Další investice do krajské dopravy

30.7.

Další investice do krajské dopravy

Další investice do krajské dopravy

Pardubický kraj postupně pokračuje v opravách silnic II. a III. třídy, které jsou jeho majetkem, a nyní přichází na řadu další tři z nich.Investiční záměr rekonstrukce silnice číslo III/34026, která vede obcí Nemošice a napojuje se na komunikaci I/37 byl schválen v květnu tohoto roku. „Tato silnice je zařazena do páteřní sítě silnic Pardubického kraje a je významným dopravním spojením Chrudimi s jihovýchodní částí kraje. Její současný stav však jejímu významu neodpovídá. Je tam množství výtluků, olámaných okrajů, odvodňovací příkopy jsou zanešené,“ zdůvodnil nutnost rekonstrukce náměstek hejtmana Ivo Toman. Výběrového řízení na realizaci této stavby se zúčastnilo pět firem, z nichž byla hodnotící komisí vybrána a radními schválena akciová společnost M-SILNICE z Pardubic, která se zavázala opravit zmíněnou komunikaci za 31 milionů korun. „Ty budou uhrazeny prostřednictvím úvěru, který jsme právě na rekonstrukce dopravních komunikací získali od Evropské investiční banky,“ doplnil Ivo Toman. Stejným způsobem se bude financovat i oprava průtahu městem Česká Třebová. Předpokládané náklady na rekonstrukci 550 metrů dlouhého úseku frekventované dvoupruhé komunikace II/358 činí 6 milionů korun. Krajští radní včera schválili pět firem, které budou s nabídkou na realizaci stavby osloveny. „Stejné tak jsme odsouhlasili společnosti, kterým bude nabídnuta realizace oprav vozovek v Brandýse nad Orlicí. Konkrétně půjde o úpravu ulice Žerotínova v úseku od přejezdu s železniční tratí po křižovatku se silnicí III(/3123, přestavbu křižovatky těchto silnic na malou okružní křižovatku a úpravu části ulice Komenského. Celkově počítáme s náklady 20 milionů korun,“ doplnil informace o plánovaných akcích náměstek Toman.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

1.8.

Pardubický kraj bude šetřit energií

Problematikou energetického řešení budov v majetku Pardubického kraje se krajští radní zabývali již v dubnu tohoto roku.

Společnost celý článek
7.12.

Songfest.cz uvítá v únoru rok Psa pestrým programem

Ve středu 14. února v Divadle Drak absolvuje svůj premiérový autorský koncert nevidomá klavíristka a zpěvačka Ráchel Skleničková v doprovodu s Annu Malinarikovou, která zahraje na housle. Festivalovým večerem provází zpěvačka, stejně jako o den později, ve čtvrtek 15. února, v Domě hudby v Plzni, kde na pódiu přivítá Hlas kontra Bas, unikátní projekt vynikající zpěvačky Ridiny Ahmedové a kontrabasisty Patra Tichého. Ve středu 21. února v Eurocentru v Jablonci nad Nisou vystoupí Alikvótní sbor Spektrum s Karlem Kekešim.

Společnost celý článek
31.1.

Veřejnost o parkování u lihovaru nepřijde

Město si tento areál od majitele pronajalo v roce 2014 pro případ, že by došlo k zpoplatnění parkoviště u hypermarketu Albert. Smlouva, kterou nový vlastník areálu s městem uzavřel, je podepsána na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

Společnost celý článek
5.11.

Prezident republiky jmenuje nové profesory

V pondělí 5. listopadu v 15.00 hodin odpoledne se ve Velké aule Karolina v Praze uskuteční slavnostní ceremonie.

Společnost celý článek
20.7.

Pardubičtí radní řekli radaru své „ano“

Rada města Pardubice podpořila na své úterní řádné schůzi zapojení České republiky do systému protiraketové obrany.

Společnost celý článek
13.7.

Pastvinská přehrada poskytla zázemí policistům zařazeným v pořádkových jednotkách.

Cvičením si policisté nejen zdokonalili své dovednosti, ale také si vyměnili tolik potřebné zkušenosti z výkonu služby.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting