Další investice do krajské dopravy

30.7.

Další investice do krajské dopravy

Další investice do krajské dopravy

Pardubický kraj postupně pokračuje v opravách silnic II. a III. třídy, které jsou jeho majetkem, a nyní přichází na řadu další tři z nich.Investiční záměr rekonstrukce silnice číslo III/34026, která vede obcí Nemošice a napojuje se na komunikaci I/37 byl schválen v květnu tohoto roku. „Tato silnice je zařazena do páteřní sítě silnic Pardubického kraje a je významným dopravním spojením Chrudimi s jihovýchodní částí kraje. Její současný stav však jejímu významu neodpovídá. Je tam množství výtluků, olámaných okrajů, odvodňovací příkopy jsou zanešené,“ zdůvodnil nutnost rekonstrukce náměstek hejtmana Ivo Toman. Výběrového řízení na realizaci této stavby se zúčastnilo pět firem, z nichž byla hodnotící komisí vybrána a radními schválena akciová společnost M-SILNICE z Pardubic, která se zavázala opravit zmíněnou komunikaci za 31 milionů korun. „Ty budou uhrazeny prostřednictvím úvěru, který jsme právě na rekonstrukce dopravních komunikací získali od Evropské investiční banky,“ doplnil Ivo Toman. Stejným způsobem se bude financovat i oprava průtahu městem Česká Třebová. Předpokládané náklady na rekonstrukci 550 metrů dlouhého úseku frekventované dvoupruhé komunikace II/358 činí 6 milionů korun. Krajští radní včera schválili pět firem, které budou s nabídkou na realizaci stavby osloveny. „Stejné tak jsme odsouhlasili společnosti, kterým bude nabídnuta realizace oprav vozovek v Brandýse nad Orlicí. Konkrétně půjde o úpravu ulice Žerotínova v úseku od přejezdu s železniční tratí po křižovatku se silnicí III(/3123, přestavbu křižovatky těchto silnic na malou okružní křižovatku a úpravu části ulice Komenského. Celkově počítáme s náklady 20 milionů korun,“ doplnil informace o plánovaných akcích náměstek Toman.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.5.

Boeing Stearman ve zbarvení československých pilotů

„Podoba stroje čísla FJ934 ze stavu 31. EFTS z přelomu let 1942a 1943 byla zvolena podle dobové fotografie a též proto, že je zaznamenán v zápisnících letů několika československých učitelů létání u této školy, konkrétně Josefa Stehlíka, Josefa Flekala a Jana Mokrejše. Připomíná tak více než 70 let starou kapitolu sice méně nápadné, přesto tak důležité oblasti působení čs. pilotů za 2. světové války v zahraničí, potažmo v zámoří,“ upřesňuje letecký publicista Zdeněk Hurt, jeden z pořadatelů Aviatické poutě.

Společnost celý článek
20.3.

Hejtman Toman přivítal NET Vlak

NET Vlak, počítačová učebna v železničním voze, zastavil včera dopoledne ve stanici Rosice nad Labem.

Společnost celý článek
2.9.

Aktuální zprávy z letiště, již i na speciálním webu

Od 1. září najdou lidé všechny tyto informace na jednom místě, na zvláštních webových stránkách.

Společnost celý článek
28.6.

Odkaz obyvatel Ležáků je stále živý i 75 let po tragédii

Osada Ležáky na Chrudimsku vypálena 14 dní po vyhlazení Lidic jako odplata za ukrývání vysílačky Libuše patřící parašutistické skupině Silver A, která se účastnila atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Společnost celý článek
30.11.

Dostihové závodiště Pardubice se otevírá veřejnosti

To je zhruba výčet akcí, které lákají návštěvníky k cestě na Dostihové závodiště v Pardubicích.

Společnost celý článek
2.2.

Základní školy v kraji mohou nyní získat miliony.

Ministerstvo školství připravilo jednoduchou šablonu, která nahradí složitý systém získávání dotací.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting