Do mateřinek se hlásí o 173 dětí více než loni

17.4.

Do mateřinek se hlásí o 173 dětí více než loni

Do mateřinek se hlásí o 173 dětí více než loni

Rodiče v dubnu přihlásili do 30 pardubických mateřských škol 1044 dětí, což je o 173 více než v loňském roce. Mezi přihlášenými je ovšem také 89 dětí takzvaně mimopardubických a 180 dětí, které v letošním kalendářním roce nedosáhnou tří let věku. Někteří rodiče však přihlásili dítě do dvou, ale i do tří mateřských škol. Zhruba 170 rodičů dostane v těchto dnech zamítavé rozhodnutí o nepřijetí dítěte do vybraného předškolního zařízení. Rodiče budou moci odmítnuté děti ihned přihlásit do mateřských škol Teplého, Ohrazenice a MŠ Hostovice, kde je stále ještě volná kapacita. Další možnost mohou využít rodiče při vyhlášení nového zápisu, který bude stanoven pravděpodobně v průběhu června ve třech mateřských školách – konkrétně v MŠ Rumunská, MŠ Závodu míru a v MŠ Sluneční. „Město zde totiž připravuje další kapacity přestavbou bývalých jeslí. Takto vzniklá kapacita bude asi pro 120 dětí“, vysvětlila náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. U bývalých jeslí bude nutné ještě provést některé nezbytné stavební úpravy. „Proto nám dosud chybí rekolaudační rozhodnutí a tudíž i souhlas kraje k navýšení míst v mateřských školách. To bychom měli získat během prázdnin,“ vysvětlila náměstkyně Štěpánka Fraňková. „Proto nyní dostanou desítky rodičů zamítavé stanovisko, přestože víme, že místo pro dítě ve školce od září bude,“ doplnila. Rodiče, kteří budou mít zájem získat ještě podrobnější informace o dodatečném přijímaní dětí do školek, se mohou zúčastnit veřejné diskuse 20. dubna v 16:00 hodin ve Společenském sále radnice. „V tuto chvíli pro ně víc udělat nemohu, mohu jim pouze dát své slovo, že do září zvýšíme kapacity našich školek a že se tedy dostane na všechny přihlášené tříleté děti z Pardubic,“ slíbila náměstkyně Fraňková. Pardubice jsou zřizovatelem 30 mateřských škol se zhruba 2610 místy. Již v loňském roce zvýšilo město kapacitu školek o 50 míst, k letošnímu září přibude dalších téměř 170 míst. Městská předškolní zařízení jsou i letos schopna přijmout všechny přihlášené děti starší tří let a za cenu přijetí zdravotních sester do některých zařízení i většinu dětí mladších. Město ovšem není schopno vyhovět požadavkům rodičů a zajistit místo ve školce, kterou si vyberou. Ve 26 školkách totiž převyšuje zájem kapacitní možnosti a někteří rodiče tak budou muset dítě vozit jinam, než je hlásili. Jedním z kritérií, podle nichž jsou děti v Pardubicích do MŠ přijímány, je místo jejich trvalého bydliště. A právě tento údaj někteří rodiče vyplňovali v přihlášce nepravdivě. „Při kontrole jsme objevili několik desítek takových případů. Tyto žádosti samozřejmě odmítneme. Pokud však již bylo rodičům doručeno kladné rozhodnutí o přijetí jejich dětí do školky, podáme podnět na obnovu řízení. Takové podvody, kdy někdo v přihlášce uvedl prokazatelně nepravdivé údaje s úmyslem získat neoprávněně výhodu, nebudeme tolerovat,“ uzavřela Štěpánka Fraňková. Rodiče dětí, které nebudou do mateřské školy přijaty právě kvůli nepravdivým údajům, budou moci podat přihlášky znovu v červnu, kdy bude vypsáno přijímací řízení do školek vznikajících z bývalých jeslí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

6.9.

Aglomerace ITI po necelém roce vybraly projekty za více než 10 miliard korun

Hradecko-pardubická aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) nyní rezervovanou částku v minimální výši 3,6 miliardy korun. Vyčerpat ji musí do konce roku 2023. Prioritami jsou pro aglomeraci kromě dopravy také vzdělávání a podpora památek.

Společnost celý článek
13.1.

K zastávkám u letiště povedou nové chodníky

Úpravy dvou protilehlých zastávek jsou rozděleny do dvou samostatných investičních akcí.

Společnost celý článek
17.6.

V pátek 17. června lákají Lesy ČR do Cakle

Rok 2011 je specifický v tom, že je Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů.

Společnost celý článek
29.6.

Projekt POCTA JOSEFU RESSELOVI byl slavnostně zahájen v Chrudimi

Josef Ressel je skutečně vynálezcem nejen lodního šroubu. Vynalezl již zmiňovaný lis na víno a olej, kuličkové ložisko bez mazání, zařízení pro parní vyluhování barviv a tříslovin, pneumatickou potrubní dopravu nebo třeba buzolu. Zabýval se také sestrojením silniční lokomotivy s parním pohonem a sestavil přístroj k určování jakosti dřeva.

Společnost celý článek
29.11.

Propagaci cestovního ruchu pomohou krajské dotace

Nové tabule budou také ve Vodárenském lese ve Svitavách, na Seči a na Labské stezce. Kraj dotuje také tradiční akce, které lákají do regionu návštěvníky, jako jsou například Aviatická pouť v Pardubicích nebo Řemeslnická sobota v Letohradě.

Společnost celý článek
10.7.

V Holicích zažijí policejní manévry

Ve středu 11. července 2007 uskuteční první část meziresortního štábního cvičení s názvem „OCHRANA 2007“.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting