Krajská tripartita řešila převod nemocnic

15.6.

Krajská tripartita řešila převod nemocnic

Krajská tripartita řešila převod nemocnic

Ve středu 13. června 2007 se v budově krajského úřadu v Pardubicích uskutečnilo jednání tripartity na téma převodu nemocnic na akciové společnosti. K jednacímu stolu zasedli zástupci Pardubického kraje a krajského úřadu, odborů a zaměstnavatelů. Jednání vedl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, který informoval o procesu přípravy převodu nemocnic na novou právní formu. Člen rady zodpovědný za zdravotnictví Josef Janeček pak seznámil členy tripartity i hosty s cíli transformace nemocnic na akciové společnosti. „Jak jsme již mnohokrát proklamovali, změnou právní formy nemocnic chceme především zastavit jejich zadlužování a zbránit tomu, aby nepříznivá situace v úhradách od zdravotních pojišťoven někdy v budoucnu negativně ovlivňovala zdravotní péči poskytovanou pacientům. Diskuse se tedy týkala připravovaných opatření a cest k jejich naplnění, zvolených metod transformace, oddlužení nemocnic, jednání se zárovními pojišťovnami, možností lepšího hospodaření v akciových společnostech než v současných příspěvkových organizacích nebo personálního obsazení nových společností,“ uvedl radní Janeček. Zástupci odborů se zajímali o formy úspor, zachování rozsahu péče o pacienty i platy zdravotnických pracovníků a vyjádřili své obavy z odchodu pracovníků ze zdravotnictví v souvislosti s možným poklesem platů a nedostatku kvalifikovaných lékařů a sester v nemocnicích. Představitelé kraje i odborníci z krajského úřadu jim také odpovídali na otázky spojené s financováním nemocnic a nakládáním s budoucími akciemi. „Odboráři měli obavy i z možného omezování zdravotní péče v důsledku nevyhovujícího systému plateb péče ze strany zdravotních pojišťoven. Jsem přesvědčen o tom, že oddlužené akciové společnosti budou mít daleko lepší pozici při vyjednávání s pojišťovnami,“ řekl dále Janeček. Pozitivním výsledkem schůzky je postoj zástupců zaměstnavatelů k plánované transformaci. Ti ji z ekonomického hlediska podpořili, avšak zároveň upozornili na nutnost vytvoření mechanizmů zajišťujících zachování kontinuity procesu i pro další volební období. Všeobecná shoda pak panovala také v otázce sestavení orgánů akciových společností. To proběhne podle tzv. anglického modelu a bude jej tvořit valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. „Vedle transformací se hovořilo také o podpoře vzniku univerzitní nemocnice v Pardubicích. Status univerzitní nemocnice by umožnil další způsoby financování pardubické nemocnice a jistě by znamenal i tolik potřebný příliv mladých zdravotníků do celého regionu. Jsem proto velmi rád, že má tato snaha podporu všech, kteří se schůzky zúčastnili,“ doplnil informace z jednání tripartity vicehejtman Línek. Nemocnice na akciové společnosti již přeměnili v řadě krajů, např. v Královéhradeckém, Zlinském či letos v březnu v Jihočeském, v Ústeckém kraji se s transformací počítá k 1.7. tohoto roku. Zkušenosti jsou vesměs takové, že transformace nemocnic není řešením samospasitelným a sama o sobě neznamená úspěšné hospodaření a poskytování kvalitní zdravotnické péče. Umožňuje však transparentnější nakládání s finančními prostředky, rychlejší zpětnou vazbu na hospodářské výsledky a pozitivní je jistě i osobní zodpovědnost manažerů za ekonomickou situaci nemocnice. To vše jsou dobré důvody pro to, aby transformace nemocnic proběhla i v Pardubickém kraji.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

15.10.

Reakce primátora Pardubic na článek v MF Dnes

Nikdy jsem přímo ani nepřímo tato slova na zmiňovaném setkání s novináři neřekl. Opak je totiž pravdou.

Společnost celý článek
17.5.

Den pro rodinu se zaměřil na děti a seniory

Na náměstí bylo připraveno také plno her a soutěží pro děti všech věkových kategorií, ale i pro odvážné rodiče či prarodiče.

Společnost celý článek
9.9.

Studenti Univerzity Pardubice otevírají 6. sezónu Kavárny Universitas

Přestože na Zemi žijí stovky tisíc druhů kvasinek, o většině z nich nevíme skoro nic. Obvykle se vyskytují v půdě, na listech rostlin nebo kolonizují hmyz. Jen asi pro tisíc z těchto druhů máme alespoň taxonomický popis. Například pekařskou kvasinku, droždí, zná každý. A nejen z kuchyně či pivovaru. Je také důležitým modelovým organizmem, využívaným pro výzkum v laboratořích celého světa.

Společnost celý článek
8.3.

Přednáška: „Etudy ze života jedné osamělé hvězdy“

Prof. Mikulášek ke své přednášce říká: „Jak viděli naši životodárnou hvězdu – Slunce – naši předkové? Společně se zamyslíme nad tím, zda se vůbec někdy budeme procházet po povrchu Slunce, i nad tím proč Slunce svítí, a jak to že se vlastní tíhou nezbortí. Seznámíme se s minulostí naší denní hvězdy a s vyhlídkami života na Zemi v nejbližších několika miliardách let“

Společnost celý článek
8.8.

Školku ve Starých Čívicích čeká kolaudace

Výstavba mateřské školy, která má kapacitu 50 míst, přišla město na více než 20 milionů korun.

Společnost celý článek
19.9.

Turistická oblast (TO) Pardubicko bude mít od nového roku svou destinační společnost.

Tímto krokem naplňujeme jeden z cílů Koncepce cestovního ruchu, kterou schválilo zastupitelstvo města,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch Jakub Rychtecký, podle kterého je třeba se na oblast Pardubicka z hlediska cestovního ruchu dívat jako na celek.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting