Demografický vývoj sledujeme a respektujeme dávno

20.8.

Demografický vývoj sledujeme a respektujeme dávno

Demografický vývoj sledujeme a respektujeme dávno

Pardubická radnice byla podrobena ze strany sociální demokracie ostré kritice týkající se zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školách. Protože bohužel operuje s nepravdami a polopravdami, ráda bych uvedla celou záležitost na pravou míru a tak snad zabránila šíření až poplašných zpráv. Troufám si říci, že město Pardubice je a bude i v budoucnu schopno se o své malé občany postarat. Poslankyně ČSSD Vladimíra Zelenková hovoří v souvislosti s očekávaným nástupem populačně silnějších ročníků dětí do mateřských škol o tichu před bouří, která přijde do dnes již plných pardubických mateřských škol. My však v úvahách o potřebné kapacitě mateřských škol již řadu let vycházíme z informací o demografickém vývoji a kapacity mateřských škol podle něj také rozšiřujeme. Jinak by již dávno nestačily potřebám našeho města. Od roku 2007 město Pardubice rozšířilo kapacitu mateřských škol o 249 míst, z toho pro školní rok 2009-10 to bylo o 174 míst. Už nyní připravujeme zřízení dalších míst v mateřských školách. Vyžádají si investici několika desítek milionů korun. Letos nebylo při mimořádném zápisu do dvou mateřských škol v Pardubicích 22. a 23. června 2009 přijato 56 dětí. Z toho však 31 dětí mělo trvalý pobyt mimo území města Pardubice, 13 dětí ještě nedosáhlo věku tří let a dalších 12 dětí bylo sice tříletých, ale jejich matka je na mateřské dovolené s mladším sourozencem. Umístili jsme tedy všechny pardubické děti, které dosáhly „školkového“ věku a jejichž rodiče chtějí nastoupit do zaměstnání. Někdo by mohl namítnout, že děti předškolního věku, kterým rodiče pořídili mladšího sourozence, jsou tímto diskriminovány a vyloučeny z dětských kolektivů. Pardubice však podporují mateřská centra v našem městě  a dokonce jsou zřizovatelem jednoho z nich. Tato centra v dopoledních i odpoledních hodinách nabízí velmi pestrý program právě pro děti předškolního věku. Při červnovém mimořádném zápisu byla také poprvé vyzkoušena nová jednotná přihláška a nová hodnotící kriteria, která budou pro všechny mateřské školy v našem městě stejná. Tím chceme vytvořit rovné podmínky všem dětem, protože přes navyšování kapacit mateřských škol zřejmě nikdy nedosáhneme ideálního stavu, aby se nabídka volných míst v mateřských školách rovnala poptávce po nich. Předem totiž nevíme, kolik dětí rodiče do mateřské školy v daném roce přihlásí. Připravujeme se i na takzvanou vícerychlostní mateřskou dovolenou, bohužel nedisponujeme zákonnými nástroji jak zjistit, kolik žen v našem městě využilo možnosti čerpat dvouletou mateřskou dovolenou. Přesto jsme připraveni zřídit v některých mateřských školách třídy pro dvouleté děti. Tyto děti mají totiž ještě naprosto jiné potřeby než děti tříleté a z rozpočtu města proto budou hrazeny i dětské setry, které budou ve těchto třídách vedle učitelek. Našim zájem totiž je nejen děti umístit, ale zajistit jim také po všech stránkách kvalitní péči. Třídy v pardubických mateřských školách jsou opravdu naplněny po střechu, jak uvádí paní poslankyně Zelenková. Nevím však, jak došla k číslu 28. V našich třídách je maximálně 25 dětí, což odpovídá současným hygienickým předpisům, které se odvíjejí od metrů čtverečních hrací plochy, počtu toalet a podobně. Velmi mě mrzí , že si paní poslankyně nenašla cestu na pardubickou radnici, rádi bychom ji poskytli pravdivé a nezavádějící informace. Chci věřit, že problematika mateřských škol není pro paní poslankyni jen předmětem předvolebního boje. Problémem samozřejmě jsou, ale netýkají se vyloženě města Pardubice, ale především těch obcí, které nezřizují mateřské školy.   MUDr. Štěpánka Fraňková náměstkyně primátora města Pardubic

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.6.

Pronájem staveb v rámci převodu nemocnic

V rámci uvažovaného převodu nemocnic do právní formy akciových společností ke dni 1. října 2007 je nutné uzavřít smlouvy.

Společnost celý článek
13.5.

Pardubičtí senioři se učí zvládat krizové situace

Cyklus besed se setkal s velkým zájmem pardubických seniorů. Z necelé stovky původně přihlášených program absolvovalo 95 lidí.

Společnost celý článek
7.3.

Televizní přenos z Mount Everestu

Roman Langr nyní jedná s Českou televizí o tom, že by se s diváky televize spojil z výškového tábora v přímém přenosu.

Společnost celý článek
20.5.

Dendrolog: posuzované stromy bezprostředně neohrožují okolí

AOPK nám doporučila řešit přednostně dva stromy z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti při olistění a při nestandardních povětrnostních podmínkách. Ani jeden z nich však není ten, který jsme podle žádosti občana měli neprodleně pokácet,“ dodal náměstek. „Korunu tvoří pouze jedna kosterní větev. Objem koruny je malý, strom okolí neohrožuje,“ hodnotí dendrolog strom, jehož pokácení občan žádal.

Společnost celý článek
31.5.

Lesní dělníky vystřídala mechanizace

Správci lesů vysadili na holinách o celkové ploše přes dva hektary téměř 21 tisíc nový stromků.

Společnost celý článek
27.4.

Křivkův memoriál omezí dopravu v centru Pardubic

Doprava v obou směrech bude svedena do dvou jízdních pruhů na vnější straně okruhu

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting