthesia-Agrofert a Střední průmyslová škola chemická Pardubice), ale pro všechny subjekty a společnosti, které se už deset let na tomto projektu aktivně podílejí a do budoucna budou podílet.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting