Konference o svatbách v proměnách času

14.9.

Konference o svatbách v proměnách času

Konference o svatbách v proměnách času

V pátek 14. září pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Katedrou historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice druhým dnem konferenci na téma „Oznamuje se láskám našim…“ aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích. Cílem konference je podívat se na prameny vážící se k svatbám ze všech možných zorných úhlů, zaměřuje se rovněž na sledování všeho, co svatbu předchází, provází i následuje. Konference navazuje na právě končící stejnojmennou výstavu, kterou uspořádalo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea v Brně. Cílem výstavy, která byla otevřena veřejnosti v průběhu léta a končí 16. září, bylo prezentovat proměny svatebního odívání na dochovaných šatech. Pomocí dioramat se návštěvník seznámil nejen s proměnami módy, ale i se stolováním, výbavou, předměty, které doprovázely svatbu. Na konferenci zazní 23 příspěvků zaměřených nejen na odívání, ale i na demografii, právo, folklor a kulturní dějiny. Přihlásilo se na ni 60 účastníků. Do Pardubic zavítají i kolegové ze Slovenské republiky, jeden z referátů přednese Mária Magdalena Zubercová, historička odívání z Bratislavy. Paní Zubercová se zamyslí nad možnostmi prezentace svatebních oděvů v muzeu. Pozvání na konferenci přijala i přední česká etnoložka Lydia Petráňová, jejíž příspěvek se zaměří na počátky etnografického bádání. Dále zazní příspěvky týkající se průřezově témat od raného novověku do současnosti. Nad aspekty sňatečnosti v současné době se zamyslí demografka Ludmila Fialová. Jedna z organizátorek konference Mgr. Martina Halířová uvedla: „Svatba patří k přechodovým rituálům, pro muže a ženu znamenala změnu statusu. Den svatby byl a je významným dnem nejen pro sezdávaný pár, ale i pro jejich příbuzné a známé. Některé předměty, které svatbu doprovázejí se dědí z generace na generaci, ať je to část výbavy, šaty či talisman. Tyto předměty se někdy stávají součástí sbírek a končí v muzejních a archivních depozitářích, tím se stávají cenným pramenem pro výzkum ať historiků, fokloristů, demografů či sociologů.“ Konferenci zaměřenou na tématiku svateb a svatebních zvyků navazuje na jeden z dlouhodobých badatelských zájmů Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice – gender history.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

3.1.

Mýtné brány z Hradce do Náchoda už fungují

Od 1. ledna nového roku byly zprovozněny mýtné brány na silnici první třídy I/33 z Hradce Králové do Náchoda.

Společnost celý článek
31.12.

Odsouzení ušijí noční košile pro noclehárnu

Pánské košile univerzální velikosti z vyřazeného ložního prádla ušijí pro uživatele pardubické noclehárny odsouzení.

Společnost celý článek
31.1.

Nadace Vodafone podpoří v Pardubickém kraji obnovu kaple i historické železnice

Na rekonstrukci parní úzkokolejné dráhy do důlního areálu Hřebeč na Svitavsku a stavbu zaniklé kaple u Vysokého Lesa u Sebranic přispěje nadace celkem 344 500 korun.

Společnost celý článek
13.4.

Studenti z Pardubic staví akvárium z vlnité lepenky

Tématem 11. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky je „Originální turistická atrakce (stavba) jako zviditelnění Česka v zahraničí“. Studenti mají volnou ruku pro zpracování modelu, nesmějí však zkopírovat již existující stavbu nebo turistickou atrakci. Hodnotí se originalita nápadu, neotřelá myšlenka a moderní přístup.

Společnost celý článek
26.11.

Chat s primátorem tentokrát ve středu

Stejně jako při předešlých internetových diskusích je primátor připraven odpovědět na všechny dotazy.

Společnost celý článek
4.2.

Pardubický magistrát se více otevře veřejnosti

Dosud měli klienti v úterý, čtvrtek a pátek na úřadech otevřené dveře do 13:30, nově jim budou pracovníci magistrátu k dispozici o pět hodin déle.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting