Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

3.6.

Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

Ve středu 3. června v 17 hodin bude v prostorách Domu u Rytířů na Smetanově náměstí v Litomyšli otevřena výstava klauzurních prací studentů uměleckých oborů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Na výstavě nazvané SKLIZEŇ 09 budou představeny práce studentů z Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování v Litomyšli: kresby a malby figurální, zátiší, sochařské studie figurální, portréty i kopie, studie malby plastického historického dekoru, technologické kopie nástěnných maleb, knižní vazby, kopie historických dokumentů, grafiky v různých technikách, ukázky postupů restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a jiné. Vystavované práce jsou převážně od studentů 1. a 2. ročníku všech čtyř oborů bakalářského studia. Studium na Fakultě restaurování (jedné ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, na studenty nejmenší fakulty) je koncipováno jako důsledně mezioborové. Studenti se vzdělávají jak v oblasti umělecké, tak i v příslušných přírodních vědách, chemické technologii restaurování, v souvisejících humanitních vědách a historii výtvarného umění. Soustavně je však pěstována i jejich zdatnost v oblasti umělecko-řemeslné, a to v potřebné míře pro praktický výkon restaurátorského povolání. Studenti jsou vedeni k tomu, aby využívali soudobé poznatky a moderní metody konzervace a restaurování. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové péče i znalosti legislativy. V současné době vychovává Fakulta restaurování odborníky s bakalářskou kvalifikací ve 4 uměleckých oborech v rámci programu Výtvarná umění, zaměřených na restaurování a konzervaci kamene a souvisejících materiálů; nástěnné malby a sgrafita; papíru, knižní vazby a dokumentů; uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve dvou oborech v navazujícím magisterském studiu. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je jedním z mála vysokoškolských pracovišť a jedinou univerzitní fakultou v České republice, která zabezpečuje výchovu restaurátorů. Výstava klauzurních prací potrvá až do 22. června a je ke shlédnutí vždy od úterý do neděle v době od 10 do 17 hodin.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.5.

Váza mohla zabíjet

V pátek 8. května dopoledne zasahovali hasiči z Chrudimi a Pardubic v Hrochově Týnci.

Společnost celý článek
15.12.

Betlémy a betlémáře naleznete v Žamberku

Organizátoři akce letos záměrně zaměřili pozornost na jeden z nejstarších a nejkrásnějších vánočních zvyků - stavění jesliček.

Společnost celý článek
15.11.

Dotace na krajské silnice i hradecké terasy schváleny

V Libereckém kraji bylo podpořeno deset projektů s dotací bezmála 410 milionů korun.

Společnost celý článek
5.5.

Nový sklad zvýší kapacitu mrazírenských skladů MD logistiky o čtvrtinu

Výstavba budovy začala 16. srpna 2016 demolicí předcházejícího objektu. V říjnu 2016 bylo zahájeno vrtání 34 základových pilot. Následně začala montáž ocelové konstrukce o hmotnosti 270 tun, do opěrných zdí budovy bylo nalito 250 m3 betonu a na vnější opláštění haly byl použit bílý trapézový plech o ploše 5 200 m2. Důvodem pro bílý exteriér je vysoká odrazivost slunečních paprsků, která pomáhá snížit energetickou náročnost provozu. Generálním dodavatelem stavby byla firma MARHOLD, chlazení dodala společnost GEA Refrigeration Czech Republic.

Společnost celý článek
15.6.

Informace ze 40. mimořádného jednání Rady Pardubického kraje

Chce uklidnit vypjatou situaci, proto rada rozhodla o opakovaném vyhlášení konkurzního řízení.

Společnost celý článek
13.11.

Frustraci si vybíjel na policejní fábii

“Demolition man“ byl ošetřujícím lékařem ponechán až do stavu naprostého vystřízlivění.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting