Dopravní fakulta Jana Pernera vyjíždí s mobilní metalografickou laboratoří na střední odborné školy.

21.3.

Dopravní fakulta Jana Pernera vyjíždí s mobilní metalografickou laboratoří na střední odborné školy.


Pracovníci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice uskuteční během března až května se svojí mobilní metalografickou laboratoří dva typy výjezdů. Nejprve v březnu a dubnu navštíví několik středních škol v kraji, aby studentům přiblížili možnosti moderní metalografie, v květnu s mobilní laboratoří zavítají na odborné akce zaměřené na kovařinu a strojařinu.


Mezi 21. březnem až 25. dubnem navštíví pracovníci pardubické dopravní fakulty s mobilní metalografickou laboratoří šest středních technických škol v regionu, na kterých budou žáky seznamovat s možnostmi moderní metalografie. 
„V úvodní části vysvětlíme studentům základy metalografie a provedeme srovnání optické a elektronové mikroskopie. S pomocí reálných metalografických vzorků jim předvedeme základní mikrostruktury konstrukčních materiálů, jako jsou ocel, mosaz, bronz, titanové nebo hliníkové slitiny a další. Mikrostruktury zobrazíme pomocí projekční techniky a ukážeme studentům na pozorovaných vzorcích jejich charakteristické rysy a případné pozoruhodnosti,“ přiblížil program Ing. Pavel Svoboda z Dopravní fakulty Jana Pernera.


V druhé části prezentace bude předvedena další problematika studovaná na dopravní fakultě - stabilita skořepinových konstrukcí a možnosti modelování a výpočtu pevnosti pomocí metody konečných prvků.


Mobilní laboratoř přiveze dopravní fakulta také na odborné akce zaměřené na kovařinu a strojařinu – na výstavu nožů v Brně a 9. ročník nožířského workshopu Knifeshow Jeseník. Na těchto akcích budou veřejnosti k dispozici mikroskopy s výstupem živého obrazu na monitor a metalografické vzorky. Zájemci si pak budou moci prohlédnout různé mikrostruktury strojařsky zajímavých materiálů.


„V rámci workshopu Knifeshow bude k dispozici i metalografická bruska, takže si zájemci budou moci připravit vlastní metalografický vzorek a následně s tutory prodiskutovat aktuálně pozorované struktury,“ doplnil Ing. Svoboda.
Během obou akcí budou podávány informace o možnostech studia na Dopravní fakultě Jana Pernera.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

27.4.

Křivkův memoriál omezí dopravu v centru Pardubic

Doprava v obou směrech bude svedena do dvou jízdních pruhů na vnější straně okruhu

Společnost celý článek
1.9.

Od září opět zveme do chrudimské Agory. Pravidelné Komunitní úterky naplní filmový klub, besedy a rukodělné workshopy

Třetí zářijové úterý je pak vyhrazeno speciální besedě, která zaujme především mužské zájemce. Hovořit se totiž bude o rybaření. Přijďte se tedy i vy pochlubit svými letními úlovky a porozprávět o tom, jak s rybařením vůbec začít.

Společnost celý článek
23.9.

Zastupitelstvo města mimořádně o budově bývalého okresu

Zastupitelstvo města Pardubic bude v úterý 23. září jednat také o budoucnosti budovy bývalého okresního úřadu .

Společnost celý článek
31.7.

Kraj iniciuje vznik nové organizace cestovního ruchu

Pardubický kraj nyní osloví partnery s nabídkou vytvořit novou organizaci, která bude zajišťovat aktivity v cestovním ruchu.

Společnost celý článek
9.12.

Kraj je otevřený požadavkům zdravotně postižených

Kraj se snaží průběžně odstraňovat stavební bariéry ve školách, v nichž se vzdělávají či se mají vzdělávat žáci se specifickými potřebami a podporuje odstraňování bariér ve veřejných budovách a dopravních stavbách. Aby na žádnou oblast nebylo zapomenuto, podílejí se na tvorbě plánu jednotlivé odbory Pardubického kraje, ale také Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje a další organizace působící ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Společnost celý článek
12.10.

Peníze z kraje pomohly zlepšit prostředí ve speciální škole

Před několika lety hrozilo obdobným školám zrušení. Žáci s mentálním postižením začali být zařazováni v rámci tzv.“inkluze“ do hlavního vzdělávacího proudu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting