Jesničánky zkusí separovat bioodpad

14.3.

Jesničánky zkusí separovat bioodpad

Jesničánky zkusí separovat bioodpad

Některým obyvatelům Pardubic odpadne problém kam s trávou a dalším zeleným odpadem ze zahrádek. Ve městě startuje pilotní projekt nazvaný Oddělený sběr bioodpadů, který má ověřit zájem lidí o likvidaci těchto odpadů a ochotu ukládat je do zvláštních nádob. První „zelené“ kontejnery se na jaře objeví v ulicích Jesničánek a Nových Jesenčan. Odbor životního prostředí pardubického magistrátu vybíral ze dvou lokalit zastavěných rodinnými domky. O tom, zda město vyzkouší separaci bioodpadu na Židově nebo v Jesničánkách, rozhodli v anketě sami občané těchto pardubických čtvrtí. Více anketních lístků, které byly zároveň přihláškou do projektu, odevzdali lidé z Jesničánek a Nových Jesenčan. Pilotní projekt proto odstartuje v jižní části Pardubic. Obyvatelům ve vybrané části Pardubic zapůjčí město kontejnery na biologický odpad ze zahrádek a domácností zdarma, bezplatně bude také odpad svážet do kompostárny. Snahou magistrátu je, aby se do sběru ve vybrané lokalitě zapojilo co nejvíce lidí. Proto domácnosti, které na letáček nereagovaly, v nejbližší době osobně zkontaktuje pověřená osoba s aktualizovanými údaji. Po roce město zkušenosti se sběrem bioodpadu vyhodnotí a pokud se osvědčí, rozšíří sběr do dalších městských částí.„Na celém světě ubývá organická hmota v půdě. Abychom zachovali přirozený koloběh živin, měli bychom je do půdy zase vracet,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. Bioodpady z pardubických domácností nemají končit v popelnici, ale v kompostárně v Dražkovicích, odkud se ve zhodnocené formě vrátí do přírodního koloběhu. „Kompost je nejenom velice důležitý pro udržení kvality půdy, ale obsahuje také humus, který zvyšuje retenci půdy a snižuje například riziko povodní,“ vysvětlil Miroslav Míča důvody, proč chce pardubická radnice využívat i zelený odpad z domácností.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

5.2.

Zdolají senioři kanál La Manche i potřetí?

„Přeplavme svůj La Manche“ – tak zní název celorepublikové soutěže, kterou vyhlašuje projekt SenSen, platforma pro více než stovku seniorských klubů a organizací z celé České republiky. Letos se jedná již o 4. ročník štafetového plavání, který potrvá od 1. 2. do 28. 2. 2018. Jeho patronkou je Lucie Leišová, přemožitelka Gibraltaru a podporovatelka plaveckých aktivit Senzačních Seniorů.

Společnost celý článek
17.1.

Firemní školky se pomalu rozjíždějí

Na území kraje v současné době fungují dvě soukromé mateřské školy, a to v Pardubicích a ve Slatiňanech.

Společnost celý článek
4.1.

Kraj uvádí v život nový systém pohotovostních služeb

Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spolupráci se sdruženími praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost.

Společnost celý článek
12.11.

Granty, dotace a příspěvky do kultury a památek

Rada Pardubického kraje rozdělila částku 450 tisíc korun do kultury a památkové péče.

Společnost celý článek
12.5.

Cyklo Glacensis startuje již po osmé

Očekává se, že se ke kmenovým členům startujících týmů připojí další dobrovolní cyklisté.

Společnost celý článek
18.5.

Další projekt spolupráce uspěl při výběru

Spolupráce započala na začátku roku 2010, kdy byla odstartována realizace tvorby společné marketingové strategie obou území.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting