Do Litomyšle se sjeli stovky restaurátorů

21.4.

Do Litomyšle se sjeli stovky restaurátorů

Do Litomyšle se sjeli stovky restaurátorů

Aktuální trendy v oblasti konsolidace vápnitých materiálů, takový je název mezinárodního workshopu, který proběhne ve dnech 21. a 22. dubna v Litomyšli. Setkání, jehož se zúčastní stovky odborníků na restaurování, se bude konat ve zdejším Výstavním sále Evropského školícího centra. Akci pořádá Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a společností IBZ-Freiberg (Chemical and Geochemical Consultancy Dr. Ziegenbalg). Odborníci ze států Evropské unie, Egypta a Řecka se zde budou zabývat problematikou zpevňování vápnitých materiálů a prezentovat dílčí výsledky společného projektu, který nese název "STONECORE“ a je financovaný Evropskou komisí. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je do projektu zapojena spolu dalšími jedenácti partnery ze sedmi evropských zemí. Cílem společné práce mezinárodního týmu odborníků, která započala v loňském roce, je vývoj a využití nano-materiálů pro konzervování přírodního a umělého kamene a omítkovin. V rámci projektu mají být vyvinuty materiály kompatibilní s historickými materiály používanými v architektuře, povrchových úpravách architektury a sochařství. Luboš Machačko z Katedry chemické technologie o zapojení litomyšlské Fakulty restaurování do mezinárodního projektu STONECORE říká: "Na Fakultě restaurování v Litomyšli probíhá v rámci projektu laboratorní a aplikovaný výzkum nano-materiálů na určitých druzích vápenných materiálů (kámen, omítka). "Vybrané druhy nano-materiálů jsou posléze aplikovány na konkrétní památkové objekty - například na historické vápenné omítky východní fasády Červené věže v Litomyšli, na historické vápenné omítky části fasády hradu Pernštejn nebo vybrané architektonické prvky fasády chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře,“ dodává Luboš Machačko. Tříletý mezinárodní projekt STONECORE skončí v roce 2011.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

9.12.

Zástupci krajů hovořili o závěrech 5. kohezní zprávy

Tuto zprávu vydala letos na podzim Evropská komise a věnuje pozornost hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Společnost celý článek
23.7.

Skládka v Hodoníně u Nasavrk skrývá ropné látky

Skládka obsahuje velké množství ropných látek a chemických přípravků, které sem byly sváženy již od roku 1967.

Společnost celý článek
15.3.

Quality Certification Pardubice

V Pardubicích letos pokračují aktivity, které mají přispět ke zvýšení kvality služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu.

Společnost celý článek
29.8.

Nebezpečný odpad definitivně opustí Chvaletice

V noci na 5. září 2007 odjede z Chvaletic poslední transport nebezpečného odpadu k likvidaci do ostravské spalovny.

Společnost celý článek
12.6.

Přelouč má nové autobusové nádraží

Tento terminál zvýšil nejen pohodlí cestujících, ale především jejich bezpečnost.

Společnost celý článek
12.6.

Renomovaní odborníci se setkají na semináři se studenty.

Každý účastník semináře obdrží též sborník příspěvků, přednášek a vývěskových sdělení.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting