Do mateřinek se hlásí o 173 dětí více než loni

17.4.

Do mateřinek se hlásí o 173 dětí více než loni

Do mateřinek se hlásí o 173 dětí více než loni

Rodiče v dubnu přihlásili do 30 pardubických mateřských škol 1044 dětí, což je o 173 více než v loňském roce. Mezi přihlášenými je ovšem také 89 dětí takzvaně mimopardubických a 180 dětí, které v letošním kalendářním roce nedosáhnou tří let věku. Někteří rodiče však přihlásili dítě do dvou, ale i do tří mateřských škol. Zhruba 170 rodičů dostane v těchto dnech zamítavé rozhodnutí o nepřijetí dítěte do vybraného předškolního zařízení. Rodiče budou moci odmítnuté děti ihned přihlásit do mateřských škol Teplého, Ohrazenice a MŠ Hostovice, kde je stále ještě volná kapacita. Další možnost mohou využít rodiče při vyhlášení nového zápisu, který bude stanoven pravděpodobně v průběhu června ve třech mateřských školách – konkrétně v MŠ Rumunská, MŠ Závodu míru a v MŠ Sluneční. „Město zde totiž připravuje další kapacity přestavbou bývalých jeslí. Takto vzniklá kapacita bude asi pro 120 dětí“, vysvětlila náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková. U bývalých jeslí bude nutné ještě provést některé nezbytné stavební úpravy. „Proto nám dosud chybí rekolaudační rozhodnutí a tudíž i souhlas kraje k navýšení míst v mateřských školách. To bychom měli získat během prázdnin,“ vysvětlila náměstkyně Štěpánka Fraňková. „Proto nyní dostanou desítky rodičů zamítavé stanovisko, přestože víme, že místo pro dítě ve školce od září bude,“ doplnila. Rodiče, kteří budou mít zájem získat ještě podrobnější informace o dodatečném přijímaní dětí do školek, se mohou zúčastnit veřejné diskuse 20. dubna v 16:00 hodin ve Společenském sále radnice. „V tuto chvíli pro ně víc udělat nemohu, mohu jim pouze dát své slovo, že do září zvýšíme kapacity našich školek a že se tedy dostane na všechny přihlášené tříleté děti z Pardubic,“ slíbila náměstkyně Fraňková. Pardubice jsou zřizovatelem 30 mateřských škol se zhruba 2610 místy. Již v loňském roce zvýšilo město kapacitu školek o 50 míst, k letošnímu září přibude dalších téměř 170 míst. Městská předškolní zařízení jsou i letos schopna přijmout všechny přihlášené děti starší tří let a za cenu přijetí zdravotních sester do některých zařízení i většinu dětí mladších. Město ovšem není schopno vyhovět požadavkům rodičů a zajistit místo ve školce, kterou si vyberou. Ve 26 školkách totiž převyšuje zájem kapacitní možnosti a někteří rodiče tak budou muset dítě vozit jinam, než je hlásili. Jedním z kritérií, podle nichž jsou děti v Pardubicích do MŠ přijímány, je místo jejich trvalého bydliště. A právě tento údaj někteří rodiče vyplňovali v přihlášce nepravdivě. „Při kontrole jsme objevili několik desítek takových případů. Tyto žádosti samozřejmě odmítneme. Pokud však již bylo rodičům doručeno kladné rozhodnutí o přijetí jejich dětí do školky, podáme podnět na obnovu řízení. Takové podvody, kdy někdo v přihlášce uvedl prokazatelně nepravdivé údaje s úmyslem získat neoprávněně výhodu, nebudeme tolerovat,“ uzavřela Štěpánka Fraňková. Rodiče dětí, které nebudou do mateřské školy přijaty právě kvůli nepravdivým údajům, budou moci podat přihlášky znovu v červnu, kdy bude vypsáno přijímací řízení do školek vznikajících z bývalých jeslí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

27.3.

Dubnová výstava v poličské knihovně představí švýcarské město Fribourg

Vladimír Hlach svými fotografiemi představí město, které se stalo jeho novým domovem, když z důvodu politické perzekuce své rodiny odešel v roce 1968 do Švýcarska.

Společnost celý článek
21.12.

V centru Pardubic začne platit přísnější dopravní režim

Od Nového roku začne v Pardubicích platit na třídě Míru a na Pernštýnském náměstí nový dopravní režim.

Společnost celý článek
12.1.

V Lubníku shořel statek, škoda jde do milionů

Největším problémem při samotném zásahu byl silný mráz. Práce hasičů v mrazivém počasí je velmi komplikovaná.

Společnost celý článek
13.9.

Mistrovství České republiky v disciplínách TFA

Nejsilnější muži v hasičských uniformách předvedou své síly v tomto pořadí - losování startovního pořadí bylo provedeno na přípravné poradě pořadatelů dne 26. června 2013 na územním odboru Ústí nad Orlicí HZS Pardubického kraje.

Společnost celý článek
28.6.

Pardubický Czech Point se stěhuje

Fungovat začne v nových prostorách na Komenského náměstí v pondělí 4. července v 8:00 hodin.

Společnost celý článek
24.3.

Pardubický kraj je otevřený pomoci druhým

Po úvodních slovech následovala druhá část vzdělávacích workshopů. První ze tří workshopů byl věnován webové grafice. „Dozvěděli jsme se, jaké nejčastější chyby ve webové prezentaci organizace dělají. Trendem současné doby jsou fotografie. Důležité je si rovněž vybrat správný font písma,“ dodala k samotnému kurzu Hana Slezáková Kadlecová z Amalthea, z. s.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting