Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádá mezinárodní lingvistickou konferenci věnovanou germanistice. Zve i na Den německého jazyka

11.10.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádá mezinárodní lingvistickou konferenci věnovanou germanistice. Zve i na Den německého jazyka

Ve dnech 12. až 14. října se na Univerzitu Pardubice sjedou odborníci na německý jazyk, anglický jazyk a lingvistiku, aby společně prodiskutovali její aktuální problémy a současně si připomněli den německého jazyka. Do Pardubic je pozvala Katedra cizích jazyků Fakulty filozofické. Již posedmé pořádá svoji tradiční „bienální“ mezinárodní konferenci k aktuálnímu tématu multikulturalismu ve všech jeho možných projevech, dimenzích, úrovních, úskalích a konsekvencích.

Svoji přihlášku na aktivní účast na konferenci „Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu“ zaslaly více než čtyři desítky akademiků z jedenácti států. Vedle odborníků z České republiky přijedou do Pardubic také z Běloruska, Gruzie, Moldavska, Německa, Polska, Ruska, Rakouska, Slovenska, Španělska a Turecka. Společně budou hovořit především o aktuálních tématech současného vědeckého výzkumu na poli germanistiky, anglistiky, literatury, lingvistiky a historie ve spojení s interkulturními a transkulturními faktory.

Většina odborných referátů se věnuje tématům z oblasti germanistiky. Menší část zastupuje problematiku anglistiky. Příspěvky se dotknou literatury a divadla – například Bulgakova a Gogola, Struhara, Handkeho nebo Winklera. Z dalších témat probereme lingvistiku a její současné dominantní fenomény, manipulaci v médiích, interkulturní kompetence při tlumočení rozhovorů nebo jazykovou výuku migrantů v Německu,“ vyjmenovává některé tematické oblasti jeden z organizátorů konference PhDr. Jan Čapek, Ph.D., z Katedry cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Řeč bude také o interdisciplinární, interkulturní a mezinárodní projektové práci mezi univerzitami ve výuce reálií, německo-běloruských animozitách v historii a jejich překonávání včetně národního socialismu. Účastníci se dotknou také internacionalizace ve vzdělávání, kulturního a jazykového přeshraničního trojúhelníku Grodno (Bělorusko, Polsko, Litva) a budou se zabývat i proměnami němčiny v důsledku multikulturní společnosti.

První den konference – čtvrtek 12. října – bude tematicky koncipován jako Den německého jazyka. Jednak má posílit roli němčiny jako tradičního dorozumívacího jazyka ve středoevropském prostoru a jednak zdůraznit jeho význam jako nezbytného druhého cizího jazyka. „Němčina je sice globálně vytlačována angličtinou, ale její praktická znalost minimálně na komunikativní úrovni zajišťuje díky tradičním vazbám na německy mluvící hospodářskou oblast individuálně lepší profesní perspektivy nejen u nás, ale i v dalších zemích bez podmínky geografického sousedství,“ dodává doktor Čapek.

Během dne proto vystoupí nejen akademičtí pracovníci, ale i reprezentanti high-tech průmyslu, česko-německých organizací nebo umělci. Mezi nimi například německý spisovatel a divadelní režisér íránského původu Pedro Kadivar, který se ve svých textech zabývá zejména vysoce aktuální problematikou integrace migrantů do jiného kulturního i jazykového společenství. Na jeho vystoupení a autorské čtení z nejnovější knihy „Das kleine Buch der Migrationen“ („Malá kniha migrací“) naváže oblíbený český spisovatel a dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera z let 2012 a 2016 Marek Šindelka besedou a ukázkami z knihy „Únava materiálu“, která je věnována rovněž tématu migrace.

Přesný harmonogram všech přednášek včetně sálů a učeben bude zájemcům k dispozici na http://www.upce.cz/ff/kcj/konference.html a ve vestibulu budovy Univerzity Pardubice v ulici Studentská 84 v době konání konference.

Na pořádání „Dne německého jazyka“ a mezinárodní konference „Interkulturní a transkulturní dimenze v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu“ se vedle Katedry cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice podílí ještě Sonnenbergské sdružení ČR, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institut, Verein Deutsche Sprache i společnosti Stäubli, Pavlík CZ a Enteria. Záštitu nad celou akcí převzal primátor statutárního města Pardubic Ing. Martin Charvát.

Pardubická konference je již tradiční platformou pro přínosné intenzívní setkání několika humanitních i lingvistických oborů a jazyků, geografických, ekonomických, politických i kulturních dimenzí. Vytváří či prohlubuje příznivé předpoklady pro další existenci akademických partnerství i lidských, oborových a institucionálních vzájemných vztahů a díky své geografické poloze i dlouhodobým aktivním bilaterálním akademickým kooperacím představuje most především mezi západem a východem, ale i jihem a severem.  V neposlední řadě nabízí i pardubické veřejnosti, pedagogům i studentům regionálních škol možnost vyslechnout si aktuální odborné přednášky v cizím jazyce, především v němčině a angličtině.

Bližší informace k mezinárodní konferenci:

PhDr. Jan Čapek, Ph.D.

organizátor konference

Katedra cizích jazyků Fakulty filozofické UPa

telefon: 466 036 215

e-mail: jan.capek@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

31.8.

Sáblíkové tričko pomohlo postiženému Lukášovi získat kolo

Myšlenka na uspořádání benefičního turnaje vznikla sotva před týdnem. „Lukáš patří do naší golfové rodiny. A když jsme se dozvěděli, že by Lukášovi v dalším rozvoji pomohlo poměrně drahé speciální kolo, v podstatě byl turnaj okamžitě na světě,“ říká manažer klubu Jan Bitvar.

Společnost celý článek
24.10.

Neobyčejný den na pardubickém letišti

Pro řadu z nás bylo úterý 22. října zcela obyčejným, pracovním dnem, pochmurně ponořeným do mlhy.

Společnost celý článek
27.4.

Akce "FLAKSA"

Podstatou celého podvodu bylo údajně „fingování“ dodávek masa a masných výrobků na Slovensko, kdy je plátce daně osvobozen od uplatňování daně z přidané hodnoty na výstupu. Pokud takové zboží je ve skutečnosti prodáváno na tuzemském trhu, dochází ke značnému krácení příjmů státního rozpočtu.

Společnost celý článek
4.7.

Pardubický pivovar získal 2. místo v soutěži Pivovar roku na pardubickém Apetit festivalu

Jedním z účastníků byl i pardubický pivovar Pernštejn. Ten získal 2. místo v soutěži Pivovar roku.

Společnost celý článek
1.6.

Do využití Tesly Kyjevská promluví i veřejnost

„Developera je třeba vybrat co nejdříve, aby mohl začít s přípravou stavby. Již dnes máme několik zájemců. Toho, kdo to území přestaví, však budeme vybírat ve veřejné soutěži. V červnu předložíme zastupitelům návrh na vypsání výběrového řízení na firmu, která soutěž zorganizuje. O developerovi by pak mohli zastupitelé rozhodovat ještě před koncem roku,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Společnost celý článek
9.7.

Trojlístek recidivistů opět udeřil SVITAVSKO - Terčem zájmu byly hlavně cigarety.

Muži ve věku čtyřicet, dvaatřicet a osmadvacet let jsou zřejmě vášnivými kuřáky, kteří mají větší spotřebu tabákových výrobků, než by bylo možné pořídit z jejich finančních prostředků. To, ale neomlouvá jejich údajné majetkové nezákonné jednání v jedné z obcí na Svitavsku, kterého ho měli dopustit v noci z úterý na středu 3. července 2019.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting