Den Země ve Studánce

11.5.

Den Země ve Studánce


Na konci dubna žáci i učitelé Základní školy  ve Studánce oslavili Den Země.
Novinkou letošní akce byla  partnerská spolupráce se Službami města Pardubic, které se podílely na  její realizaci .
Stalo se dobrou tradicí, že většinu výukových programů připravují starší žáci  školy pro své mladší spolužáky. Pro letošní rok bylo zvoleno téma  „ekosystém lesa“.


V den "D" byl  areál školy nabitý nejrůznějšími aktivitami a zaplněn rekordním počtem třiceti  stánků ve kterých žáci plnili  úkoly spojené s  environmentální tématikou.


V areálu školy nejstarší žáci navíc natírali  lavičky, pleli záhony, přesazovali květiny a vytvořili nový ozdobný i praktický prvek v areálu školy – hmatovou stezku.


Žáci prvních až sedmých  tříd se zúčastnili  besedy s ekoložkou  Služeb města Pardubic, Šárkou Klicperovou, která jim poutavou formou přiblížila  co všechno mají zaměstnanci jejich firmy ve městě na starosti a  v čem jsou nám všem prospěšní. Zajímavá byla také výuka správné  separace odpadů– většinu věcí si žáci v rámci besedy vyzkoušeli i v praxi.


Velkému zájmu se těšila výtvarná soutěž na téma ekologie, kterou vyhlásily Služby města. Žáci se do soutěže pustili s vervou a vytvořili mnoho krásných, řemeslně dokonalých obrázků i výrobků  vystihující  právě ekologickou tématiku.  V mnoha případech využili při tvorbě právě odpadní materiály – plastové láhve, víčka nebo polyetylenové sáčky.  Svá dílka žáci tvořili jednotlivě i ve skupinkách, někdy se do tvorby  zapojila společně celá třída.


Vyhodnocení nejlepších prací je nyní v rukou zaměstnanců Služeb města, kteří mají pro  žáky připraveno mnoho zajímavých odměn, včetně exkurze do areálu společnosti.


Na závěr nutno dodat, že výše zmiňovaná  akce nebyla první, při které škola ve Studánce se Službami spolupracovala. V loňském roce se například žáci pátých tříd  v rámci  akce realizované Službami naučili, jak vzniká a k čemu je užitečný kompost nebo se na separačním dvoře učili proč je důležité třídit odpad.


Nezbývá než  Službám města poděkovat a těšit se na další vzájemnou spolupráci, která je vždy přínosem nejen pro žáky a jejich učitele, ale všechny účastníky.
      

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.1.

Uchazeči se státní maturitou budou bonifikováni

Novinkou je bonifikace za úspěšné absolvování státní maturitní zkoušky z matematiky.

Společnost celý článek
22.4.

Pardubický kraj se představuje na veletrhu URBIS INVEST

Přehlídky zajímavých investičních projektů se letos poprvé účastní všechny kraje České republiky.

Společnost celý článek
19.3.

Celé Česko rozehrají malí umělci; program happeningu ZUŠ Open nově potrvá dva dny

ZUŠ Open umožňuje vznik krásným společných projektů a setkání uměleckých škol, která rozvíjí vzájemné vazby a v neposlední řadě dokumentuje pestrost uměleckých oborů a života základních uměleckých škol v rámci regionů. Do jednotlivých akcí se zapojí i celá řada profesionálních umělců včetně symfonických orchestrů a dalších kulturních institucí či festivalů v čele s Pražským jarem.

Společnost celý článek
5.4.

Místo nákupu hrnců a dek připravují seniorům skutečné výlety

Spolek Hurá na Výlet! byl založen v Pardubickém kraji a doposud právě do tohoto kraje spadá značná část jeho činnosti. Spolek zde od roku 2015 uskutečnil již 30 výletů pro osoby starší 65 let a odvezl tak přes 1 200 seniorů.

Společnost celý článek
22.11.

Společnost přátelská rodině ocenila Apolenku či školu Na rovině

Odborná porota hodnotila fungování organizací ve čtyřech oblastech: zaměstnavatelské podmínky a rovné příležitosti, společenská odpovědnost firem, prorodinné aktivity organizace i prostředí firmy.

Společnost celý článek
2.3.

Další internetová diskuse s primátorem Demlem

Do chatu s pardubickým primátorem se může zapojit každý, kdo si právě dnes mezi 16. a 17. hodinou otevře webové stránky města.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting