Den Země ve Studánce

11.5.

Den Země ve Studánce


Na konci dubna žáci i učitelé Základní školy  ve Studánce oslavili Den Země.
Novinkou letošní akce byla  partnerská spolupráce se Službami města Pardubic, které se podílely na  její realizaci .
Stalo se dobrou tradicí, že většinu výukových programů připravují starší žáci  školy pro své mladší spolužáky. Pro letošní rok bylo zvoleno téma  „ekosystém lesa“.


V den "D" byl  areál školy nabitý nejrůznějšími aktivitami a zaplněn rekordním počtem třiceti  stánků ve kterých žáci plnili  úkoly spojené s  environmentální tématikou.


V areálu školy nejstarší žáci navíc natírali  lavičky, pleli záhony, přesazovali květiny a vytvořili nový ozdobný i praktický prvek v areálu školy – hmatovou stezku.


Žáci prvních až sedmých  tříd se zúčastnili  besedy s ekoložkou  Služeb města Pardubic, Šárkou Klicperovou, která jim poutavou formou přiblížila  co všechno mají zaměstnanci jejich firmy ve městě na starosti a  v čem jsou nám všem prospěšní. Zajímavá byla také výuka správné  separace odpadů– většinu věcí si žáci v rámci besedy vyzkoušeli i v praxi.


Velkému zájmu se těšila výtvarná soutěž na téma ekologie, kterou vyhlásily Služby města. Žáci se do soutěže pustili s vervou a vytvořili mnoho krásných, řemeslně dokonalých obrázků i výrobků  vystihující  právě ekologickou tématiku.  V mnoha případech využili při tvorbě právě odpadní materiály – plastové láhve, víčka nebo polyetylenové sáčky.  Svá dílka žáci tvořili jednotlivě i ve skupinkách, někdy se do tvorby  zapojila společně celá třída.


Vyhodnocení nejlepších prací je nyní v rukou zaměstnanců Služeb města, kteří mají pro  žáky připraveno mnoho zajímavých odměn, včetně exkurze do areálu společnosti.


Na závěr nutno dodat, že výše zmiňovaná  akce nebyla první, při které škola ve Studánce se Službami spolupracovala. V loňském roce se například žáci pátých tříd  v rámci  akce realizované Službami naučili, jak vzniká a k čemu je užitečný kompost nebo se na separačním dvoře učili proč je důležité třídit odpad.


Nezbývá než  Službám města poděkovat a těšit se na další vzájemnou spolupráci, která je vždy přínosem nejen pro žáky a jejich učitele, ale všechny účastníky.
      

Další zprávy z kategorie "Společnost"

31.10.

Setkání hejtmana s podnikateli pod Eiffelovkou

Jako příklad uvedl společnost Kiekert nabízející zamykací systémy do automobilů světoznámých značek.

Společnost celý článek
26.10.

Do Cinestaru se chodí také na operu

Sérii přímých přenosů operních vystoupení zahájil Cinestar Pardubice v sobotu 24.října operou Aida od Giuseppe Verdiho.

Společnost celý článek
29.2.

Královéhradecké vlnobití opět zprovozněno

V těchto dnech bylo v královéhradeckém aquacentru opět uvedeno do provozu historicky unikátní strojní zařízení.

Společnost celý článek
27.3.

Ohlédnutí za Světovým dnem vody

Světový den vody určila v roce 1993 Organizace spojených národů na 22. března, letos se konal tedy již po jednadvacáté. Smyslem tohoto dne je poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářstvím. Každý rok je zaměřen na konkrétní téma, které má lidem na celém světě připomenout význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.

Společnost celý článek
15.5.

Multikulturní týden začíná v latinsko-americkém rytmu

Do Pardubic zavítá jako čestný host Čechoargentinec, Dr. Juan Braun - dobrodruh, novinář a spisovatel, cestovatel a šaman, ale také pedagog na Harvardu a Karlově Univerzitě a poradce zemědělců v Latinské Americe.

Společnost celý článek
24.5.

Starostové Poličska dostali potřebné informace

Podobně jako v pátek na Holicku byli i zdejší starostové seznámeni se společností Oredo.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting