Kraj snižuje spotřebu energie v budovách

16.4.

Kraj snižuje spotřebu energie v budovách

Kraj snižuje spotřebu energie v budovách

Rostoucí energetické náklady a technický stav budov v majetku Pardubického kraje přivedly zastupitele kraje k hledání způsobu, jak co nejlépe zhodnotit majetek kraje a současně snížit vysoké provozní náklady budov. Kraj se proto rozhodl realizovat projekt úspor energie takzvanou metodou EPC (z anglického Energy Performance Contracting). Ta garantuje dlouhodobé snížení nákladů provedením úsporných opatření, například modernizací topení, systémem regulace tepla, ale také zateplením budov s tím, že počáteční investice do úsporných opatření je postupně splácena ze skutečně dosažených a garantovaných úspor. „Pardubický kraj byl prvním krajem, který k dosažení tohoto cíle využil financování spojením veřejného a soukromého sektoru. Vyčkávat na dotace z EU by totiž bylo hodně zdlouhavé,“ vysvětlil hejtman Ivo Toman, který ještě jako člen rady zodpovědný za správu majetku projekt zahajoval. Představitelé kraje do prvního kola projektu v roce 2006 zařadili 15 středních a vyšších odborných škol, 4 zdravotnická zařízení, 3 ústavy sociální péče, 1 speciální základní školu a 1 domov mládeže. Na realizaci projektu kraj uzavřel dohodu se společnostmi ENESA a EVČ, které mají s projekty EPC dlouhodobé zkušenosti. „Tyto společnosti v průběhu roku 2007 instalovaly v zmiňovaných objektech příspěvkových organizací kraje úsporná opatření. Investiční náklady na toto opatření dosáhly téměř 100 milionů korun,“ uvedl radní krajský radní zodpovědný za finanční politiku a správu majetku Miroslav Mareš, který agendu převzal od hejtmana Tomana. „Ve vybraných objektech byl úplně rekonstruován nebo modernizován zdroj a distribuce tepla. Ve většině objektů byl instalován individuální systém regulace vytápění DIRC,“ pokračoval dále Mareš. „Tento systém umožňuje nastavovat topné režimy individuálně po jednotlivých místnostech a tím ideálně přizpůsobovat dodávku tepla zejména časovým potřebám jednotlivých místností podle jejich skutečného využití. Nastavení režimů je možné buď lokálně, anebo z centrálního dispečinku,“ vysvětlil Mareš. Dokončená opatření byla předána jednotlivým organizacím na konci roku 2007. Od ledna 2008 bylo zahájeno vyhodnocování úspor, které potrvá po dobu dvanácti let. Po celou uvedenou dobu budou společnosti ENESA a EVČ garantovat takovou výši úspor, která uhradí veškeré náklady spojené s tímto projektem. „Před zahájením instalace úsporných opatření byly energetické náklady 56,7 milionů korun. Roční garantovaná úspora je 17,5 milionů, tomu odpovídají roční úspory 23 procent. Těchto úspor je dosahováno především optimalizací režimů vytápění a nepřetápěním jednotlivých místností, snížením ztrát ve výrobě a distribuci tepla a snížením nákladů na provoz a údržbu zařízení,“ garantuje Ivo Slavotínek, předseda představenstva akciové společnosti ENESA.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.6.

Pardubická nemocnice chystá svůj den a nabídne i filmovou tečku

Pro návštěvníky bude opět připravena Karta zdraví s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, na níž mohou sbírat razítka za absolvovaná vyšetření či návštěvy poraden v rámci této akce. Každý, kdo nasbírá alespoň tři razítka, bude zařazen do slosování o věcné ceny – třeba poukazy na lázeňskou proceduru nebo balíčky z lékárny. Losování proběhne večer před filmovou projekcí.

Společnost celý článek
8.12.

Pardubice mají finalistu ve Zlaté oříšku

Koncem minulého školního roku totiž Jakub získal ocenění v umělecké soutěži Evropského patentového úřadu, kde v konkurenci tří tisíc děl dětí z celé Evropy obsadil druhé místo s obrázkem na téma Vynálezy a Evropa.

Společnost celý článek
9.12.

Zimní turistické noviny lákají k návštěvě regionu

Před půl rokem vydala Chrudim první číslo městských turistických novin, které se setkaly s mimořádným úspěchem.

Společnost celý článek
19.1.

Ministerstvo vrátilo k přepracování hlukovou studii EBA

Informace o navrácení dokumentace lze do 30. ledna nahlédnout na odboru životního prostředí pardubického magistrátu.

Společnost celý článek
17.9.

Stavařov se zdymadlem spojí nová cesta pro pěší

Nová cesta, která bude měřit 380 metrů, by v budoucnu měla navázat na plánovanou cyklostezku vedoucí z ulice Kunětická ke zdymadlu. Pokud si lidé trasu podél pravého břehu mrtvého ramene řeky oblíbí, radnice prostor dovybaví naučnými tabulemi i lavičkami.

Společnost celý článek
21.3.

Soutěž Úřad roku „Půl na půl,, zahájena

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting