Hejtmanovy cesty zlepšují komunikaci kraje s obcemi

20.4.

Hejtmanovy cesty zlepšují komunikaci kraje s obcemi

Hejtmanovy cesty zlepšují komunikaci kraje s obcemi

Cesty hejtmana Radko Martínka do regionu nejsou formální, zlepšují komunikaci kraje s obcemi. Jestliže mám rozhodovat o našich organizacích, musím je vidět a znát jejich potřeby,“ vysvětluje hejtman, proč se v jeho programu objevují cesty do zařízení spravovaných krajem. „Neumím si představit, že bych kraj řídil jen z hejtmanské kanceláře,“ uvedl Martínek, který stejným způsobem pracoval jako poslanec i ministr. Kabinet ex libris hledejte v Chrudimi Kurátorka Kabinetu ex libris Marie Sedmíková, která od 70. let 20. století usiluje o udržení tradice v regionu, provedla hejtmana Radko Martínka depozitářem. Představila mu kolekce cenných grafik, seznámila ho se způsobem, jak sbírky ex libris a užitou grafiku, kterých se nachází v depozitáři 150 tisíc kusů, evidují. „Sbírka je úžasná. Její význam bezesporu překračuje hranice kraje, protože mapuje současnou tvorbu a je obrazem vývoje ex libris,“ chválil hejtman sbírky reálně dostupného umění. S Marií Sedmíkovou hovořil o grafikách, výtvarných osobnostech, ale také o galerii, kde pravidelně představují skvosty nashromážděné v depozitáři. Stísněné prostory kanceláře nebrání Marii Sedmíkové v pořádání věhlasného trienále českého ex libris v Chrudimi. Akce je uvedena v Tváři kraje. Poslední, v pořadí již třináctý ročník, se konal pod záštitou hejtmana Radko Martínka a Pardubický kraj ho podpořil částkou 80 tisíc korun. Kabinet ex libris je součástí uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví v Praze. Hejtman v Domě na půl cesty Se zajištěním provozu Domu na půl cesty v dalších letech a jeho využitím se minulý týden seznámil hejtman Radko Martínek. Prvního muže kraje pozvali zejména proto, aby se přesvědčil, kdo dům využívá a jaké zázemí poskytuje. Starosta Chrudimi Petr Řezníček shrnul důvody, proč v současné době prožívá město, které provozuje Dům na půli cesty, složité období. Město hledá finanční zdroje, které potřebuje na provoz nově otevřeného sociálního zařízení, které vytváří most pro mladé lidi, aby zvládli přechod z dětského domova do běžného života. Ředitel Pavel Tvrdík dodal, že azyl zde nacházejí i matky v nouzi. S hejtmanem zástupci města hovořili o možném řešení za stávající legislativy. „V době vzniku projektu nebyl dosud v platnosti současný zákon o sociálních službách, tudíž nebylo ani přesně definováno pojetí příslušné služby,“ chápe hejtman potíže města, které od prvopočátku vzniku myšlenky počítalo s tím, že získá také od Pardubického kraje prostředky na provoz. Kraj se nebrání podpoře, o čemž svědčí letošní vstřícný postoj sociálního odboru. Díky Individuálnímu projektu Pardubického kraje na sociální služby může provozovatel zařízení do konce ledna 2013 čerpat finanční prostředky až do výše 4,5 milionu korun. V Pardubickém kraji poskytují tyto služby čtyři zařízení, Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., v Chrudimi (12 lůžek), Občanské sdružení Cema v Žamberku (8 lůžek), SKP Centrum v Pardubicích (11 lůžek) a Občanské sdružení Květná zahrada v Květné u Poličky (15 lůžek). Školní statek sází na praktickou výuku Zájem o studijní obory a uplatnění absolventů v praxi, to byl hlavní cíl hejtmanovy návštěvy ve Střední škole zemědělské a VOŠ v Chrudimi. Současně využil příležitost, která se mu naskytla, a prošel si všechny objekty využívané školou. Po prohlídce školního statku hejtman prohlásil, že škola vedená ředitelem Stanislavem Valáškem se o zemědělské budovy, které patří kraji, stará rukou dobrého hospodáře. Hejtman vzal na vědomí povzdech, že škole chybí v rozpočtu peníze na investice, bez nichž neupraví budovu pro praktickou výuku. Společně hledali cestu, jak potřebné prostředky získat. „Učebny pro praxi považuji za důležité. Zvláště v dnešní době, kdy školy potřebují přesvědčit co nejvíce žáků, aby se přihlásili právě do jejich školy. Vybavení a moderní zázemí určitě patří k důležitým momentům, jak děti motivovat ke studiu třeba zemědělského oboru,“ je přesvědčený hejtman Radko Martínek. Vítá také prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji, kam kraj směřuje sedm milionů korun. Senioři v Drachtince se nenudí „Tak jsem zaslechl, že váš domov seniorů předčí všechny svou marketingovou dravost,“ těmito slovy hejtman Radko Martínek zahájil debatu s ředitelem domova Drachtinka Markem Bíškem. Vysvětlení, jak si Domov pro seniory Drachtinka tento lichotivý název vysloužil, se dočkal do ředitele Bíška: „Senioři jsou opravdu aktivní a my jim dáváme prostor pro jejich nápady. Vydali svůj kalendář i kuchařku. Provozují dokonce obchůdek, kde prodávají své výrobky.“ Za přítomnosti vedení města Hlinska, starostky Magdy Křivanové a místostarosty Pavla Šotoly, a krajských zastupitelů Františka Trávníčka a Milana Davídka diskutovali o podpoře sociálních služeb současnou vládou, ale také o finanční sbírce, díky níž vybudovali v Domově pro seniory bezbariérovou zahradu. Společně se pak vydali do Muzea a galerie Hlinsko. Ředitelka Jana Vašková provedla hejtmana po expozicích muzea, které patří k nejstarším v Čechách, a po galerii. V galerijní expozici, o níž se zasloužil profesor a sochař Karel Lidický, nabízejí soubor plastik významného rodáka. V závěru návštěvy obdržel hejtman pozvání na letošní 53. ročník Výtvarného Hlinecka, který se ponese ve znamení díla Antonína Slavíčka. Projekt je připravován ve spolupráci s Národní galerií v Praze a s podporou Pardubického kraje.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

31.12.

Bilancujme s hasiči Pardubického kraje

Hasiči Pardubického kraje v tomto roce likvidovali celkem 645 požárů, což je o 66 požárů méně než v roce 2008.

Společnost celý článek
12.6.

Setkávání aneb život není jen „černá kronika“

Cílem série těchto pořadů je představovat osobnosti Pardubického kraje.

Společnost celý článek
8.1.

Nejlepší mladí chemici zamíří do Pardubic

Sedm nejlepších z regionálního kola totiž postoupí do celostátního finále, které se uskuteční 30. května 2013 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Společnost celý článek
1.9.

Chtěl skočit z mostu?

Řidič zpozorněl. Napadlo ho, že by se mohlo jednat o člověka, který se rozmýšlí skočit.

Společnost celý článek
12.7.

Tzv. „Svitavská kauza“ pokračuje

Městský úřad Svitavy obdržel v zákonné lhůtě oznámení o konání vzpomínkového shromáždění a pietního průvodu.

Společnost celý článek
30.11.

Společnost VHOS upozorňuje

Tyto letáky mimo jiné rovněž nabízely rovněž provedení kontroly pitné vody tekoucí z vodovodu.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting