Jaký je význam vánočního stromečku a jeho ozdob?

23.12.

S doktorkou Hanou Vincenciovou z Východočeského muzea v Pardubicích jsme si povídali o historii a současnosti vánočního stromečku. Tak se ostatně jmenuje i výstava, kterou historička pro muzeum připravila. Hana Vincenciová je etnografka a správkyně historických sbírek. Specializuje se na lidovou architekturu, obyčeje, pověsti a kronikářství. Vánoční stromeček se údajně na českém území rozsvítil poprvé v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Je to tak? Proč právě u něj? Správně říkáte „údajně“. Jde již o vžitou tradici, že tomu tak bylo, nikdo ji zatím nevyvrátil. Liebich pocházel z Mohuče, tedy z oblasti, kde byla tradice vánočního stromečku již zažitá a užil ji proto i v pražském působišti. Jak se tento zvyk šířil dál a jak se z něho stala v Čechách a na Moravě tradice? Stromeček se šířil všude, kde se nějakým způsobem pohybovali lidé z oblastí rozvinuté tradice vánočního stromku. Jádro této oblasti tvořily německé protestantské země. Zdobení stromku o Vánocích zaujalo všude, kde se tento zvyk objevil. Byl tudíž i dále napodobován a přejímán. Jak se vánočnímu stromečku vedlo na Moravě? Například v Brně se první vánoční stromeček údajně objevil již v roce 1773, samozřejmě v rodině německého obchodníka. Měšťanské a zejména lidové vrstvy obyvatelstva stromeček přejímaly ovšem později, hromadněji až kolem poloviny 19. století, tedy stejně jako v Čechách. Obecně se v Českých zemích stromeček nejvíce šířil hlavně prostřednictvím šlechty a inteligence, obvykle prostřednictvím dobročinných akcí (nadílek). První stromečky v prostředí venkova bývaly na šlechtických sídlech, na faře a ve škole. Jaké jsou okolnosti vzniku této tradice v Německu? Nelze říci nic jednoznačného, prameny naznačují, že jedním z kořenů tradice bylo místní zpodobňování biblického rajského stromu pokušení a poznání ve středověkých mystériích, které byly předváděny na svátek Adama a Evy, tedy 24. prosince. Dalšími zdroji tradice byla patrně i lidová víra v magické vlastnosti obřadní zeleně v období zimního slunovratu, která měla zajistit všeobecnou prosperitu. Prvotní formy stromečku byly popsány v alsaských městech, ozdobený stromeček zde doprovázel vánoční slavnosti živnostenských cechů. Z cechovních místností se v průběhu 16. století přenesl do rodin řemeslníků. Jaké byly první vánoční ozdoby a co symbolizovaly? Prvními ozdobami na stromečku byla jablka, která měla připomínat Evu, matku lidského rodu, a hostie, tedy obětní chléb. Obojí tvořilo symbolický protiklad: jablko člověka přivedlo ke hříchu a smrti, hostie dává život a očišťuje, je eucharistickým chlebem, tělem Kristovým, obětovaným na odpuštění hříchů. Později se patrně právě hostie proměnily ve vánoční cukroví, kterým se stromečky začaly běžně zdobit. Také další ozdoby, zmiňované historickými prameny, vycházely z křesťanské věrouky. Papírové růže měly evokovat "růži bez trní" - Matku Boží Pannu Marii, pozlátka v podobě jemně pozlacené kovové pásky byla spojována s dary, které přinesli do Betléma mudrci z východu - Tři králové. Souhrnně řečeno, do podoby vánočního stromečku se přenesla symbolika biblického rajského stromu pokušení a poznání (proto zdobení stromečku jablky), doplněná symbolickým vyjádřením Krista jakožto světla světa (proto osvětlování stromečku svícemi). Takto akceptovala vánoční stromeček církev poté, co na konci 16. století upustila od nahlížení na tuto tradici jakožto na pohanský zavrženíhodný zvyk. Dále čtěte: Znáte staročeské vánoční zvyky? Kdy a jak se u nás ujala tradice rozsvěcet velké stromy na náměstích? První vzrostlá veřejná vánoční jedle na náměstí byla vztyčena v New Yorku v roce 1912. V Českých zemích byl veřejný vánoční strom postaven s cílem připomenout všechny potřebné lidi křesťanským sdružením YMCA v Olomouci v roce 1921. V roce 1924 byl z podnětu Rudolfa Těsnohlídka postaven v Brně první vánoční strom republiky podle vzoru z dánské Kodaně k podpoře opuštěných a potřebných dětí. V jakých zemích se strojí vánoční stromeček? A jak ho nahrazují tam, kde stromek do vánočních tradic nepatří? Stromeček je rozšířen všude, kde má nějaký vliv kultura založená na křesťanství. Biblický rajský strom pokušení a poznání byl v tradici ztotožněn s jabloní, ta však musela být ve středoevropských podmínkách v zimě nahrazena jehličnanem. V jiných částech světa zase využívají ke ztvárnění vánočního symbolu to, co odpovídá jejich možnostem a způsobu života. Jaká je současnost vánočního stromečku? Přijde mi, že po éře nevkusu, ať již v podobě skládacích umělých stromků či blyštivých velkých koulí, se lidé vracejí zase zpět ke kořenům… Patrně byste ráda slyšela, že ano. O kořenech vánočního stromečku už byla zmínka, posuďte, zda se k nim vracíme. I umělý stromek má ale v kultuře své místo a jeho vznik reagoval na konkrétní potřebu. Již kolem roku 1870 byly snahy vyhovět kritice, že se kvůli vánočním stromkům devastují lesy. Začaly se proto vyrábět umělé stromečky, na kterých jehličnaté větve byly napodobeny pomocí peří.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

1.11.

Krajský rozpočet je založen na střízlivých odhadech

Nedílnou částí příjmů jsou sdílené daně, které kraj rozpočtuje ve stejné výši jako v roce 2011.

Společnost celý článek
24.8.

Diváci uvidí vášnivý vztah manželů Sheily a Harryho.

Dobré divadlo odměňuje věrné diváky, kteří pomáhají s návštěvností.

Společnost celý článek
19.8.

Kruhák a průtah Vlčnovem oficiálně otevřeny

Ve Vlčnově se už mohou cítit bezpečněji. Obec nedaleko Chrudimi se dočkala nejen nové kanalizace.

Společnost celý článek
2.2.

Špičková medicína se dělá i v krajských nemocnicích

Laparoskopické operace jsou v současné při řešení některých diagnóz jednoznačným trendem v chirurgii.

Společnost celý článek
21.7.

Obyvatelé Pardubic se budou moci seznámit s plánem rozvoje Pardubic na následujících deset let.

Pracovní skupiny, které byly líhní nápadů a základnou znalostí o městě, se účastnili jak odborníci z města, tak jeho významní partneři.

Společnost celý článek
6.8.

Rada města není spokojena s vedením rozvojového fondu

Zdůvodnění, že při zpracování podmínek údajně došlo pouze k formální chybě, radní nepřesvědčilo.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting