Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

3.6.

Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

Ve středu 3. června v 17 hodin bude v prostorách Domu u Rytířů na Smetanově náměstí v Litomyšli otevřena výstava klauzurních prací studentů uměleckých oborů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Na výstavě nazvané SKLIZEŇ 09 budou představeny práce studentů z Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování v Litomyšli: kresby a malby figurální, zátiší, sochařské studie figurální, portréty i kopie, studie malby plastického historického dekoru, technologické kopie nástěnných maleb, knižní vazby, kopie historických dokumentů, grafiky v různých technikách, ukázky postupů restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a jiné. Vystavované práce jsou převážně od studentů 1. a 2. ročníku všech čtyř oborů bakalářského studia. Studium na Fakultě restaurování (jedné ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, na studenty nejmenší fakulty) je koncipováno jako důsledně mezioborové. Studenti se vzdělávají jak v oblasti umělecké, tak i v příslušných přírodních vědách, chemické technologii restaurování, v souvisejících humanitních vědách a historii výtvarného umění. Soustavně je však pěstována i jejich zdatnost v oblasti umělecko-řemeslné, a to v potřebné míře pro praktický výkon restaurátorského povolání. Studenti jsou vedeni k tomu, aby využívali soudobé poznatky a moderní metody konzervace a restaurování. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové péče i znalosti legislativy. V současné době vychovává Fakulta restaurování odborníky s bakalářskou kvalifikací ve 4 uměleckých oborech v rámci programu Výtvarná umění, zaměřených na restaurování a konzervaci kamene a souvisejících materiálů; nástěnné malby a sgrafita; papíru, knižní vazby a dokumentů; uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve dvou oborech v navazujícím magisterském studiu. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je jedním z mála vysokoškolských pracovišť a jedinou univerzitní fakultou v České republice, která zabezpečuje výchovu restaurátorů. Výstava klauzurních prací potrvá až do 22. června a je ke shlédnutí vždy od úterý do neděle v době od 10 do 17 hodin.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

5.6.

Obec Bořice slavila 630 let

Celé oslavy začaly okrskovou hasičskou soutěží a prezentací hasičské techniky, včetně té historické.

Společnost celý článek
10.7.

Včera začal výběr stavby roku 2008 v Pardubickém kraji

Cílem soutěže je na straně jedné zrekapitulovat to nejlepší, co se v posledních dvou letech v našem kraji postavilo.

Společnost celý článek
15.3.

Ministři Bárta a Besser navštívili Ústí

Cílem průzkumu bude zjištění stavebního stavu budovy.

Společnost celý článek
18.12.

Svoz odpadu v období svátků v roce 2018

Od 2. kalendářního týdne roku 2019 bude již svoz probíhat beze změn a pravidelně tak, jak je nastaven standardní harmonogram svozů nádob.

Společnost celý článek
6.5.

Rekonstruovaná radnice postupně vydává svá tajemství

Rekonstrukce pardubické radnice, která začala před více než rokem, finišuje. Přesto, že se práce chýlí ke konci, více než sto let stará budova má stále svá tajemství. Nyní dělníci v průjezdu, části chodeb a některých kanceláří severního traktu objevili pod nánosem novodobých maleb původní výmalbu, podobnou té, která zdobí chodby jižního křídla radnice.

Společnost celý článek
16.7.

Pardubický kraj podpoří mateřská centra

Projekt je zaměřený na pomoc handicapovaný občanům, kteří si pomocí univerzálního klíče mohou otevřít kompenzační zařízení.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting