Krajský rozpočet je založen na střízlivých odhadech

1.11.

Krajský rozpočet je založen na střízlivých odhadech

Pardubický kraj včera představil návrh rozpočtu na rok 2012. Je postaven jako přebytkový a vychází ze střízlivých odhadů ekonomického vývoje. Předpokládá, že příjmy dosáhnou v roce 2012 částky přibližně 2,920 miliard korun a výdaje budou činit přibližně 2,865 miliard korun.      Nedílnou částí příjmů jsou sdílené daně, které kraj rozpočtuje ve stejné výši jako v roce 2011, tedy ve výši zhruba 2,5 miliard korun. „Náš předpoklad je ve srovnání s predikcí ministerstva financí velice střízlivý, ale určitě správnější,“ říká náměstek hejtmana odpovědný za rozpočet Roman Línek a vysvětluje: „Pokud bychom v letošním roce rozpočtovali daně dle ministerstva financí, chybělo by nám dnes minimálně 150 až 190 milionů korun. Ty kraje, které tak učinily, mají dnes problém s naplněním rozpočtu.“      Výdaje budou činit  v příštím roce přibližně 2,865 miliard korun, z toho na provozní účely 2,241 miliard, na investiční 277 milionů a na kofinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů plánuje kraj vynaložit 346 milionů korun.      Přestože na sdílených daních přišel Pardubický kraj v letech 2009 – 2011 téměř o jednu miliardu korun, dostál v letošním roce všem smluvním závazkům a zákonným povinnostem, udržel původní rozsah dopravní obslužnosti. Navíc  vytvořil téměř 150 milionovou rezervu, která byla s výjimkou zhruba 10 milionů využita na pomoc v hospodaření nemocnic. Do pomoci nemocnicím kraj navíc zapojil i rezervní fond ve výši 50 milionů korun.      „Také pro příští rok počítáme s vytvořením rezervy ve výši 106 milionů korun. Bude sloužit jak pro zatím nespecifikované priority kraje, tak i jako rezerva Rady Pardubického kraje a pro zvládnutí očekávaného nárůstu DPH,“ uvádí Roman Línek. Kromě toho se znovu naplní i rezervní fond, jehož celková hodnota je 52,5 milionů korun.      Vláda a parlament přenášejí na kraje další a další povinnosti a trvale snižují dotaci na výkon státní správy. „V roce  2012 například v důsledku reformy na úseku sociálního zabezpečení dojde ke snížení dotace na výkon státní správy o 2,6 milionů korun,“ uvádí vedoucí finančního odboru Oldřich Felgr.      Pardubický kraj v současné době splácí pět úvěrů, jejichž výše k 1.1.2012 bude činit zhruba 2,1 miliardy korun. Podle splátkových kalendářů budou dva úvěry v roce 2012 splaceny a zůstanou dva úvěry od Evropské investiční banky a úvěr na nemocnice. Splátky v roce 2012 budou činit zhruba 215 milionů korun a odhadované úroky přibližně 82 milionů korun.      „Se všemi těmito závazky návrh rozpočtu kraje počítá, samozřejmě jsou v něm zahrnuty i  finanční zdroje na dokončení rozestavěných investic a na dopravní obslužnost. Pochopitelně nám umožní i čerpání na projekty financované Evropskou unií,“ říká Línek.      Návrh rozpočtu projedná ve čtvrtek 3. listopadu Rada Pardubického kraje a poté bude vyvěšen na webu. Dále projde 8. prosince projednáním ve finančním výboru a schvalovací proces uzavře Zastupitelstvo Pardubického kraje 15. prosince tohoto roku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.7.

Papírový svět naleznete v Poličce

Malé výstavní sály jsou věnovány historii, ale i současnosti klasických vystřihovánek a papírových modelů.

Společnost celý článek
16.9.

Benefiční večer pro Nepál ve Východočeském divadle

Snímek CESTA – Journey je uspořádán do dvou částí. První s názvem Cesta k pólu zachycuje putování autora k jižnímu, tedy geografickému pólu v Antarktidě. Druhá, jež bude prezentována v rámci benefičního večera, nese název KORA KAILASH a je cestou Oldřicha Bubáka k „duchovnímu pólu“, tedy k posvátné hoře Mount Kailash ležící v západním Tibetu.

Společnost celý článek
30.9.

Lesníci otevřeli třetí oboru, s jeleny Sika

Stěhování zvířat nebylo jednoduché, nejdelší trasu absolvoval z Lán poslední přírůstek, tedy jelen sika Dybowského. „Přímo na místě byl jelen uspán veterinářem, pak naložen do bedny a převezen do našich lesů. Vše proběhlo velmi dobře. Ještě po vypuštění lehce dospával,“ popsal transport i vypuštění jelena nadlesní Tomáš Jankovský.

Společnost celý článek
25.6.

BORAX, látka často využívaná dětmi k výrobě slizů, může poškodit reprodukční schopnost. Inspektoři ČIŽP kontrolovali její prodej

Během tří měsíců bylo zkontrolováno 19 subjektů v distribuční síti, které se zabývají prodejem boraxu (látky) nebo směsí s jeho obsahem. Ve čtyřech případech byly uloženy pokuty za porušení evropského nařízení REACH v souvislosti s prodejem boraxu běžnému spotřebiteli.

Společnost celý článek
30.4.

Bez hranic ... mezi generacemi

Jednu takovou skupinou obyvatel, kteří jsou sociálním vyloučením bezpochyby ohroženi, představují i senioři.

Společnost celý článek
20.1.

Línek se tradičně sešel se členy klubu PTP

Výroční schůze členů Okresního klubu PTP Pardubice se konala včera odpoledne v Hudebním sále Pardubické radnice.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting