Den otevřených dveří v chrudimské Noclehárně

19.2.

Den otevřených dveří v chrudimské Noclehárně

Den otevřených dveří v chrudimské Noclehárně

V pondělí 16. února představila firma SOPRE CR o. p. s. Chrudim prostory Noclehárny, kterou spravuje od začátku tohoto roku. Prohlídky prostor v přízemí objektu v Tovární ulici (bývalý Azylový dům) využili starosta města Jan Čechlovský, místostarostové Petr Řezníček a Pavel Kobetič, poslanec Ladislav Libý, předsedkyně sociální komise Ivana Bohatá a další zástupci města i médií. Noclehárna slouží pro muže a ženy starší 18 let, kteří nemají kde spát. Její provozní doba je od 17.30, kdy mohou klienti (až do 20.30 hodin) přicházet, do 8.00 hodin, kdy klienti odcházejí. Při příchodu se musí zájemci o přespání prokázat platnými doklady totožnosti a být ve střízlivém stavu. Místní občané platí za noc 30 a mimochrudimští 50 korun. Klientům jsou zajišťovány podmínky pro běžnou či celkovou hygienu těla, která je další podmínkou pro přijetí. Klientům je tak možno poskytnout mýdlo, šampón na vlasy, zapůjčit ručník a ložní prádlo,k dispozici je sociální šatník. V noclehárně musí klienti dodržovat ubytovací řád – tedy mimojiné respektovat dobu příjmu, pokyny personálu, čas odchodu, zákaz vnášení alkoholu, drog nebo zbraní do budovy, zdržení se projevů agresivity, zákaz kouření a podobně. V roce 2008 přespalo v noclehárně, kterou do 31. 12. 2008 provozoval Český červený kříž Chrudim, celkem 1.048 osob, z toho 699 osob s trvalým bydlištěm v Chrudim. Většina klientů byla samozřejmě ubytovávána opakovaně. V lednu 2009 využilo noclehárny 179 klientů (z toho 83 chrudimských), do začátku do 15. února 2009 dalších 109 klientů (45 místních). I v tomto případě je většina klientů přijímána opakovaně. Noclehárna není jedinou službou, kterou obecně prospěšná společnost SOPRE CR poskytuje, kromě ní má registrovány další tři sociální služby, které poskytuje v prostorách noclehárny. Denní nízkoprahové centrum je určeno lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nemají kam jít. Těm může každý den poskytnout nejen teplo, možnost osobní hygieny, vyprání prádla a obměnu šatníku, ale i například přípravu teplé stravy. Pracovníci denního centra nabízejí i základní sociální poradenství, pomoc při obstarání různých dokladů, pomoc při různých zdravotních problémech, atd. Služby Denního nízkoprahového centra jsou využívány především v tomto zimním období a klienti, kteří sem přicházejí, jsou z velké části totožní s těmi, kteří zároveň využívají služeb noclehárny. Denně využívá služeb Denního nízkoprahového centra 5 – 7 osob. Další sociální službou je Sociálně aktivizační služba, která je určena především dětem žijícím v městské ubytovně, jejichž vývoj může být ohrožen v důsledku dlouhodobé nepříznivé sociální situace. Sociálně aktivizační služba je poskytována od pondělí do pátku dvěma sociálními pracovnicemi. Dopoledne bývá určeno předškolákům, kteří se zde například učí návykům osobní hygieny, mezilidským vztahům, poznávání barev, zvířátek a dalších věcí, které jsou ve většině rodin samozřejmostí. Určitá část dopolední je spolu s dětmi určena i jejich rodičům. Tyto služby pravidelně navštěvuje 6 předškoláků. Odpoledne je určeno pro školáky, kteří mají zájem o pomoc s přípravou na vyučování. Některé děti mají ve spolupráci s jejich učitelkami vypracovány krátkodobé individuální plány doučování. Odpoledních služeb využívá pravidelně 4 – 6 školáků. Součástí práce je i možnost konzultace rodičů s poradcem k různým problémům života jejich rodin i dalším tématům. Poslední službou je Krizová pomoc, která je určena osobám, které s nacházejí v tíživé životní situaci, v ohrožení zdraví nebo života. K dispozici jsou zde dva pokoje pro matky či otce s dětmi, případně prarodiče s dětmi. Tato služba je bezplatná a je poskytována nepřetržitě sedm dní v týdnu.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.8.

Pardubické kostely se otevřou milovníkům památek

Milovníci památek dostanou v neděli 14. září opět příležitost navštívit místa, která nejsou běžně přístupná.

Společnost celý článek
23.3.

Bezdůvodné napadení

Napadený muž se dal na útěk směrem do centra. Agresor se však rozběhl za ním a přitom mu měl vyhrožovat zabitím.

Společnost celý článek
28.3.

Setkání zástupců turistických oblastí Pardubického kraje

Miroslav Stejskal vyjádřil uspokojení nad tím, že mezi jednotlivými turistickými oblastmi kraje funguje účinná spolupráce.

Společnost celý článek
5.10.

Hledání práce s podporou asistenční služby

V úterý 9. října 2007 se bude konat závěrečná konference projektu „Asistenční služby pro podporu nalezení práce“.

Společnost celý článek
5.2.

Byl opilý, ale naštěstí nezmrznul

Sedmačtyřicetiletý muž totiž při telefonickém hovoru řekl, že odchází s láhví alkoholu do hor a že ho asi najdou až lyžaři.

Společnost celý článek
23.6.

Peníze ze SROPu jsme vyčerpali na sto procent

„Zkrátka, do otevřených vrat jsme vjeli s tím největším možným náklaďákem. Větší by se už nevešel,“ dodal Línek.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting