Jubilejní ročník soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí

30.3.

Jubilejní ročník soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí

Jubilejní ročník soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí

Vyhlášením výsledků dnes vyvrcholí v Brandýse nad Orlicí 10. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež Komenský a my. Ze školních kol, jichž se účastní přes deset tisíc dětí, postupují do ústředního kola autoři zhruba pěti set prací. Tito soutěžící z mnoha míst naší země reprezentují všechny kraje České republiky. Soutěž se koná pod záštitou krajské radní Jany Pernicové a za finanční podpory Pardubického kraje. Pořadatelé z předsednictva Unie Comenius spolu s vedením Základní školy J.A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a dalšími nadšenci byli při vzniku soutěže vedeni myšlenkou přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat ji s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné. „Soutěží chceme také napomáhat rozvíjení schopnosti integrativního myšlení mladých lidí a hledání samostatných tvůrčích řešení,“ vysvětlují organizátoři. „Vážím si toho, že se tato významná soutěž koná v našem kraji, pevně spjatém s životem a dílem Jana Amose Komenského. Nepřekvapuje mě, že si postupně získává i mezinárodní renomé. Vidím za tím skvělou práci organizátorů, zájem odborné veřejnosti v čele s Akademií věd České republiky a především stále živý odkaz Komenského myšlenek. Jsem ráda, že oslovují mladou generaci. Spatřuji v tom naději v lepší budoucnost,“ zamýšlí se nad smyslem soutěže Jana Pernicová. V průběhu soutěžních dní ústředního kola v Brandýse nad Orlicí organizátoři pořádají i celou řadu doprovodných kulturních akcí, včetně divadelních představení a zejména koncertů klasické hudby. Letos to jsou například projekce filmů J.A.Komenský a Přerov, O nápravě věcí lidských, Komenský ve výtvarné výchově, beseda o brazilské škole Comenius v Saõ Paulu, vystoupení Alfreda Strejčka a Štěpána Raka s pořadem Vivat Comenius či koncert českého chlapeckého sboru Boni pueri. Kromě toho se soutěžící účastní výletů do míst tematicky spojených s pobytem Komenského nebo zaměřených na dějiny Jednoty bratrské, jíž byl Komenský významným představitelem. Ani letos tak v programu nechybí návštěva Kunvaldu s prohlídkou Domku na sboru či bratrské lípy. Soutěž je každoročně vyhlašována Věstníkem MŠMT (Vyhlášení soutěží a přehlídek). Další, podrobné informace lze získat na webové stránce Základní školy J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí http://web.ttnet.cz/zsbrandys/.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

17.10.

Pardubice mají unikátní fitness klub

Klub našel útočiště v areálu Basketbalového klubu Pardubice na Dukle. „Je plně bezbariérový. Co se vybavení týče, nechybí tu nic, co k posilovně neodmyslitelně patří.

Společnost celý článek
11.2.

Žamberecký ZEZ plánuje nová pracovní místa v roce 2010

Na jednání mimo jiné starosta Dytrt přislíbil pomoc při řešení odstranění ubytovny Pod Černým lesem.

Společnost celý článek
3.6.

Vesnicí roku je letos Dolní Újezd na Svitavsku

Komise hodnotila například péči o veřejná prostranství, občanskou vybavenost, přírodní prvky a zeleň v obci, společenský život, ale také využívání informačních technologií. Modrou stuhu za společenský život mohou očekávat v Ostrově z okresu Chrudim. Obec vyhrála především díky živé spolkové činnosti.

Společnost celý článek
19.12.

Ve spolupráci s basketbalovým klubem BK JIP Pardubice se již počtvrté koná výtvarná soutěž BasketMalování pro dětské pacienty Pardubické nemocnice.

BasketMalování odstartovalo v průběhu pátečního dopoledne na oddělení dětské chirurgii, kdy za hospitalizovanými pacienty a jejich rodiči přišel pardubický basketbalový pivot Kamil Švrdlík a PR manažer klubu René Peška. „Jsme moc rádi, že děti tato výtvarná soutěž baví a že můžeme zahájit už čtvrté pokračování této soutěže. Při vzpomínce na minulé ročníky už tušíme, co nás čeká. Každoročně nás děti udiví svou fantazií, takže není vůbec jednoduché vybrat nejlepší obrázky. Věřím, že i tentokrát kreslíři připraví porotě horké chvilky a namalují spoustu krásných obrázků,“ řekl René Peška.

Společnost celý článek
20.2.

Nejlepší východočeští manažeři dojdou ocenění

Pardubický kraj a kraj Královéhradecký společně ocení nejúspěšnější manažery obou regionů

Společnost celý článek
21.12.

Pardubický kraj podepsal smlouvu s Českými drahami

Novinkou ve smlouvě jsou ustanovení týkající se zpožděných vlaků a smluvních pokut.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting