Jednání na stavebním úřadu bude jednodušší. Ne kratší

4.2.

Jednání na stavebním úřadu bude jednodušší. Ne kratší

Jednání na stavebním úřadu bude jednodušší. Ne kratší

Město Pardubice by rádo uvedlo na pravou míru zavádějící informace, zveřejněné některými médii v souvislosti s připravovanou restrukturalizací pardubického stavebního úřadu. Na stavebním úřadu Pardubice budou k 1. dubnu zrušena veškerá oddělení. Od základů se tak změní a maximálně zjednoduší systém jeho práce a zprůhlední se rozhodování jeho úředníků. Pardubice tak budou jedním z prvních měst v České republice,  které k takovéto reorganizaci, jejímž cílem je zkvalitnění služeb, sáhnou.   „Klient stavebního úřadu se podle nového organizačního uspořádání bude od dubna setkávat s úředníkem, který ho provede celým řízením od umístění stavby, až po její kolaudaci," řekl tajemník magistrátu Martin Růžička. "Jeho případ si tedy už nebudou, jako tomu je dosud ve většině měst, předávat různí úředníci. Od počátku by jej měl řešit jediný specialista, který také ponese zodpovědnost v případě pochybení,“ dodal Růžička. Úředníci budou specializovaní na konkrétní části správního obvodu tak, aby byla zaručena znalost místního kontextu každé stavby.   Zklamáni budou ti, kteří si od reorganizace slibují zkrácení řízení na dny či týdny. „To fakticky není možné. Ze zákona existují správní lhůty, po něž se vede řízení. Ty zkrátit nelze,“ řekl vedoucí stavebního úřadu Jiří Vopršal. Reorganizace stavebního úřadu rozhodně automaticky nepředznamenává rušení staveních úřadů na městských obvodech. V současné době probíhá analýza efektivnosti výkonu státní správy na městských obvodech. Až její závěry mohou být podkladem k diskusi městských zastupitelů o budoucnosti státní správy na jednotlivých obvodech. „Do toho nám ještě vstupují úvahy vlády o rušení stavebních úřadů v některých městech a jejich převedení na obec pověřenou výkonem státní správy. Ty mohou v rozhodování zastupitelů sehrát významnou roli, bylo by nelogické, aby například ze Sezemic lidé jezdili na stavební úřad do Pardubic, kde by vedle stavebního úřadu při magistrátu fungovalo ještě sedm stavebních úřadů při městských obvodech,“ dodala primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

19.4.

Radnice bude bez proudu

Klienti nepochodí ani v podatelně, její služby ale převezme podatelna na radnici na Pernštýnském náměstí. Uzavřena bude také pokladna, takže ten, kdo chce zaplatit poplatek za likvidaci komunálního odpadu přímo na pokladně magistrátu má poslední možnost 28. dubna. V dalších dnech již bude muset na svůj městský obvod.

Společnost celý článek
3.5.

Park Na Špici se i letos v srpnu promění v jedno velké sportoviště

Sportovní park bude i letos koncipován podobně jako v minulém roce. Město si dokonce nechalo zaregistrovat ochrannou známku na značku Sportovní park Pardubice a jako nevhodnější řešení pro pořadatele shledalo poskytnutí licence k jejímu užívání a poskytnutí dotace realizátorovi projektu.

Společnost celý článek
29.4.

Prasata jsou v tom nevinně

Určitě je vhodné dodat, že riziko zavlečení prasečí chřipky prostřednictvím nemocných prasat lze prakticky vyloučit.

Společnost celý článek
25.4.

Skauti otevřeli středisko krajského významu

Ve Skautském centru Vinice je dvanáct kluboven, jeden velký a jeden malý sál.

Společnost celý článek
18.8.

Děti se dozví o regionu

Jan Honza Lušovský o velkých prázdninách příliš neodpočíval, a připravil přibližně sto autorských listů.

Společnost celý článek
27.3.

Kraj vypisuje soutěž na nového pojistitele majetku a odpovědnosti

Dosavadní smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Pardubického kraje skončí v polovině letošního roku. Kraj se rozhodl vypsat veřejnou soutěž na upravený model pojistné ochrany. Dosud platná smlouva je z roku 2012 a byla uzavřena mezi ČSOB Pojišťovnou, Českou pojišťovnou, Kooperativou pojišťovnou, Českou podnikatelskou pojišťovnou a Pardubickým krajem.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting