Kraj zrušením výběrového řízení na pardubickou psychiatrii nechyboval, rozhodl ÚOHS

21.12.

Kraj zrušením výběrového řízení na pardubickou psychiatrii nechyboval, rozhodl ÚOHS

V sále Rady Pardubického kraje se dnes sešli zástupci Pardubického kraje a Nemocnice Pardubického kraje, aby novinářům představili souhrn toho nejdůležitějšího z oblasti zdravotnictví v regionu. Kromě finančního zdraví společnosti Nemocnice Pardubického kraje a připravovaných investic je veledůležitou zprávou pokračování příprav na vybudování psychiatrie v Pardubické nemocnici či uzavření kolektivního vyjednávání se zaměstnanci nemocnic.
Jedním z důležitých krajských projektů v Pardubické nemocnici je vybudování nového pavilonu psychiatrie. Kraj však z podezření, že mohlo dojít k dohodě mezi uchazeči, zrušil výběrové řízení. Nyní tento krok posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Nikdo nemůže donutit investora podepsat smlouvu, pokud má určité pochybnosti, a já jsem přesvědčen, že argumentační důvody na naší straně byly jednoznačné,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. S tímto stanoviskem ÚOHS může dojít k vypsání nového výběrového řízení. „Důležité je, že nedojde ke zpoždění s čerpání dotace,“ potvrdil hejtman a dodal, že nové výběrové řízení zohlední kvůli termínu čerpání dotace i časové hledisko. Kraj také zmírní podmínky soutěže a více ji otevře potenciálním stavitelům, především kvůli snaze vysoutěžit i přes rostoucí ceny ve stavebnictví zakázku co nejlevněji.
Stavební boom v krajském zdravotnictví
Stoupající náklady na stavební práce mohou omezit i realizace největších stavebních počinů hejtmanství, centrálních urgentních příjmů v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí, ale také stavbu nové nemocnice v Moravské Třebové. Kubík zastavěného prostoru oproti dosavadním propočtům výrazně podražil, a tak se zdražování řešilo i na půdě Pardubického kraje. „Současný pokyn k centrálnímu příjmu v Ústí nad Orlicí zní, že chceme snížit nově přepočtenou cenu investic přibližně o deset procent, čehož musíme docílit bez toho, aby došlo k zásahu do kvality poskytované péče,“ vysvětlil hejtman Netolický.
To, že může Pardubický kraj z vlastních zdrojů financovat například centrální urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici je dáno i hospodařením společnosti Nemocnice Pardubického kraje, která je i v letošním roce soběstačná. „Již několik let nepotřebuje Nemocnice Pardubického kraje provozní dotace na pokrytí mzdových nároků, a tak je jako zřizovatel můžeme směřovat do vylepšování jednotlivých nemocničních areálů, do rekonstrukcí, přístaveb i nových realizací,“ řekl krajský radní Ladislav Valtr.
Nemocnice Pardubického kraje jsou po personální stránce stabilní
V NPK se od roku 2014 podařilo navýšit počet lékařů téměř o stovku. „Přesto jsou obory, které se ale napříč celou republikou potýkají s nedostatkem lékařů, a ani u nás není situace jiná,“ vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. V nemocnici tak dnes chybí spíše jednotlivci, a to na některých pracovištích. Horší situace je u nelékařského zdravotnického personálu, sester chybí mnohem více než lékařů. „Přesto jako pozitivní vnímám fakt, že se nám podařilo zarazit personální propad, počty sester sice naskakují v řádu jednotek, situace se však relativně stabilizovala. Skvělé je i to, že se do středních zdravotnických škol hlásí více uchazečů než v minulých letech, s těmito kapacitami však můžeme v závislosti na legislativní úpravě vzdělávání zdravotníků počítat nejdříve za pět šest let,“ řekl Gottvald.
Dobrou zprávou je i domluva se zástupci odborů. „Tento týden jsme se se zástupci odborových organizací dohodli na procentuálním navýšení mzdových tarifů, nejdůležitější část kolektivního vyjednávání tak máme za sebou,“ sdělil Gottvald a doplnil, že na rozdíl od jiných zařízení nebude Nemocnice Pardubického kraje potřebovat žádné finanční injekce. Osobní náklady dnes tvoří asi 60 procent objemu hospodaření společnosti.
Kraj nezapomíná ani na další zdravotnická zařízení
Nemocnice Pardubického kraje není jediným poskytovatelem zdravotní péče v regionu, a proto kraj výrazně investuje také do nemocnic následné péče, rehabilitačních ústavů či krajské záchranné služby. „Kromě centrálních příjmů pokračujeme v přípravách na vybudování nové nemocniční budovy v Moravské Třebové za částku 200 milionů korun včetně vybavení. Součástí bude zároveň výjezdová stanice zdravotnické záchranné služby, což nám vyřeší problém s nedostatečným zázemím ve městě,“ uvedl hejtman Martin Netolický, na něhož navázal radní Ladislav Valtr. „V letošním roce se nám podařilo například dokončit rekonstrukci leháren v Jevíčku, kde dokončujeme také rozsáhlé úpravy bývalého dětského pavilonu s přeměnou na pavilon plicní rehabilitace. Podařilo se nám také opravit střechy několika budov v Albertinu Žamberk nebo zmodernizovat rehabilitační bazén v Brandýse nad Orlicí. Když k tomu připočtu výstavbu několika výjezdových stanic naší záchranky, tak je patrné, že se snažíme investovat do všech našich zařízení poskytujících zdravotní péči. Toho bychom nedosáhli, pokud by bylo nutné finančně sanovat ztráty našich velkých nemocnic,“ uvedl krajský radní Ladislav Valtr. „Důležité potvrzení kvality poskytované péče je také v udělených certifikátech kvality, které naše zařízení pravidelně získávají. Za to bych rád všem zaměstnancům poděkoval,“ dodal radní Valtr.
Rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Zdravotní péče je pacientům v České republice poskytovaná na základě rámcových smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Tyto smlouvy upravují rozsah zdravotních služeb, které je poskytovatel oprávněn poskytnout, dále způsob úhrady, výši úhrady, regulačních omezení úhrady atd. Největší český pojistník, Všeobecná zdravotní pojišťovna, uzavřela svou rámcovou smlouvu s NPK nedávno, a to na pět let. Jednání s ostatními pojišťovnami dále probíhají. „Svazové pojišťovny odmítly pětiletou prolongaci, nicméně některé nich půjdou pravděpodobně rovnou cestou prodloužení na dobu neurčitou,“ informoval na tiskové konferenci Vladimír Ninger, člen představenstva Nemocnice Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnický segment. 
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Společnost"

12.4.

RED BULL AIR RACE DEMO V PROGRAMU AVIATICKÉ POUTI 2019

Vedle řady vystoupení historických letadel chystá letošní již devětadvacátý ročník Aviatické pouti jedno velké překvapení. Do letového programu, který návštěvníci uvidí na pardubickém nebi ve dnech 1. a 2.června, organizátoři zařadili také jednu exkluzivní, divácky velice atraktivní, novinku v podobě Red Bull Air Race Demo.

Společnost celý článek
31.8.

Sirény se rozezní s počátkem školy

Zkouška se provádí zkušebním nepřerušovaným tónem v trvání 140 sekund, a to na celém území Pardubického kraje.

Společnost celý článek
29.7.

Studenti po skončení školy tápou

Velkým problémem je finanční náročnost speciálních kurzů, které si většinou čerství absolventi nemohou dovolit.

Společnost celý článek
13.8.

Policie na 22. ročníku Cihelny

KRÁLÍKY – Největší ukázka nejmodernější techniky, výstroje a výzbroje policistů v našem regionu.

Společnost celý článek
9.2.

S americkým velvyslancem nejen o radarech

Včera 8. února se sešli vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a velvyslanec USA v České republice Richard W. Graber,

Společnost celý článek
6.4.

Noví ředitelé jednotlivých nemocnic NPK Štěpánka Fraňková a Tomáš Julínek se v pondělí 3. dubna 2017 oficiálně ujali svých funkcí.

Pro Štěpánku Fraňkovou je propojení a společné fungování nemocnic velkou výzvou a logickým krokem: „Naším cílem musí být zabezpečení co nejkvalitnější zdravotní péče pro občany našeho kraje. Již nyní v případě dlouhých čekacích dob na operaci v Pardubicích nabízíme pacientům zákrok stejnou technologií a postupem například v Litomyšli, kde jsou výrazně kratší čekací doby. Řada pacientů na tuto nabídku reflektuje, což je jeden z příkladů možné spolupráce i do budoucna. Je nutné daleko intenzivněji zapojit do fungování nemocnic zaměstnance a hledat s nimi nová řešení.“

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting