Jubilejní ročník soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí

30.3.

Jubilejní ročník soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí

Jubilejní ročník soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí

Vyhlášením výsledků dnes vyvrcholí v Brandýse nad Orlicí 10. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež Komenský a my. Ze školních kol, jichž se účastní přes deset tisíc dětí, postupují do ústředního kola autoři zhruba pěti set prací. Tito soutěžící z mnoha míst naší země reprezentují všechny kraje České republiky. Soutěž se koná pod záštitou krajské radní Jany Pernicové a za finanční podpory Pardubického kraje. Pořadatelé z předsednictva Unie Comenius spolu s vedením Základní školy J.A. Komenského v Brandýse nad Orlicí a dalšími nadšenci byli při vzniku soutěže vedeni myšlenkou přispět k prohloubení historického vědomí naší mladé generace, seznamovat ji s myšlenkovým odkazem Komenského a chápat souvislosti doby minulé a současné. „Soutěží chceme také napomáhat rozvíjení schopnosti integrativního myšlení mladých lidí a hledání samostatných tvůrčích řešení,“ vysvětlují organizátoři. „Vážím si toho, že se tato významná soutěž koná v našem kraji, pevně spjatém s životem a dílem Jana Amose Komenského. Nepřekvapuje mě, že si postupně získává i mezinárodní renomé. Vidím za tím skvělou práci organizátorů, zájem odborné veřejnosti v čele s Akademií věd České republiky a především stále živý odkaz Komenského myšlenek. Jsem ráda, že oslovují mladou generaci. Spatřuji v tom naději v lepší budoucnost,“ zamýšlí se nad smyslem soutěže Jana Pernicová. V průběhu soutěžních dní ústředního kola v Brandýse nad Orlicí organizátoři pořádají i celou řadu doprovodných kulturních akcí, včetně divadelních představení a zejména koncertů klasické hudby. Letos to jsou například projekce filmů J.A.Komenský a Přerov, O nápravě věcí lidských, Komenský ve výtvarné výchově, beseda o brazilské škole Comenius v Saõ Paulu, vystoupení Alfreda Strejčka a Štěpána Raka s pořadem Vivat Comenius či koncert českého chlapeckého sboru Boni pueri. Kromě toho se soutěžící účastní výletů do míst tematicky spojených s pobytem Komenského nebo zaměřených na dějiny Jednoty bratrské, jíž byl Komenský významným představitelem. Ani letos tak v programu nechybí návštěva Kunvaldu s prohlídkou Domku na sboru či bratrské lípy. Soutěž je každoročně vyhlašována Věstníkem MŠMT (Vyhlášení soutěží a přehlídek). Další, podrobné informace lze získat na webové stránce Základní školy J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí http://web.ttnet.cz/zsbrandys/.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

16.2.

Minulý týden patřil v Pardubicích manželství

Vše odstartovala čtvrteční přednáška na téma „Lze krizím a rozpadům manželství účinně předcházet?“

Společnost celý článek
17.3.

Ve společenském sále se bude hovořit o Jessice

Program Jessica je součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financované z Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) bude poprvé využit přímo pro bytové domy.

Společnost celý článek
8.2.

Od klecových lůžek k mezinárodní spolupráci

Cílem naší spolupráce není převzít jeden, například britský model, a pouze ho přenést do České republiky.

Společnost celý článek
9.12.

Poskytovaná zdravotní péče se nebude v budoucnu nijak omezovat, říká krajský radní Ladislav Valtr

Já jsem více manažer než politik, takže budu stavět na svých zkušenostech ve strategickém řízení a hlavně užívat zdravý rozum. A to i pro zdánlivě komplikované a ožehavé situace, protože chtít řešit problematiku českého zdravotnictví a současně si myslet, že naplníte jak očekávání pacientů, tak zdravotnického personálu, a to v limitech pravidel zdravotních pojišťoven a možnostech krajského rozpočtu, to znamená řešit něco jako „kvadraturu kruhu“. Každopádně přicházím s velkou chutí pracovat.

Společnost celý článek
29.8.

Největší pardubická škola září novotou

Stavební práce začaly v polabinské škole v polovině července 2010 a skončily v srpnu letošního roku.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting