Evakuace 2009

24.6.

Evakuace 2009

Evakuace 2009

V Pardubicích ve dnech 22. a 23. června 2009 proběhlo cvičení s názvem „Evakuace 2009“. Smysl akce je jistě každému jasný již ze samotného názvu. Pro ilustraci si musíme představit vytrvalý déšť a stoupající hladinu řek. V takové chvíli zasedá krizový štáb a začíná jednat. Posléze padne rozhodnutí evakuovat civilní obyvatelstvo z oblastí, kde lze reálně předpokládat vylití vodních toků z jejich koryt. V tomto případě se jednalo o základní školy v Pardubicích, kterými byly Základní škola v ulici Závodu míru, Základní škola v ulici npor. Eliáše a Základní škola v ulici Prodloužená v Polabinách. Cílem bylo prověření připravenosti všech účastníků ochrany před povodněmi, jakým způsobem jsou schopni zvládnout krizovou situaci. Především samozřejmě ve smyslu samotného provedení, jako je například evidence evakuovaných osob, samotné provedení transportu, zajištění první pomoci a lékařského ošetření zraněným a v neposlední řadě rovněž zajištění ubytování i stravování všech účastníků. Na samotném průběhu akce s orgány města spolupracovala samozřejmě také Policie České republiky, Městská policie Pardubice, Armáda České republiky, Oblastní spolek Českého červeného kříže, ale samozřejmě i celá řada dalších orgánů a institucí.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

4.6.

Tyršovy sady budou opět parkem pro lidi

Výsadba nových stromů zaručí, že park bude sloužit i dalším generacím.

Společnost celý článek
6.10.

Projekt přednádraží je zpracovaný a odevzdaný

Výstavba multimodálního uzlu řeší problém dopravy před pardubickým vlakovým nádražím a v jeho bezprostředním okolí.

Společnost celý článek
29.8.

Největší pardubická škola září novotou

Stavební práce začaly v polabinské škole v polovině července 2010 a skončily v srpnu letošního roku.

Společnost celý článek
6.9.

Farmařské trhy se v Hradci Králové uskuteční již tuto sobotu

Najdete tu na pětadvacet stánků s širokým sortimentem jakostních produktů českých farmářů.

Společnost celý článek
5.8.

Kraj podporuje vzdělávání v neziskovém sektoru

Seminář byl veden prakticky, s individuálním přístupem lektora ke všem účastníkům.

Společnost celý článek
28.11.

Občané Králík jsou jednoznačně proti vězení

"Rozhodnutí občanů je jasné, nezpochybnitelné a nikdo nemůže říkat, že se jedná o politický boj a snahu zviditelnit se před krajskými volbami, což od mnohých zaznívalo.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting