Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

3.6.

Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

Fakulta restaurování vystavuje klauzurní práce

Ve středu 3. června v 17 hodin bude v prostorách Domu u Rytířů na Smetanově náměstí v Litomyšli otevřena výstava klauzurních prací studentů uměleckých oborů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Na výstavě nazvané SKLIZEŇ 09 budou představeny práce studentů z Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování v Litomyšli: kresby a malby figurální, zátiší, sochařské studie figurální, portréty i kopie, studie malby plastického historického dekoru, technologické kopie nástěnných maleb, knižní vazby, kopie historických dokumentů, grafiky v různých technikách, ukázky postupů restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a jiné. Vystavované práce jsou převážně od studentů 1. a 2. ročníku všech čtyř oborů bakalářského studia. Studium na Fakultě restaurování (jedné ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, na studenty nejmenší fakulty) je koncipováno jako důsledně mezioborové. Studenti se vzdělávají jak v oblasti umělecké, tak i v příslušných přírodních vědách, chemické technologii restaurování, v souvisejících humanitních vědách a historii výtvarného umění. Soustavně je však pěstována i jejich zdatnost v oblasti umělecko-řemeslné, a to v potřebné míře pro praktický výkon restaurátorského povolání. Studenti jsou vedeni k tomu, aby využívali soudobé poznatky a moderní metody konzervace a restaurování. Důraz je rovněž kladen na etické a estetické aspekty restaurování, památkové péče i znalosti legislativy. V současné době vychovává Fakulta restaurování odborníky s bakalářskou kvalifikací ve 4 uměleckých oborech v rámci programu Výtvarná umění, zaměřených na restaurování a konzervaci kamene a souvisejících materiálů; nástěnné malby a sgrafita; papíru, knižní vazby a dokumentů; uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat ve dvou oborech v navazujícím magisterském studiu. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice je jedním z mála vysokoškolských pracovišť a jedinou univerzitní fakultou v České republice, která zabezpečuje výchovu restaurátorů. Výstava klauzurních prací potrvá až do 22. června a je ke shlédnutí vždy od úterý do neděle v době od 10 do 17 hodin.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

15.10.

Pardubické školky se během roku rozrostou

Kapacita pardubických předškolních zařízení se tak během let 2008 až 2010 rozšíří o 375 míst, tedy o 15 tříd.

Společnost celý článek
10.12.

Nová lisovna společnosti Karsit za 125 milionů korun zaměstná v Jaroměři 135 lidí

Celá skupina KARSIT GROUP SE by pak měla v roce 2016 utržit přes 3 miliardy korun. Plán přístavby byl velmi náročný, probíhal za plného výrobního procesu a muselo docházet téměř denně ke koordinaci mezi investorem Karsit Lisovny a dodavatelem stavby firmou BAK. Za plného provozu se podařilo instalovat i technologie a realizovat nové zakázky.

Společnost celý článek
9.5.

Zápisy do školek startují už za pár dní

Elektronickou žádost je možné vyplnit na kontaktních místech, buď přímo v budově Magistrátu města Pardubic na odboru školství, kultury a sportu, nebo v každé mateřské škole,“ informuje o možnostech zápisů do pardubických školek náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce oblast školství spadá.

Společnost celý článek
2.7.

Fraňková: Míst ve školkách máme dost

Někteří rodiče měli zřejmě obavy, aby se jejich dítě opravdu do školky dostalo, proto podali více žádostí najednou.

Společnost celý článek
17.8.

Armádní letouny přesídlí na čas do Pardubic

Na pardubickém letišti budou od tohoto týdne startovat a přistávat armádní dopravní letadla.

Společnost celý článek
5.2.

Začínají zápisy do prvních tříd

U části z nich zřejmě rodiče požádají o odklad povinné školní docházky, do prvních tříd ale zase nastoupí děti, kterým byla docházka odložena loni. „Navíc se dá předpokládat, že k zápisu přijdou i některé děti z okolních obcí a počítat musíme i s dětmi, které se do Pardubic v následujícím půlroce přistěhují,“ řekl náměstek primátorky Jindřich Tauber.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting