Hrad Kunětická hora bude brzy pro návštěvníky kraje ještě atraktivnější

2.8.

Hrad Kunětická hora bude brzy pro návštěvníky kraje ještě atraktivnější

Obnovu státního hradu Kunětická hora dnes slavnostně zahájili ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr kultury Antonín Staněk a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Pardubický kraj, který je členem řídícího výboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace zastupovala radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová. Projekt Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva by měl mimo jiné hradu vrátit podobu z 20. let 20. století. Obnova si vyžádá téměř 79 milionů korun a z 85 procent bude hrazena z prostředků Evropské unie.
Hlavním cílem projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace je zabránit degradaci památkových hodnot západní části areálu této národní kulturní památky a regionální dominanty. Dalším cílem je pak zpřístupnit veřejnosti nové prostory a prezentovat nadčasovou tvorbu významného architekta Dušana Jurkoviče, který se na dnešní podobě hradu zásadně podílel. Na hradě by mělo vzniknout i komfortní návštěvnické zázemí.
Jen tři kraje v České republice si do významných investic podpořených Evropskou unií vybraly památky a Pardubický kraj je jedním z nich. Po zámku Slatiňany, jehož obnova začala v loňském roce, to je letos také hrad Kunětická hora. „Pro náš kraj je tato národní kulturní památka velice důležitá. Tvoří výraznou dominantu celého Polabí, která je viditelná od Železných hor až k podhůří Orlických hor. Ze zříceniny hradu a cíle vycházek lidí z okolí se postupně přetváří do zajímavé destinace pro návštěvníky kraje, a to jak z hlediska historie, stavitelství, středověké obrany, ale i jako místo pro pořádání kulturních a společenských akcí. Věřím, že tento projekt a doufejme, že i připravené navazující projekty, pomohou přilákat stále více lidí. To má pak vliv na další poskytované služby, pracovní místa, a prosperitu regionu jako celku,“ uvedla radní Hana Štěpánová.
Do roku 2021 proběhne zásadní stavební obnova západní části hradu – dnes nepřístupného Jurkovičova paláce – s novou vestavbou a zastřešením a obnova 6. brány. Projektový záměr počítá s restaurováním této části hradu do podoby po rekonstrukci provedené architektem Dušanem Jurkovičem. V areálu budou rehabilitovány historické interiéry a vznikne zde i nový přednáškový sál a expozice. Část v přízemí bude věnována osobnosti architekta Dušana Jurkoviče a jeho realizacím především ve východních Čechách, část v prvním patře se zaměří na zásadní rekonstrukci hradního areálu, kterou Jurkovič vedl ve 20. letech minulého století.
Nová dřevěná veranda pak bude sloužit jako návštěvnické centrum. Opraven bude rovněž přístup do hradu 5. bránou a část nádvoří, počítá se také se záchranou zbytků jedinečného opevňovacího systému hradu. Projekt pamatuje i na zlepšení ochrany a zabezpečení památky požárními a zabezpečovacími technologiemi a komfort návštěvnického provozu včetně bezbariérového řešení. Po dokončení obnovy bude otevřen nový prohlídkový okruh a objekt bude moci nabídnout širší spektrum kulturních a vzdělávacích akcí.
Celková výše způsobilých výdajů činí 71 886 890 Kč, z toho více než 61 milionů bude hrazeno z EU. V současné době je pro státní hrad Kunětická Hora připravován druhý projekt IROP, zaměřený na obnovu a rozšíření divadelních scén v hradním paláci a v podhradí.
Nejstarší hradní stavba na vrcholu Kunětické hory je datována do poloviny 14. století. Roku 1491 přešel hrad do majetku Pernštejnů, za nichž došlo k zásadní přestavbě hradního komplexu. Vznikl mohutný dvouvěžový hrad s důmyslným systémem opevnění. Od druhé poloviny 16. století však hrad pozbyl na původním významu a za třicetileté války byl poškozen švédskými vojsky. V dalších staletích jeho existenci ohrožovalo lámání kamene, které bylo zastaveno až na počátku 20. století. Tehdy zároveň započaly záchranné práce Muzejního spolku v Pardubicích podle plánů architekta Dušana Jurkoviče, který hradu vtiskl unikátní a osobitou tvář. V roce 1953 přešel objekt do majetku státu. Nedostatečná údržba vedla k zhoršování jeho stavebně technického stavu, až byl hrad v 70. letech 20. století uzavřen. Po opravě hradního paláce byl v roce 1993 objekt částečně zpřístupněn veřejnosti. Dále probíhala kromě udržovacích prací oprava fortifikačních systémů, obnova krajinných struktur a podpora přírodních biotopů (financováno z Operačního programu Životní prostředí).
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

3.11.

Do Pardubic míří projekt E-bezpečí

Nebezpečné jevy na internetu jsou tématem nadmíru aktuálním.

Společnost celý článek
22.2.

Zkontrolujte si platnost svých řidičských průkazů

Pokud řidiči tuto zákonnou povinnost promeškají a budou řídit s řidičským průkazem, kterému vypršela platnost, vystavují se riziku pokuty za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do dvou tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

Společnost celý článek
16.10.

Známe držitele Zeleného ParDoubka

Pardubický kraj byl mezi nejúspěšnějšími kraji v získávání prostředků z grantů ministerstva životního prostředí.

Společnost celý článek
5.2.

Šest osobností obdrží ocenění města Pardubic

Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. stál u zrodu vysokoškolského Ústavu zdravotnických studií a následně Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Společnost celý článek
7.1.

Definitivní tečka za Vánocemi

Odstraňují se vánoční světelné prvky na veřejném osvětlení a rostlých stromech.

Společnost celý článek
17.2.

Komorník Freddie Mercuryho přijede do Týniště

Freestone byl Mercuryho osobní komorník, nejbližší přítel a člověk, který s legendou strávil poslední chvíle života.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting