Dr. Emil Holub u belgického krále Leopolda II

28.5.

Počátkem roku 1881 evropský tisk velkolepě oznamoval: „... Když byl Dr. Holub dne 8. ledna t. r. přijel do Bruselu, telegrafováno ihned králi Leopoldovi do Lapenu, a král ihned přibyl do Bruselu. Rozmlouval s Holubem déle než půl druhé hodiny. Těšil prý se již na to poznati Holuba, jehož nejpřednější zeměpisné společnosti evropské co nejvřeleji mu byly doporučily jakožto nejlepšího znalce poměrů jihoafrických.“  Takřka po 130 letech se Dr. Holub do belgického Bruselu vrací. Bohužel už nenavštíví krále ani bruselské muzeum, jeho poselství je však stále živé, a proto se výstava o jeho osobnosti stane součástí kulturních akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 28. května od 19 hodin v prostorách Galerie Českého centra. Zahájení výstavy, která potrvá do 5. června, se zúčastní hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.       Dr. Emil Holub začátkem roku 1881 dvakrát navštívil Brusel, kde se setkal s belgickým králem Leopoldem II. Byl přítomen dne 10. ledna schůzi výboru Africké mezinárodní společnosti, jejímž předsedou byl sám král Leopold II. Dr. Holub výboru odpovídal na množství otázek vztahujících se k výzkumu zeměpisnému a národopisnému v jižní a střední Africe. Dle Holubovy rady chce belgická společnost zařídit své výpravy a výzkumy v této oblasti. Za vše, co Dr. Holub pro vědu a lidstvo vykonal, jmenoval Leopold II. Král Belgie 15. února 1881 Dr. Holuba důstojníkem Leopoldova řádu s právem nosit občanské vyznamenání.      Závěrem ještě dobová citace z roku 1881: “Král belgický byl velice povděčen Holubovi za drahocenné sbírky, jež věnoval museu bruselskému a bude pro sbírku jeho v nové musejní budově vykázána zvláštní síň tak jako v museích mnichovském, berlínském, pařížském, bremském, stuttgartském a drážďanském. “   Radek Václavík, zástupce Pardubického kraje v Bruselu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.2.

Garáž vytočila při premiéře českých hokejistů 400 piv

Garáž totiž získala v těchto dnech od Plzeňského Prazdroje ocenění za dlouholetou spolupráci v péči o pivo.

Společnost celý článek
26.9.

V mateřské škole v Popkovicích skončila další etapa modernizace

Rekonstrukce popkovické mateřské školy začala v červnu, trvala 16 týdnů a stála zhruba 7,2 milionu korun (včetně DPH). Dodavatelská firma Marhold během nich nahradila stará okna a dveře novými, s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, vyměnila v budově rozvody médií a provedla řadu drobných dispozičních změn, jejichž výsledkem je i zlepšení hygienických podmínek v budově.

Společnost celý článek
6.8.

Nové formy pěstounské péče

Pěstouni by se od nynějška mohli starat i o děti, které obvykle v pěstounské péči nekončí.

Společnost celý článek
3.3.

Vysokoškolákům v Pardubicích a Litomyšli začíná plesová sezóna

Ples studentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se koná v pátek 3. března od 19 hodin ve dvou sálech zámeckého pivovaru v Litomyšli. V rámci letošního plesu budou návštěvníci cestovat časem, a to už od dob velkých Sumérů, přes Pompeje, až po objevení Ameriky a setkají se i s Janem Husem, Charlesem Darwinem či Thomasem Edisonem, a tak si každý bude moci vybrat tu svoji dobu a stát se v rámci plesu i její součástí. K tématu plesu je přizpůsoben i bohatý program, na němž se aktivně podílejí studenti bakalářského studia Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

Společnost celý článek
14.12.

Rovněž Arnika spalovnu v Rybitví nepodporuje

Diskuse se v průběhu projednání několikrát stočila i na nedostatečné zajištění skladu nebezpečných odpadů.

Společnost celý článek
25.1.

V lesích města Pardubic pokračuje těžba

V roce 2008 vytěží správci lesů podle plánu 2000 metrů krychlových dřevní hmoty.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting