Jak ulevit obcím od kamionové dopravy u Semanína?

28.4.

Jak ulevit obcím od kamionové dopravy u Semanína?

Slíbenou schůzku všech zainteresovaných zástupců místních samospráv, státní správy, generálního ředitele firmy METRANS, silničářů i dopravního inspektorátu Policie České republiky svolal hejtman Martin Netolický na dnešní den do Semanína. Reagoval tak na požadavky petičního výboru a zastupitelů této a okolních obcí. Tématem byla možná regulace kamionové dopravy do překladiště METRANS a také druhotné zatížení okolních obcí.


     „Považoval jsem za důležité, aby se všichni sešli na jednom místě a vyříkali si své požadavky a možnosti přímo. Je nám všem jasné, že zásadním řešením může být až výstavba přivaděčů k budoucí silnici R35, a to mimo osídlení. To sice nebude hned, ale jsou možná jiná opatření, která mohou situaci ulehčit už v nejbližší době,“ uvedl po jednání hejtman Martin Netolický.


     Jedním z úspěchů dnešního jednání byl například příslib ředitele METRANSu Jiřího Samka, že firma zajistí ekologické mytí kamionů jinde než ve Sloupnici a omezí tak druhotné zatížení okolních obcí. „Zlepšení dopravní situace lze očekávat podle mě také po realizaci odstavného parkoviště v průmyslové zóně Borek. Pokud budeme úspěšní v jednáních, tak to bude nejpozději příští rok,“ vyjádřil naději hejtman.


     Ke zmírnění okamžité situace přispěl Pardubický kraj i prostřednictvím své organizace Správa a údržba silnic, která alespoň vyspravila nejkritičtější úsek komunikace u železničních mostů. Pardubický kraj navíc připravuje modernizaci silnice Česká Třebová – Semanín a chce na ni získat evropské dotace.


     Dále je potřeba rekonstruovat úsek pod takzvanými třemi mosty od silnice I/14 až po křižovatku do průmyslové zóny a na Semanín. Tam je vlastníkem Správa dopravních a železničních cest. Ta měla tento projekt za 60 milionů původně ve svém investičním plánu na letošní rok, ale posléze ho vyřadila. „Budeme usilovat o to, aby se vrátil do hry,“ konstatuje hejtman Netolický.


     Krajský úřad nyní také přezkoumá rozhodnutí Městského úřadu Litomyšl, který zakázal kamionům delším než 10 metrů jízdu po silnici III. třídy přes Semanín, a buď rozhodnutí potvrdí, nebo zruší a vrátí k novému posouzení.
     Pardubický kraj vyzval také Policii ČR k častějším namátkovým kontrolám dodržování předpisů. „Máme totiž informace, že kamiony využívají kratších cest po silnicích III. třídy a chceme zamezit nadměrnému zatěžování těchto komunikací,“ dodal hejtman.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.1.

Aglomerace má připravené výzvy na více než jeden a půl miliardy

Hradecko-pardubická aglomerace pokračuje ve svém úspěšném naplňování schválené strategie ITI. Už v roce 2016 vypsala jako první ze sedmi aglomerací v České republice výzvy pro předkládání projektů a do současné doby schválila realizaci osmi významných aglomeračních projektů za téměř 278 milionů korun. „Řídicí výbor ITI schválil například výstavbu dopravního terminálu v Přelouči, nákupy speciálních trolejbusů v Hradci Králové a Pardubicích nebo projekt Státní vědecké knihovny v Hradci králové na ukládání a zálohování digitálních dokumentů,“ říká předseda Řídicího výboru ITI (ŘV ITI) a primátor města Pardubic Martin Charvát.

Společnost celý článek
15.8.

Město začne využívat dron

Radní včera odsouhlasili nákup dronu pro magistrát města, který budou používat zaměstnanci různých odborů i městské organizace. Přístroj včetně náhradních dílů a příslušenství přijde na zhruba 85 tisíc korun. Během týdne město vypíše výběrové řízení na dodavatele dronu, používat by ho pak mohlo zhruba od přelomu září a října.

Společnost celý článek
3.7.

Český zákazník očima dětí: potřebuje sliz, mýdlo a zákusky

Abeceda peněz vtahuje žáky čtvrtých tříd do zjednodušeného mikrosvěta podnikání. Dětem pomůže založit vlastní firmu, svěří opravdové peníze do začátku a podporuje v získávání prvních skutečných obchodních zkušeností. Během tří měsíců děti samy pochopí hodnotu peněz a důležitost správného hospodaření s nimi.

Společnost celý článek
25.11.

Christmas party v Pardubicích oslaví letos 15. narozeniny s argentinským Adrianem Hourem a československou špičkou!

Ještě než se zaměříme na program letošní Christmas party a jejího půlkulatého výročí, je na snadě si připomenout dlouholetou historii těchto parties. Historie Christmas party se datuje rokem 2000, kdy se stal jejím útočištěm prostor kulturního centra Lorec v Kutné Hoře, který v roce 2006 vystřídaly prostory Výstaviště ABC v Pardubicích.

Společnost celý článek
11.3.

Odpor proti spalovně v Rybitví zesílil

Ing. Jan Linhart, řekl: „Šlo by o další zdroj znečišťování ovzduší a ohrožování lidského zdraví.“

Společnost celý článek
27.10.

Studenti navrhnou řešení pro „Husovku“ a Mlýnský ostrov

Architekti Kohout a Tichý nejen že na fakultě ČVUT vyučují, navíc jsou spoluautory návrhu regulačního plánu, jenž zvítězil v soutěžním workshopu Pardubice:

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting