Kraj snižuje spotřebu energie v budovách

16.4.

Kraj snižuje spotřebu energie v budovách

Kraj snižuje spotřebu energie v budovách

Rostoucí energetické náklady a technický stav budov v majetku Pardubického kraje přivedly zastupitele kraje k hledání způsobu, jak co nejlépe zhodnotit majetek kraje a současně snížit vysoké provozní náklady budov. Kraj se proto rozhodl realizovat projekt úspor energie takzvanou metodou EPC (z anglického Energy Performance Contracting). Ta garantuje dlouhodobé snížení nákladů provedením úsporných opatření, například modernizací topení, systémem regulace tepla, ale také zateplením budov s tím, že počáteční investice do úsporných opatření je postupně splácena ze skutečně dosažených a garantovaných úspor. „Pardubický kraj byl prvním krajem, který k dosažení tohoto cíle využil financování spojením veřejného a soukromého sektoru. Vyčkávat na dotace z EU by totiž bylo hodně zdlouhavé,“ vysvětlil hejtman Ivo Toman, který ještě jako člen rady zodpovědný za správu majetku projekt zahajoval. Představitelé kraje do prvního kola projektu v roce 2006 zařadili 15 středních a vyšších odborných škol, 4 zdravotnická zařízení, 3 ústavy sociální péče, 1 speciální základní školu a 1 domov mládeže. Na realizaci projektu kraj uzavřel dohodu se společnostmi ENESA a EVČ, které mají s projekty EPC dlouhodobé zkušenosti. „Tyto společnosti v průběhu roku 2007 instalovaly v zmiňovaných objektech příspěvkových organizací kraje úsporná opatření. Investiční náklady na toto opatření dosáhly téměř 100 milionů korun,“ uvedl radní krajský radní zodpovědný za finanční politiku a správu majetku Miroslav Mareš, který agendu převzal od hejtmana Tomana. „Ve vybraných objektech byl úplně rekonstruován nebo modernizován zdroj a distribuce tepla. Ve většině objektů byl instalován individuální systém regulace vytápění DIRC,“ pokračoval dále Mareš. „Tento systém umožňuje nastavovat topné režimy individuálně po jednotlivých místnostech a tím ideálně přizpůsobovat dodávku tepla zejména časovým potřebám jednotlivých místností podle jejich skutečného využití. Nastavení režimů je možné buď lokálně, anebo z centrálního dispečinku,“ vysvětlil Mareš. Dokončená opatření byla předána jednotlivým organizacím na konci roku 2007. Od ledna 2008 bylo zahájeno vyhodnocování úspor, které potrvá po dobu dvanácti let. Po celou uvedenou dobu budou společnosti ENESA a EVČ garantovat takovou výši úspor, která uhradí veškeré náklady spojené s tímto projektem. „Před zahájením instalace úsporných opatření byly energetické náklady 56,7 milionů korun. Roční garantovaná úspora je 17,5 milionů, tomu odpovídají roční úspory 23 procent. Těchto úspor je dosahováno především optimalizací režimů vytápění a nepřetápěním jednotlivých místností, snížením ztrát ve výrobě a distribuci tepla a snížením nákladů na provoz a údržbu zařízení,“ garantuje Ivo Slavotínek, předseda představenstva akciové společnosti ENESA.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

21.4.

Náměstek Línek: Ohrožení obyvatel nehrozí

Zatím nebylo nutné svolat Bezpečnostní radu Pardubického kraje.

Společnost celý článek
8.2.

Kraje se připravují na nové programovací období

Regiony podporují kohezní politiku, která umožní řešit témata jejich hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

Společnost celý článek
4.3.

Češi loni poprvé odevzdali k recyklaci více než 1 000 tun použitých baterií! Pardubický kraj se meziročně zhoršil. Podle aktuálních údajů neziskové společnosti ECOBAT odevzdali loni lidé i firmy v Pardubickém kraji meziročně o 19 procent méně, konkrétně

Rok 2013 byl v oblasti zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů přelomový hned ze tří hledisek. „Češi poprvé překonali psychologickou hranici 1 000 tun a zároveň odevzdali téměř třetinu baterií, které se v daný rok v průměru dostaly do oběhu,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnost ECOBAT. „Také se nám podařilo naplnit dohodu s Ministerstvem životního prostředí ČR, ve které se výrobci baterií v roce 2001 zavázali, že se bude v České republice sbírat více než 1 000 tun použitých baterií ročně.

Společnost celý článek
17.10.

Pardubičtí divadelníci lákají na první premiéru nové sezóny

V pardubické verzi komedie, která smíchy nedá vydechnout, budou v hlavních rolích hrát Ladislav Špiner, Petr Borovec a Josef Pejchal. Scénu vytvořil Jaroslav Bönisch, kostýmy navrhla Šárka Bellanová.

Společnost celý článek
5.2.

Východočeský Toxi tým opět v akci 

Pětadvacetiletá žena je důvodně podezřelá, že v období let 2004 až 2008 na různých místech v Pardubicích.

Společnost celý článek
15.1.

Lesopark na Dukle čeká pravidelná údržba

Údržba lesoparku se bude týkat i oblastí, kde běžně chodí pejskaři, maminky s dětmi, nevyhne se ani okolí běžeckých stezek.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting