Další stovky milionů z Unie pro severovýchodní Čechy

8.6.

Další stovky milionů z Unie pro severovýchodní Čechy

Při kurzu 24,50 korun/EUR získá Regionální operační program NUTS II Severovýchod téměř 380 milionů korun do svého rozpočtu. Měly by plynout na rozvoj dopravní infrastruktury a regionálního školství. Také o tom se 6. června hovořilo v Rychnově nad Kněžnou na Monitorovacím výboru. Za Evropskou komisi se zasedání zúčastnila Alice Sova (na snímku vlevo) a Jack Engwegen (uprostřed). Evropská komise na konci loňského srpna dodatečně přidělila České republice více než 237 milionů EUR. Česká vláda v listopadu rozdělila prostředky mezi všechny operační programy s tím, že ROP Severovýchod získal do svého rozpočtu 10,9 milionů EUR, tedy 268 milionů korun. Podle ředitele Úřadu Regionální rady Zdeňka Semoráda (na snímku vpravo) by měla celá částka připadnout na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury. „Chceme podpořit nadregionální projekty, které zkvalitní a zlepší dopravní infrastrukturu a zvýší konkurenceschopnost regionu,“ řekl. Dopravní infrastruktura patří k prioritám severovýchodních Čech. „Kvalitní infrastruktura je jedním z předpokladů ekonomického růstu regionu. V opačném případě se snižuje investiční aktivita v regionech a městech i jejich konkurenceschopnost. Proto je třeba napojit region na transevropské dopravní sítě a rekonstruovat stávající silniční síť,“ pokračoval Semorád. Dosud bylo v rámci ROPU zaregistrováno 125 dopravních projektů, z nichž 107 získalo podporu a příslib 5, 5 miliard korun ze strukturálních fondů. „Ze zkušeností s dopravními projekty předpokládám rychlou a bezchybnou realizaci projektů i čerpání prostředků. Riziko nevyčerpání dodatečných prostředků je tedy  minimální,“ dodal Zdeněk Semorád. Další prostředky budou převedeny z Operačního programu Technická pomoc. Severovýchod získá přibližně 110 milionů korun. „Chceme je použít na rozvoj regionálního školství,“ vysvětlil ředitel Semorád. Oba tyto záměry budou předloženy 20. června Výboru Regionální rady a poté i Evropské komisi. Ta by je měla schválit do konce letošního roku. Diskutovalo se také o přípravě nového programovacího období. S tou se v regionech začalo v letošním roce. „ROP Severovýchod patří spolu s Operačním programem Doprava k nejlepším v České republice. Předpokládám tedy, že by bylo dobré v čerpání unijních dotací pokračovat i po roce 2013,“ komentoval přípravu českých a moravských krajů Jack Engwegen. Hovořilo se ale také o problematice veřejných zakázek coby jedné z problémových oblastí při čerpání dotací. Zástupce Evropské komise zajímaly také integrované plány rozvoje velkých měst. „Máme informaci o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dal zelenou rekonstrukci libereckého bazénu a městských lázní. Regionální rada přesto na doporučení Evropské komise oba projekty prověří, aby předešla případným ztrátám dotací ze strukturálních fondů,“ ujistil přítomné ředitel Semorád.  

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.10.

V Králíkách trénovali hasiči s terénními vozy

„Celé této akci předcházel dobrý nápad, vzájemná domluva a především vstřícný přístup představitelů Vojenského muzea v Králíkách Marka Bartoše a Martina Večeře, za což jim patří velký dík,“ dodává Václav Venc.

Společnost celý článek
16.2.

Mladí lidovci se pustili do Krause

Nejhorší nemocí moderátora je neznalost. ,,Rádi bychom z ní pana Krause vyléčili,“ uzavírá s úsměvem předseda Jurčík.

Společnost celý článek
28.12.

Město se zbavuje další bariéry

Služba, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost Tichý svět, v rámci magistrátu města funguje nonstop bez nutnosti objednání a navíc je zcela zdarma.

Společnost celý článek
28.12.

Modely aut míří z Jaroměře do celého světa

Přes 380 tisíc věrných modelů aut už z dílen Centra pracovní rehabilitace v Jaroměři “vyjelo” do celého světa. Autíčka s prodejní cenou až 300 EUR vyrábějí lidé, kteří se v chráněných dílnách učí znovu zapojit do pracovního procesu.

Společnost celý článek
27.8.

Opakované „NE“ spalovně v Synthesii!

Ta by měla ročně zlikvidovat tisíce tun odpadů, svážených do Synthesie nejen z Pardubického kraje, ale z celé republiky.

Společnost celý článek
31.8.

Hvězdná máma vstoupila do svého 2. ročníku

Na maminky pak v kině čeká nějaký zajímavý dárek od sponzora.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting