Dr. Emil Holub u belgického krále Leopolda II

28.5.

Počátkem roku 1881 evropský tisk velkolepě oznamoval: „... Když byl Dr. Holub dne 8. ledna t. r. přijel do Bruselu, telegrafováno ihned králi Leopoldovi do Lapenu, a král ihned přibyl do Bruselu. Rozmlouval s Holubem déle než půl druhé hodiny. Těšil prý se již na to poznati Holuba, jehož nejpřednější zeměpisné společnosti evropské co nejvřeleji mu byly doporučily jakožto nejlepšího znalce poměrů jihoafrických.“  Takřka po 130 letech se Dr. Holub do belgického Bruselu vrací. Bohužel už nenavštíví krále ani bruselské muzeum, jeho poselství je však stále živé, a proto se výstava o jeho osobnosti stane součástí kulturních akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 28. května od 19 hodin v prostorách Galerie Českého centra. Zahájení výstavy, která potrvá do 5. června, se zúčastní hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.       Dr. Emil Holub začátkem roku 1881 dvakrát navštívil Brusel, kde se setkal s belgickým králem Leopoldem II. Byl přítomen dne 10. ledna schůzi výboru Africké mezinárodní společnosti, jejímž předsedou byl sám král Leopold II. Dr. Holub výboru odpovídal na množství otázek vztahujících se k výzkumu zeměpisnému a národopisnému v jižní a střední Africe. Dle Holubovy rady chce belgická společnost zařídit své výpravy a výzkumy v této oblasti. Za vše, co Dr. Holub pro vědu a lidstvo vykonal, jmenoval Leopold II. Král Belgie 15. února 1881 Dr. Holuba důstojníkem Leopoldova řádu s právem nosit občanské vyznamenání.      Závěrem ještě dobová citace z roku 1881: “Král belgický byl velice povděčen Holubovi za drahocenné sbírky, jež věnoval museu bruselskému a bude pro sbírku jeho v nové musejní budově vykázána zvláštní síň tak jako v museích mnichovském, berlínském, pařížském, bremském, stuttgartském a drážďanském. “   Radek Václavík, zástupce Pardubického kraje v Bruselu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.4.

Energetické úspory v objektech Pardubického kraje

Pardubický kraj zahájil projekt, jehož cílem má být úspora energií v objektech krajských příspěvkových organizací

Společnost celý článek
20.1.

Silný mráz komplikoval hašení hned několika požárů

V hale na výrobu pečiva v Chrudimi hořelo ve středu 20. ledna. Požár byl v 4.59 hodin oznámen na operační a informační středisko hasičů. Operační důstojník tak ihned na místo vyslal čtyři hasičské jednotky (profesionální z Chrudimi, dobrovolné z Chrudimi, Slatiňan a Topole). Po zjištění vzniku požáru halu opustilo 22 osob. Událost se obešla bez zranění.

Společnost celý článek
18.9.

Setkání pěstounských rodin v Pardubicích

Účast je pro pěstounské rodiny ZDARMA (po dohodě s doprovázející organizací). Podrobnější informace jsou k dispozici na www.skp-centrum.cz.

Společnost celý článek
27.11.

Kola od českých dárců přinášejí radost a vzdělání dětem v Gambii

Kola byla sesbírána, opravena a přepravena do Gambie díky obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku a obrovskému množství dárců a dobrovolníků z celé ČR, bez kterých by takováto činnost nebyla možná.

Společnost celý článek
11.8.

Realizace úspor energie - projekty, během nichž bylo rekonstruováno a zatepleno devět budov Pardubické nemocnice

Projekt zateplování v Pardubické nemocnici (tehdy Pardubické krajské nemocnici) byl zahájen v roce 2011. Nejprve prošla rekonstrukcí budova interního oddělení, kde sídlí i geriatrické centrum a rehabilitace. Zateplen byl rovněž vstupní objekt s hlavní bránou, v němž je mimo jiné lékárna pro veřejnost a prodejna zdravotnických potřeb.

Společnost celý článek
29.12.

Jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku?

Nakupovat pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting