Euroklíč bude pomáhat i v Pardubickém kraji

23.6.

Euroklíč bude pomáhat i v Pardubickém kraji

Euroklíč bude pomáhat i v Pardubickém kraji

Projekt Euroklíč, který pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu, bude realizován i v Pardubickém kraji. Kraj se na tom dohodl společně s Národní radou osob se zdravotním postižením. „V našem kraji je potenciálně dvanáct tisíc držitelů euroklíče. Jsou to osoby, které mají průkaz ZTP/P nebo ZTP. Právě těmto lidem může projekt hodně pomoci,“ vysvětlil radní pro sociální oblast Pardubického kraje Miloslav Macela, který o projektu jednal s předsedou Národní rady Václavem Krásou. Do projektu budou zapojeny obchodní domy, benzínové stanice, České dráhy a také úřady. Jedná se o místa, která člověk běžně potřebuje k normálnímu životu. Handicapovaní lidé se tak mohli do jisté míry cítit odstrčeni. „To chceme změnit a nabídnout našim spoluobčanům pomoci tam, kde jim můžeme ulehčit pohyb,“ sdělil Macela. Projekt Euroklíč bude financovaný z evropských fondů. Pardubický kraj podpoří přípravnou fázi, jež se bude týkat vytipování vhodných objektů a také předání informací osobám, které by se mohly stát držiteli klíčů. Pomocí euroklíče se tak lidé budou moci dostat na toalety, místnosti s přebalovacími pulty pro maminky, také do výtahů a na schodišťové plošiny. Partnery projektu jsou rovněž Asociace hotelů a restaurací a Svaz obchodu a cestovního ruchu. V České republice do tohoto projektu vstoupil aktivně Středočeský kraj a další kraje se postupně přidávají. V zahraničí se jedná již o zaběhnutý systém pomoci handicapovaným lidem. Do projektu je zapojeno Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie a další země. V nejbližší době chce přistoupit například Řecko a Polsko.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

20.4.

Do práce na kole 2012, úspěšná kampaň se vrací

V Pardubicích se zapojilo do soutěže, kterou organizuje město, asi 700 lidí ze 112 různých firem.

Společnost celý článek
27.9.

Začíná DEN ARCHITEKTURY! Zpřístupní unikátní stavby a pomůže poznat města, ve kterých žijeme

Součástí DNE ARCHITEKTURY je mezinárodní filmový festival FILM A ARCHITEKTURA, který se nově rozrostl do dvaceti měst. Hlavní osu programu budou tvořit celovečerní autorské filmy se zaměřením na architekturu, tvorbu měst a design.

Společnost celý článek
5.11.

Donátoři darovali neziskovkám skoro 10 milionů korun

Rádi podporujeme smysluplné projekty, proto se účastníme Burzy filantropie pravidelně. S některými neziskovými organizacemi spolupracujeme po celý rok.

Společnost celý článek
13.4.

Přes 3000 domácností třídí bioodpad

Přihlášku s pořadovým číslem 3000 vyplnila Martina Nováková z Bílého Předměstí. Od zástupců města a Služeb města Pardubic, které sběr organizují, převzala nejen hnědý kontejner na bioodpad, ale také mobilní telefon a poukaz na odběr 3 000 kilogramů kvalitního kompostu.

Společnost celý článek
19.1.

Plísně komplikují restaurátorům práci

Studentky 4. ročníku Ateliéru restaurování uměleckých děl na papíru a Ateliéru restaurování knižní vazby se tak na dvoudenním kurzu naučily správně odebírat vzorky plísní, identifikovat je a na základě toho rozhodnout o dalším vhodném postupu. Trénovaly především techniku odběru stěrových vzorků pro mikrobiologický rozbor z uměleckých děl typu olej, plátno, kresba, které nejčastěji restaurují.

Společnost celý článek
18.11.

Elektrárna Chvaletice: největší znečišťovatel v kraji

Arnika žebříčky sestavila již po čtvrté na základě dat ohlášených firmami do Integrovaného registru znečišťování

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting