Jak dopadla inspekce služeb?

14.7.

Jak dopadla inspekce služeb?

Jak dopadla inspekce služeb?

V průběhu května a června se inspektoři ČOI v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zaměřili na kontroly poskytovatelů služeb na zakázku, zejména na písemné potvrzení o přijetí objednávky se všemi náležitostmi, na seznámení s cenou poskytovaných služeb. Výsledky zjištění nejsou příliš uspokojivé: z 29 kontrolovaných subjektů byl zákon o ochraně spotřebitele porušen v 17 případech, tj. 58,6 procent. Cílem kontrol bylo ověřit, jak poskytovatelé služeb na zakázku dodržují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele – konkrétně zda písemná potvrzení o přijetí objednávky obsahují všechny náležitosti, a jak jsou spotřebitelé seznamováni s cenou objednávky. V průběhu května a června byla provedena kontrola celkem 29 různých služeb na zakázku, jako jsou krejčovství, fotoslužby, čistírny, klempířství, výroba reklamních předmětů a podobně. V 17 případech (tj. 58,6 procent kontrolovaných) bylo porušeno jedno nebo více ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Kontrolovaný výrobce reklamních předmětů nevystavil na objednanou službu (reklamní potisk propisovacích tužek) písemné potvrzení o přijetí objednávky, přestože služba nebyla poskytnuta na počkání. Objednávku si obsluha pouze zaznamenala na pracovní list. Za toto porušení povinnosti i tohoto poskytovatele služeb čeká správní řízení. Stejným způsobem porušilo svou povinnost stanovenou zákonem o ochraně spotřebitele – nevydání objednávky na zakázkovou službu se všemi náležitostmi 15 kontrolovaných subjektů. V dalších dvou případech nebyl spotřebitel seznámen s cenou služby na zakázku. Jedním z nich byla provozovna čistírny a prádelny se sídlem v Praze, jejíž prodávající nesplnil v době kontroly povinnost informovat spotřebitele o ceně služeb, jako je čištění různých druhů oděvů, textilií, mandlování prádla, čištění peří apod. S cenou neseznámil spotřebitele prostřednictvím ceníku ani žádným jiným vhodným způsobem. Ve všech 17 případech bude kontrolovaným osobám uložena sankce ve správním řízení a provozovny poskytující služby na zakázku budou vzhledem k vysoké míře zjištění i nadále předmětem kontroly. Při tomto druhu služeb jsou poškozována práva spotřebitele především tím, že není-li služba poskytnuta ihned a zákazníkovi není vystaven a předán řádně vyplněný zakázkový list, dostává se v případě sporu o kvalitu, rozsah nebo ceny poskytnuté služby do důkazní nouze, což značně omezuje možnost spotřebitele domoci se svých nároků a práv.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

27.4.

Investiční akce v oblasti sociálních věcí

Rada Pardubického kraje schválila investiční záměr na zřízení samostatného podporovaného bydlení Domova na zámku v Bystrém.

Společnost celý článek
4.11.

Žáci a studenti si odnesli ocenění za své úspěchy

„Jsem rád, že mohu být u oceňování nejúspěšnějších žáků a studentů pardubických škol. Svědčí to o tom, že mezi mladou generací je stále množství chytrých, šikovných a něčím ojedinělých lidí,“ chválil výsledky žáků náměstek Jiří Rozinek, který v době nepřítomnosti primátora města oceněným diplomy a ceny předával.

Společnost celý článek
7.12.

Adventní výstava přivála do Reálky vánoční pohodu

„Pohodová vánoční atmosféra byla v Reálce opravdu cítit po celý den. Návštěvníci si mohli vybrat ze široké palety krásných výrobků, které pomáhali vytvořit klienti sociálních služeb, a potěšit jimi své blízké. Důležité je, že veškerý výtěžek z akce zůstane poskytovatelům sociálních služeb na nákup materiálu a dalších nezbytných věcí,“ uvedl krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který nad výstavou tradičně převzal záštitu. „Velké poděkování patří jak zástupcům zúčastněných organizací, kteří svým klientům umožňují, aby se na podobných akcích přímo podíleli, tak také pracovníku odboru sociálních věcí, kteří výstavu uspořádali,“ dodal radní Šotola.

Společnost celý článek
22.6.

Barevná vlna kostiček zaplaví před koncem školního roku hradecké Futurum

„Rozhodli jsme se konec školního roku všem školou i školkou povinným zpestřit. A zároveň rodičům umožnit poklidné nákupy a přípravy na dovolenou nebo prázdninové výlety, zatímco si budou jejich děti hrát. Vstupné bude zdarma, stejně jako již standard bezplatného parkování v našem centru,“ vysvětluje marketingový manažer OC Futurum Hradec Králové Pavel Urban.

Společnost celý článek
10.5.

Lázně otevřely sezónu bohatým programem

Přítomné pozdravil jménem Pardubického kraje také náměstek hejtmana Roman Línek.

Společnost celý článek
19.2.

Spolupráce kraje s Lesy České republiky

Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek se v pondělí sešel s generálním ředitelem Lesů ČR Jiřím Novákem

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting