ITI vdechne Automatickým mlýnům nový život

11.10.

ITI vdechne Automatickým mlýnům nový život

Dalších devět projektů za více než půl miliardy korun získalo podporu z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Řídicí výbor se na svém středečním jednání rozhodl podpořit například výstavbu nového dopravního terminálu v Chlumci nad Cidlinou, tři inovační projekty špičkových regionálních firem, jako jsou ELDIS a ELLA-CS, a především čtyři projekty, které v následujících letech promění bývalý areál Automatických mlýnů v Pardubicích na centrum kultury a vzdělávání. Projekty Centrální polytechnické dílny, Automatické mlýny - silo a parter, Galerie města Pardubic a Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii mají možnost čerpat z ITI až 447 milionů korun. „Všem čtyřem projektům se již podařilo získat pravomocné stavební povolení a Řídicí výbor ITI jim tak mohl vydat kladné stanovisko. Věřím, že se všem žadatelům podaří úspěšně dokončit i poslední fázi přípravy náročných projektů a zahájit stavbu v příštím roce. Plných 447 milionů korun ovšem mohou projekty čerpat pouze ve chvíli, kdy se nám podaří navýšit alokaci pro oblast památek, o které vyjednáváme s Ministerstvem pro místní rozvoj,“ říká předseda Řídicího výboru a primátor Pardubic Martin Charvát.

Automatické mlýny jsou ukázkovým příkladem integrovaného projektu, a to nejenom v České republice. „Díky rezervaci prostředků ve Strategii ITI mohou být zrealizovány čtyři projekty třech žadatelů. Unikátní je ale především kombinace různých finančních zdrojů, které pomohou revitalizovat zchátralý brownfield v centru města. Jedná se o prostředky z Evropské unie, státního rozpočtu, města Pardubic, Pardubického kraje a soukromého subjektu. Nejenom díky těmto faktorům je projekt prezentován Českou republikou a Evropskou komisí jako ukázkový příklad tzv. integrovaných územních investic v Evropě,“ vysvětluje manažer ITI Miroslav Janovský

Dalším významným podpořeným projektem je výstavba nového dopravního terminálu v Chlumci nad Cidlinou. Chlumci se po dlouhých letech příprav podařilo vyřešit složité pozemkové vztahy a z ITI může čerpat téměř 27 milionů korun. „Jedná se o zcela zásadní projekt našeho města. Všechno bude zbrusu nové. Celkem by mělo vzniknout 150 parkovacích míst oproti stávajícím devadesáti. Autobusové nádraží projde modernizací, zastávky autobusů budou mít bublinové zastřešení, budou umístěny moderní stojany pro kola, kamerové zabezpečení nebo nový informační systém. Vše máme projednané i se Správou železniční dopravní cesty, která na náš terminál naváže rekonstrukcí budovy vlakového nádraží,“ vysvětluje starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil.

Také tento projekt je další ukázkou integrované investice, tentokrát v oblasti dopravy. „Jedním z našich hlavních cílů je zkvalitnit využívání veřejné dopravy v území aglomeraci. Proto jsme se mimo jiné zaměřili na budování nových dopravních terminálů. Z ITI jsme již podpořili čtyři - terminál v Přelouči je dokončený, staví se v Chrudimi a Jaroměři, v Chlumci by se mělo začít do konce roku. To ovšem není vše. Příští rok máme připravenou velkou výzvu, kde budou o dotaci usilovat dva terminály v Pardubicích a jeden v Hradci Králové,“ dodává Miroslav Janovský.

Hradecko-pardubická aglomerace rozděluje přibližně 3,7 miliardy korun. Od roku 2016, kdy byly vypsány první výzvy, již bylo podpořeno 121 záměrů, které úspěšně prošly také hodnocením, a získaly 2,9 miliardy korun. Zcela dokončeno již bylo 39 projektů, které čerpaly 435 milionů korun. Členové Řídicí výboru ITI ale na posledním jednání museli tři projektové záměry vrátit žadatelům k dopracování a jeden projekt dostal negativní rozhodnutí.

Řídicí výbor také schválil harmonogram výzev pro rok 2020, kdy by měly být vypsané výzvy na zbývající volnou alokaci. „Zbývá nám vyhlásit výzvy na zhruba 600 milionů korun. Kromě zmíněných dopravních terminálů máme připravené výzvy například pro základní školy, inteligentní dopravní systémy, cyklostezky a podnikatele. Aktuálně nám běží také velká výzva na zlepšení dodávek pitné vody, jejíž vyhodnocení bude dokončené ještě v průběhu tohoto měsíce,“ dodává primátor Martin Charvát.

Schválené projektové záměry dne 9. 10. 2019

Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes (statutární město Pardubice) 4 179 647 Kč
Centrální polytechnické dílny (statutární město Pardubice) 114 996 500 Kč
Automatické mlýny - silo a parter (Nadace Automatické mlýny) 69 997 500 Kč
Galerie města Pardubic (statutární město Pardubice) 17 000 000 Kč
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
(Pardubický kraj) 245 000 000 Kč
Rekonstrukce areálu Jeníkovice (VIBROM spol. s.r.o.) 24 241 500,00
Dopravní terminál v Chlumci nad Cidlinou (město Chlumec nad Cidlinou) 26 544 650 Kč
Výzkum a vývoj v oblasti zpracování a generování radarového signálu
(ELDIS Pardubice, s.r.o.) 22 116 000 Kč
Rekonstrukce a přestavba objektu bývalé sauny (ELLA-CS, s.r.o.) 8 750 000 Kč

Aktuální data plnění Strategie ITI

 • vyhlášeno 75 výzev nositele ITI v celkové sumě 5 227 268 181 Kč (ukončeno 74 výzev, jedna probíhá)

 • vyjádření ŘV ITI získalo 149 projektových záměrů v částce 3 915 772 565 Kč

  • z toho 4 projektové záměry v částce 52 975 060 Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)

  • 121 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 2 904 308 524 Kč

 • aktuálně vráceny k dopracování 3 PZ za 49 050 000 Kč dotačních

 • vyhlášeno 35 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 2 709 593 981 Kč (ukončeno 25 výzev ZS ITI, 10 výzev probíhá)

 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 104 projektů v celkové částce 2 327 908 080 Kč

 • 90 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 2 104 255 775 Kč

 • 75 projektů v částce 1 764 170 264 Kč vydaný právní akt

 • 39 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 435 881 022 Kč

 • 32 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 348 293 046 Kč

Více informací najdete www.iti.hradec.pardubice.eu.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

16.10.

Poslanci budou diskutovat o zálohovaném výživném, váhají nad přínosem

„Jako Piráti jsme měli prosazení zálohovaného výživného v programu. Víme o zoufalé situaci řady samoživitelek a samoživitelů. Ukazuje se ale, že návrh v současné podobě nemusí být jednoznačným přínosem. Chceme proto otevřít diskuzi s různými odborníky, jejichž budoucí práci případný nový zákon přímo ovlivní.

Společnost celý článek
21.7.

Obyvatelé Pardubic se budou moci seznámit s plánem rozvoje Pardubic na následujících deset let.

Pracovní skupiny, které byly líhní nápadů a základnou znalostí o městě, se účastnili jak odborníci z města, tak jeho významní partneři.

Společnost celý článek
5.4.

Sanace zřícených hradeb odstartuje tento týden

Na návrh statika budou tento týden strženy uvolněné části zdi kolem otvoru, jež vznikl sesuvem hradeb.

Společnost celý článek
5.10.

Univerzita Pardubice pořádá ErasmusFest a ohlíží se za dvaceti lety evropského programu Erasmus pro studentské výměny, jehož je součástí

ErasmusFest se koná ve čtvrtek 5. října od 16 do 20 hodin před Dopravní fakultou Jana Pernera ve Studentské ulici.

Společnost celý článek
11.1.

Lidé ve východních Čechách loni spořili na penzi

Lidé by si po celý produktivní věk měli na penzi odkládat zhruba 10 procent svých příjmů.

Společnost celý článek
20.11.

Působivá vánoční výzdoba rozzáří Pardubice již za několik dní

Po městě se rozzáří téměř devadesát vánočních motivů, z nichž více než čtyřicet nových dekorací osvítí třídu Míru.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting