Konference o svatbách v proměnách času

14.9.

Konference o svatbách v proměnách času

Konference o svatbách v proměnách času

V pátek 14. září pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Katedrou historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice druhým dnem konferenci na téma „Oznamuje se láskám našim…“ aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích. Cílem konference je podívat se na prameny vážící se k svatbám ze všech možných zorných úhlů, zaměřuje se rovněž na sledování všeho, co svatbu předchází, provází i následuje. Konference navazuje na právě končící stejnojmennou výstavu, kterou uspořádalo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové a Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea v Brně. Cílem výstavy, která byla otevřena veřejnosti v průběhu léta a končí 16. září, bylo prezentovat proměny svatebního odívání na dochovaných šatech. Pomocí dioramat se návštěvník seznámil nejen s proměnami módy, ale i se stolováním, výbavou, předměty, které doprovázely svatbu. Na konferenci zazní 23 příspěvků zaměřených nejen na odívání, ale i na demografii, právo, folklor a kulturní dějiny. Přihlásilo se na ni 60 účastníků. Do Pardubic zavítají i kolegové ze Slovenské republiky, jeden z referátů přednese Mária Magdalena Zubercová, historička odívání z Bratislavy. Paní Zubercová se zamyslí nad možnostmi prezentace svatebních oděvů v muzeu. Pozvání na konferenci přijala i přední česká etnoložka Lydia Petráňová, jejíž příspěvek se zaměří na počátky etnografického bádání. Dále zazní příspěvky týkající se průřezově témat od raného novověku do současnosti. Nad aspekty sňatečnosti v současné době se zamyslí demografka Ludmila Fialová. Jedna z organizátorek konference Mgr. Martina Halířová uvedla: „Svatba patří k přechodovým rituálům, pro muže a ženu znamenala změnu statusu. Den svatby byl a je významným dnem nejen pro sezdávaný pár, ale i pro jejich příbuzné a známé. Některé předměty, které svatbu doprovázejí se dědí z generace na generaci, ať je to část výbavy, šaty či talisman. Tyto předměty se někdy stávají součástí sbírek a končí v muzejních a archivních depozitářích, tím se stávají cenným pramenem pro výzkum ať historiků, fokloristů, demografů či sociologů.“ Konferenci zaměřenou na tématiku svateb a svatebních zvyků navazuje na jeden z dlouhodobých badatelských zájmů Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice – gender history.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.5.

Lidé potřebují šanci

Dobrovolník, který se spolu s terénním pracovníkem vydá do terénu do konkrétních rodin anebo začne docházet do nízkoprahových klubů, je pro Šanci pro Tebe a pro zdejší sociální a kontaktní pracovníky velkou pomocí. Sociální pracovník se pak může naplno věnovat sociální práci s rodinou a rychleji řešit další problémy.

Společnost celý článek
23.2.

Messierův měsíc na pardubické hvězdárně

Na měsíc březen k této příležitosti připravila pardubická hvězdárna mimořádné pozorování.

Společnost celý článek
21.5.

Další pardubické staveniště – Dům Pernerova

V místech bývalé tržnice, v proluce mezi ulicemi Sladkovského a Pernerova vyroste nový bytový dům.

Společnost celý článek
4.6.

Student Student Střední průmyslové školy stavební Pardubice postoupil do finále soutěže Stavby z vlnité lepenky

Tři nejlepší finálové stavby získají ceny v hodnotě 25, 10 a 5 tis. Kč. Do letošního ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky se přihlásilo rekordních 23 středních škol z 12 krajů České republiky.

Společnost celý článek
6.5.

Netradiční běh má 2 starty a 1 cíl

Registrovat se lze na stránkách závodu www.ph7.cz nebo přímo na místě. „Registrace je již spuštěna,“ potvrdil organizátor Petr Hochman a připomněl, že na webových stránkách lze též nalézt podrobnou trasu závodu a další doplňující informace. Cena při registraci předem činí 70 korun, na místě je možné se registrovat za 100 korun.

Společnost celý článek
13.11.

Ministryně obrany navštíví Pardubický kraj

Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 navštíví Pardubický kraj ministryně obrany Vlasta Parkanová.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting