Elektrárna Chvaletice: největší znečišťovatel v kraji

18.11.

Elektrárna Chvaletice: největší znečišťovatel v kraji

Elektrárna Chvaletice: největší znečišťovatel v kraji

Elektrárna ČEZu ve Chvaleticích zvýšila množství škodlivin vypouštěných do ovzduší a zcela tak ovládla žebříčky největších znečišťovatelů Pardubického kraje. „Nejvýraznější je posun této elektrárny v emisích skleníkového plynu oxidu uhličitého. Kvůli sedminásobnému nárůstu množství niklu a jeho sloučenin v emisích do ovzduší byla v roce 2007 největším znečišťovatelem, pokud jde o součet látek rakovinotvorných a potenciálně rakovinotvorných,“ komentoval hlavní závěr vyplývající ze žebříčků největších znečišťovatelů Pardubického kraje vedoucí kampaně sdružení Arnika Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík. Arnika žebříčky sestavila již po čtvrté na základě dat ohlášených firmami do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) za rok 2007. Nováčky v žebříčcích největších znečišťovatelů jsou čistírna odpadních vod akciové společnosti Veolia voda Česká republika – provozovna BČOV Pardubice (čistička odpadních vod), a to kvůli vysokým hodnotám úniků těžkých kovů do vody, a rovněž tak zemědělské provozy, které používají formaldehyd pro dezinfekci, konkrétně řada provozů Zemědělského družstva Dolní Újezd. „Zvýšení počtu zdrojů úniků formaldehydu se tak stalo dalším překvapením vyplývajícím z letošních žebříčků pro Pardubický kraj,“ řekla tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková. Celkové množství potenciálně rakovinotvorných a rakovinotvorných látek ohlášených průmyslovými provozy do IRZ v Pardubickém kraji se mezi roky 2006 a 2007 téměř zdvojnásobilo. Nejvíce se na tom podílí právě o více jak 3 tuny vyšší množství ohlášených emisí formaldehydu. Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, látky nebezpečné pro vodní organismy, rtuť, formaldehyd, styren a dioxiny. Zdroje znečišťování z Pardubického kraje se letos také posunuly výše v celostátním měřítku. Elektrárna Chvaletice byla v roce 2007 pátým největším průmyslovým zdrojem emisí skleníkových plynů v celé České republice, zatímco v roce 2006 byla až na osmém místě. Čistička odpadních vod Veolia Voda Česká republika v Pardubicích byla druhým a Synthesia čtvrtým největším zdrojem úniků látek nebezpečných pro vodní organismy. Synthesia vykázala nižší úniky niklu a sloučenin do vody než v předchozím roce, ale výrazně zvýšila úniky zinku a jeho sloučenin vlivem najetí výroby oxycelulózy. V důsledku nového měření naftalenu v emisích do ovzduší vykázala Synthesia také nižší úniky naftalenu do ovzduší. Informace o únicích a přenosech chemických látek letos na území Pardubického kraje do registru ohlásily 103 provozy, což je o osm více ve srovnání s minulým rokem. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak v emisích do ovzduší (celkem 76krát), následovaný oxidy dusíku rovněž v emisích do ovzduší (celkem 9krát). V únicích do ovzduší ohlásily provozy Pardubického kraje údaje o 19 látkách, v únicích do vody o 18, o žádné nemusely hlásit údaje v únicích do půdy, v přenosech odpady najdeme pro Pardubický kraj informace o 18 látkách a v přenosech odpadními vodami pak o 19 látkách.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

8.8.

Na slavný Stanley Cup si sáhli i představitelé kraje

Tradiční letní cesta Stanley Cupu je celosvětově sledovaná záležitost,

Společnost celý článek
11.6.

Severní varianta obchvatu v Litomyšli je dobré řešení

Města proto nyní chtějí bojovat o to, aby se přednostně začaly stavět obchvaty obou měst.

Společnost celý článek
19.10.

Pardubice spustily databázi projektových záměrů

Databáze projektových záměrů má vést k užší spolupráci mezi nositeli projektů a městem.

Společnost celý článek
16.2.

Žamberk: městu hrozí pokuta 250 tisíc korun

Podle najmuté advokátní kanceláře se totiž město porušení zákona o veřejných zakázkách dopustit nemělo.

Společnost celý článek
2.4.

I letos proběhne v AFI paláci světový den porozumění autismu

Rodinné integrační centrum předvede ukázku oblíbené terapie se psy, tzv. canisterapie. Akce vyvrcholí vystoupením Leony Šenkové, finalistky pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar. Od 17 hodin pak proběhne v AFI Paláci vernisáž k jedinečné výstavě o autismu „Mám svůj svět, ale mám vás rád“, která potrvá až do 14. dubna.

Společnost celý článek

Den zdraví návštěvníky oslovil, preventivní vyšetření využilo více lidí než loni

Akce byla slavnostně zahájena před budovou monobloku v devět hodin. Návštěvníky i zaměstnance přivítali krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, starosta města Litomyšl Radomil Kašpar, místostarosta Josef Janeček a za nemocnici Zdenka Fenclová, náměstkyně léčebné péče, Světlana Jeřábková, náměstkyně ošetřovatelské péče, a za management Nemocnice Pardubického kraje Gabriela Medunová, manažerka ošetřovatelské péče.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting