Jak dopadla inspekce služeb?

14.7.

Jak dopadla inspekce služeb?

Jak dopadla inspekce služeb?

V průběhu května a června se inspektoři ČOI v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zaměřili na kontroly poskytovatelů služeb na zakázku, zejména na písemné potvrzení o přijetí objednávky se všemi náležitostmi, na seznámení s cenou poskytovaných služeb. Výsledky zjištění nejsou příliš uspokojivé: z 29 kontrolovaných subjektů byl zákon o ochraně spotřebitele porušen v 17 případech, tj. 58,6 procent. Cílem kontrol bylo ověřit, jak poskytovatelé služeb na zakázku dodržují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele – konkrétně zda písemná potvrzení o přijetí objednávky obsahují všechny náležitosti, a jak jsou spotřebitelé seznamováni s cenou objednávky. V průběhu května a června byla provedena kontrola celkem 29 různých služeb na zakázku, jako jsou krejčovství, fotoslužby, čistírny, klempířství, výroba reklamních předmětů a podobně. V 17 případech (tj. 58,6 procent kontrolovaných) bylo porušeno jedno nebo více ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Kontrolovaný výrobce reklamních předmětů nevystavil na objednanou službu (reklamní potisk propisovacích tužek) písemné potvrzení o přijetí objednávky, přestože služba nebyla poskytnuta na počkání. Objednávku si obsluha pouze zaznamenala na pracovní list. Za toto porušení povinnosti i tohoto poskytovatele služeb čeká správní řízení. Stejným způsobem porušilo svou povinnost stanovenou zákonem o ochraně spotřebitele – nevydání objednávky na zakázkovou službu se všemi náležitostmi 15 kontrolovaných subjektů. V dalších dvou případech nebyl spotřebitel seznámen s cenou služby na zakázku. Jedním z nich byla provozovna čistírny a prádelny se sídlem v Praze, jejíž prodávající nesplnil v době kontroly povinnost informovat spotřebitele o ceně služeb, jako je čištění různých druhů oděvů, textilií, mandlování prádla, čištění peří apod. S cenou neseznámil spotřebitele prostřednictvím ceníku ani žádným jiným vhodným způsobem. Ve všech 17 případech bude kontrolovaným osobám uložena sankce ve správním řízení a provozovny poskytující služby na zakázku budou vzhledem k vysoké míře zjištění i nadále předmětem kontroly. Při tomto druhu služeb jsou poškozována práva spotřebitele především tím, že není-li služba poskytnuta ihned a zákazníkovi není vystaven a předán řádně vyplněný zakázkový list, dostává se v případě sporu o kvalitu, rozsah nebo ceny poskytnuté služby do důkazní nouze, což značně omezuje možnost spotřebitele domoci se svých nároků a práv.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.5.

Duben ve znamení bezpečnosti v dopravě Policisté dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu.

Policejní prevence nejsou jen přednášky a ukázky v mateřských, základních nebo středních školách. Policisté z Oddělení tisku a prevence se svou prací vyrážejí také do terénu. Duben je spojován s měsícem bezpečnosti, proto se společně s policejními hlídkami zapojovali do různých dopravně bezpečnostních akcí a dalších aktivit.

Společnost celý článek
15.5.

V Pardubicích otevřeli nové středisko záchranné služby

„Věřím, že toto nové špičkové středisko bude důkazem, že s finančními prostředky zacházíme efektivně a smysluplně.“

Společnost celý článek
6.3.

Nesnášíte ji, nebo bez ní neumíte žít? Tématem Jednoho světa 2014 je práce

Organizátorský tým z Šance pro Tebe, který se i v letošním roce ujal náročného úkolu celý festival produkčně zajistit, v programu upozorňuje především na film Olga 80.

Společnost celý článek
1.2.

Mistrovství v saunových ceremoniálech s mezinárodní účastí se blíží

Dlouhodobě usilujeme o popularizaci správného saunování v ČR. Od roku 2008 šíříme osvětu zážitkového, nevšedního saunování a saunových ceremoniálů.

Společnost celý článek
6.4.

Ve čtvrtek možná nevyjedou řidiči firmy Arriva Morava. Stávka se může dotknout i Pardubického kraje.

„Byli jsme informování zástupci společnosti Arriva Morava, že se jejich odborové organizace ze Šumperka, Zábřehu a Mohelnice rozhodly aktivně zapojit do stávky, která je plánována na 6. dubna. Z tohoto důvodu nebudou zajištěny spoje v závazku dopravní obslužnosti Pardubického kraje provozované touto společností. Jedná se o přibližně 40 spojů, které by tak nebyly zajištěny. V současné době s technology autobusové dopravy vyhodnocujeme dopady této stávky na náš kraj,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Společnost celý článek
11.5.

Do poličské radnice se vejde celý svět

„Městu se jako primárnímu prostředí dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč generacemi. Ze současné české ilustrace jsme vybrali dvanáct tvůrců. Kontrastujeme klasiky a autory na startu umělecké dráhy,“ uvádí kurátorka výstavy Daniela Kramerová.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting