Fakulta filozofická Univerzity Pardubice spolupořádá v Kutné Hoře mezinárodní konferenci o evropské reformaci

13.6.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice spolupořádá v Kutné Hoře mezinárodní konferenci o evropské reformaci

Více než stovku odborníků ze sedmi evropských zemí přivítala v neděli 11. června Kutná Hora. V Dačického domě budou až do 16. června diskutovat v německém či anglickém jazyce na odborná témata při mezinárodní konferenci EVROPSKÁ REFORMACE V ČECHÁCH. Téma i obsah konference jsou českým příspěvkem do letošních globálních a speciálně německých oslav pětisetletého výročí zahájení německé reformace.

Německou reformaci inicioval 31. října 1517 Martin Luther, když přibil svých přelomových 95 tezí na vstupní dveře kostela ve Wittenbergu. Tato událost zásadně změnila Evropu i křesťanskou víru, způsobila hluboké změny v oddělení státu a církve, v podpoře vzdělávání a oceňování hodnot, jako je spořivost, píle, pracovitost a pracovní morálka.

O celém kontextu reformačního úsilí, včetně jeho českých počátků budou diskutovat odborníci z Velké Británie, Německa, Rakouska, Španělska, Finska, Polska a České republiky,“ říká k mezinárodnímu složení účastníků konference její organizátor PhDr. Jan Čapek, Ph.D., z Katedry cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a dodává, že město Kutná Hora nebylo zvoleno náhodou: „Město Kutná Hora bylo ve středověku dějištěm mnoha významných událostí, střetů i konfliktů ilustrujících historický vývoj zejména v husitské době, kde byl vyhlášen Dekret kutnohorský a v jehož relativní blízkosti husitské hnutí bitvou u Lipan i skončilo. Účastníci budou moci informace načerpávat na pozadí autentických starobylých kulis středověkého města.“

Ve svých příspěvcích poukážou především na jednotnost tradic západní a střední Evropy v kultuře, například v architektuře nebo výtvarném umění, dále ve vzdělávání, například v pojetí idey univerzity, nebo i v kritice společenských nešvarů, jako byl ve své době obchod s odpustky, »svatými« relikviemi, společenské nerovnosti, materiální a existenční problémy a nejrůznější sociální, stavovské i justiční nespravedlnosti.

Konference má také upozornit v tomto kontextu na reformní tradice českých předchůdců Martina Luthera, hlavně Jana Husa a Jeronýma Pražského, jenž přivezl z Oxfordu do Čech spisy anglického reformátora Johna Wyclifa, dalšího Lutherova předchůdce,“ doplňuje k tématu doktor Čapek a dodává, že jedinečná příležitost dozvědět se zajímavosti o reformaci v Čechách se naskýtá i občanům Kutné Hory a jejího okolí.

Vybrané části konference jsou totiž přístupné i zájemcům z řad veřejnosti. Mohou se seznámit nejen s historickými okolnostmi reformace, ale i s ideou sonnenbergského hnutí a současně si promluvit s jeho autentickými nositeli a šiřiteli buď přímo v jejich jazyce, tedy v angličtině a němčině, nebo prostřednictvím českých tlumočníků, kteří budou po celou dobu konference k dispozici.

Zájemce zveme do Dačického domu na vybrané večerní odborné přednášky, 12. a 14. června od 19.30, nebo k návštěvě kulturně-společenského večera 13. června od 20 hodin. Vstup na všechny tyto akce je pro zájemce z Kutné Hory a okolí bezplatný,“ doplňuje doktor Čapek.

Mezinárodní konferenci Evropská reformace v Čechách (Europäische Reformation in Böhmen/European Reformation in Bohemia) v Kutné Hoře pořádá ve dnech 11. až 16. června Katedra cizích jazyků Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci se Sonnenbergským sdružením ČR, které má tradici již od roku 1933 a jehož mottem je: „mluvme spolu, překonávejme předsudky, chápejme jeden druhého a jednejme zodpovědně“. Na konferenci s mezinárodní účastí je zajištěno konsekutivní tlumočení. Celou mezinárodní akci laskavě podpořilo Město Kutná Hora zastoupené starostou Bc. Martinem Starým.

Obdobně úspěšná mezinárodní konference se na půdě Univerzity Pardubice konala již v loňském roce. Tehdy bylo ústředním tématem aktuální dění v Evropě a migrační krize a konference nesla název „My!Europe“. Podrobnosti i informace k Sonnenbergskému sdružení ČR najdete v článku v univerzitním e-Zpravodaji: http://zpravodaj.upce.cz/veda/2016/my-europe/.


Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.6.

Spolupráce s francouzským regionem Centre

Ve středu 13. června 2007 navštíví Pardubický kraj delegace z partnerského regionu Centre ve Francii.

Společnost celý článek
23.4.

Andrlův Chlum: jen Nejtvrdší hasič přežívá!

Vlastní trať je dimenzována vždy pouze pro jednoho soutěžícího, takže ti budou startovat postupně v pětiminutových intervalech.

Společnost celý článek
24.11.

Tenhle makak červenolící je opravdu mazaný

Nezbývá tedy, než pohyb uprchlíka opět pouze monitorovat a věřit, že se snad někdy podaří jej opět vrátit.

Společnost celý článek
22.8.

Zastupitelé se seznámili s třemi největšími investicemi Pardubického kraje

Krajští zastupitelé se sešli v úterý 20. srpna na semináři, kde byly prezentovány tři nejvýznamnější plánované stavby Pardubického kraje. Jednalo se o krajské galerii ve Winternitzových mlýnech a výstavbu centrálních urgentních příjmů v Pardubicích a Ústí nad Orlicí.

Společnost celý článek
12.5.

Agent, který sbírá body, se po roce vrátil do paláce pardubice

Za každých 200 Kč utracených v jakémkoliv obchodě dostane zákazník samolepku v hodnotě 1 bodu. Samolepky se lepí do speciální hrací karty a následně se proměňují za hodnotné dárky, které jsou rozděleny do tří kategorií podle počtu nasbíraných bodů.

Společnost celý článek
18.8.

Pardubická nemocnice se představila ve Sportovním parku Pardubice 2017

Návštěvníkům byla nabídnuta certifikovaná poradenství v oblastech odvykání kouření, lékových interakcí, hojení ran a ochrany před škodlivými účinky slunečního záření.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting