Kraj předložil Strukturální plán Pardubické krajské nemocnice

27.9.

Kraj předložil Strukturální plán Pardubické krajské nemocnice

Kraj předložil Strukturální plán Pardubické krajské nemocnice

Pardubická krajská nemocnice poskytuje akutní zdravotní péči s komplexní strukturou medicínských oborů. Kromě funkce městské nemocnice pro statutární město Pardubice plní také funkci spádové regionální nemocnice se specializovanou péčí a je rovněž významnou vzdělávací institucí, neboť nabízí výukové zázemí Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a lékařské fakulty v Hradci Králové.   Přes strategicky výhodné umístění areálu nemocnice v rámci krajského města neodpovídají dnešním požadavkům rozmístění jednotlivých pavilonů a jejich stavební a technická vybavenost. Základ provozního uspořádání byl položen v polovině minulého století, nejstarší používaná budova je z roku 1902.   Nároky na poskytování akutní zdravotní péče neustále rostou, péče se komplikuje a prodražuje. Tuto péči nyní musí poskytovat multioborové týmy lékařů a dalších pracovníků za pomoci složitých technologií. Pardubický kraj nyní na základě Střednědobé koncepce zdravotnictví předkládá vizi dalšího rozvoje nemocnice.   Strukturální plán Pardubické krajské nemocnice se skládá z těchto základních prvků:   - Prostorová centralizace intenzivní a nejdražší akutní péče do jednoho monobloku, vytvoření centrálního příjmu. - Prostorová a provozní centralizace laboratorního komplementu. - Nové řešení automobilové dopravy a pohybu pěších a imobilních. - Moderní pojetí technického zabezpečení chodu nemocnice.   Základním úkolem nemocnice je soustředit nejdražší akutní provozy do jednoho monobloku a tím zjednodušit provozní uspořádání, zefektivnit, zrychlit chod nemocnice a zkvalitnit poskytovanou zdravotní péči. Na centrální příjem naváží všechny ostatní složky poskytované péče (lůžková oddělení a komplement). Zároveň se nově definuje rozmístění jednotlivých provozů v rámci areálu PKN. U hlukově zatížené části blízko železničního tahu budou umístěny nezdravotnické technické provozy.   Nezbytnou součástí vize je nové pojetí řešení automobilové dopravy a pohybu pěších a imobilních. S novou výstavbou a rekonstrukcí stávajících objektů je navržen nový spojovací nadzemní koridor, který zjednodušuje pohyb v rámci nemocnice, pacienti a návštěvnici nemocnice se komfortně a bezbarierově dostanou do požadovaných objektů, oddělí se doprava automobilová od pěších.   Strukturální plán také navrhuje moderní pojetí technického zabezpečení chodu nemocnice. S novými objekty souvisí i nové vybudování trafostanic a technického zázemí budov, je navržen i centrální technický dispečink navázaný rovněž na nadzemní koridor, v němž kromě lidí mohou proudit i media do jednotlivých pavilonů.   Nemocnice musí rovněž reagovat na požadavky provozního řízení a s tím související kvality zdravotní péče. V dnešních podmínkách se kvalita v oblasti řízení neobejde bez moderního zázemí informačních a komunikačních technologií.   Vize vedoucí k centralizaci vyšetřovacích a léčebných složek představuje značné úspory budoucích provozních nákladů a optimální využití personálu a drahého přístrojového vybavení. Jakmile dojde k centralizaci akutního příjmu (vytvořením nového hlavního objektu 27 A,B,C,D), bude se moci efektivněji využít lékařských kapacit, poklesnou tím i provozní náklady na dosud rozptýlený příjem v jednotlivých pavilonech a s tím související mezipavilonovou dopravu.   Cílem, k němuž nemocnice směřuje, je poskytování plnohodnotné, kvalitní a dostupné akutní zdravotní péče při efektivním vynakládání finančních prostředků. Strukturální plán je jedním z nástrojů k uskutečňování tohoto cíle, neboť akceptováním jeho koncepce se vyloučí z dlouhodobého hlediska neefektivní rekonstrukce či výstavba, která by v budoucnu mohla ohrožovat celkový rozvoj nemocnice.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

3.4.

Pardubičtí lidovci protestují proti zákazu kácet stromy u silnic

Podporuji kroky ke zlepšení stavu vegetace, ale nelíbí se mi přístup ekologických aktivistů,“...

Společnost celý článek
24.2.

Chléb - vše začíná u zrníčka. Výrobu tradičního pokrmu přibližuje výstava v Poličce

Jak praví staré české přísloví „Chytrá hlava pamatuje na klobouk, ale moudrá hlava pamatuje na chleba“. Tento pokrm často tvoří jednu z prvních položek na našich nákupních seznamech a možná i proto nám dnes připadá naprosto obyčejný. Ale jak dlouhou cestu musí urazit, než se dostane na náš stůl?

Společnost celý článek
13.3.

Tyršovy sady čeká údržba

Dendrologický průzkum Tyršových sadů provedl odborník v souvislosti s připravovanou revitalizací parku.

Společnost celý článek
27.9.

Včelařská škola v Nasavrkách oslavila šedesátiny

Učiliště, které je svého druhu jediné v republice, vyučilo za šest dekád existence 2398 zájemců o obor včelař.

Společnost celý článek
19.6.

Hejtman Toman naslouchal lidu Králicka

Představitelé Králík, Lichkova, Mladkova, Dolní Moravy i Červené Vody shodně hovořili o nutnosti podporovat cestovní ruch.

Společnost celý článek
24.7.

Litomyšl je bezproblémové město, říká hejtman Toman

Celkově na mě Litomyšl dělala dojem dobře fungujícího a pohodového města.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting