ČOI kontrolovala vlaková nádraží

8.11.

ČOI kontrolovala vlaková nádraží

V sobotu 27. října provedla Česká obchodní inspekce celostátní mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na úroveň poskytovaných služeb a prodej výrobků v dopravní špičce v provozovnách umístěných v areálech vlakových nádraží. Cílem kontrol bylo prověřit, zda nedochází k porušování platné legislativy při prodeji výrobků a poskytování služeb. V rámci mimořádné republikové kontrolní akce bylo provedeno v předvečer státního svátku, kdy byl očekáván zvýšený cestovní ruch, celkem 95 kontrol. Objekty kontroly byly trafiky, smíšené zboží, restaurace, stánky s občerstvením, kadeřnictví apod. Porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem ve 32 případech, což činí 33,7 procent.   Mezi nejčastější porušení právních předpisů patřilo nedodržení deklarované míry nebo hmotnosti podaných porcí nápojů nebo pokrmů, předražení kontrolního nákupu (v jednom případě o 1 a ve druhém případě o 50 korun), prodávané výrobky nebyly označeny předepsanými údaji, neinformování spotřebitele o ceně výrobků v prodejní nabídce v souladu s cenovými předpisy, 1 prodávající neposkytl na prodaný výrobek záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců, 1 prodávající neinformoval spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů. Mezi další porušení patřilo nevydání (na žádost spotřebitele) dokladu o zakoupení výrobků se všemi stanovenými náležitostmi, používání úředně neověřeného měřidla, prodání kusové cigarety z otevřeného jednotkového balení a nabízení nebezpečného výrobku z vyhledávacího systému RAPEX a zároveň nabízení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou.   Za zjištěné nedostatky bylo uloženo celkem 17 pokut na místě ve výši 17 500 korun. V 16 případech jsou zjištěné nedostatky podkladem pro správní řízení. Dále byl vydán zákaz používání 6 kusů úředně neověřených měřidel, vydán rovněž zákaz prodeje až do zjednání nápravy na 203 kusů výrobků neodpovídajících zvláštním právním předpisům v celkové hodnotě 3.959 korun.   „Vzhledem k  míře zjištěných nedostatků budou kontroly se stejným zaměřením zařazovány operativně i nadále do plánu kontrolních akcí,“ uvedla Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.10.

Bezpečnostní opatření na 120. Velkou pardubickou

Podle našich informací by měla z letištní plochy jezdit kyvadlová doprava na závodiště, ale pouze PŘED zahájením dostihů.

Společnost celý článek
31.5.

Středoškoláci putovali s pardubickým Cimrmanem

Vítězná dvojice Lucie Klímová a Dominik Müller z Gymnázia Mozartova získala zájezd do adventní Budapešti.

Společnost celý článek
15.3.

Dánští novináři posuzovali lyžování v našem kraji

Jako doprovodný program k zimním sportům se skupina také zúčastnila ojedinělé noční prohlídky kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Společnost celý článek
5.11.

Obyčejné setkání s neobyčejně vlídnou mateřštinou

Oddělení regionálních a kulturních služeb při Krajské knihovně v Pardubicích již dvacátým rokem pořádá pravidelná programová setkání Klubu „Hezky česky“. V úterý 14. listopadu se v rámci jubilejního 200. setkání uskuteční vzpomínkový podvečer.

Společnost celý článek
30.3.

Velikonoční jarmark ve Svinčanech klepe na dveře

Účastníci si z jarmarku mohou například odnést ovocné stromky, sadbové brambory, okrasné cibuloviny či sadbu hub.

Společnost celý článek
12.9.

Stavba obchvatu Chvaletic začne už v pondělí

V zásadě se jedná o přeložku silnice II. třídy číslo 322 mimo zastavěnou část města Chvaletic.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting