Krajský rozpočet je založen na střízlivých odhadech

1.11.

Krajský rozpočet je založen na střízlivých odhadech

Pardubický kraj včera představil návrh rozpočtu na rok 2012. Je postaven jako přebytkový a vychází ze střízlivých odhadů ekonomického vývoje. Předpokládá, že příjmy dosáhnou v roce 2012 částky přibližně 2,920 miliard korun a výdaje budou činit přibližně 2,865 miliard korun.      Nedílnou částí příjmů jsou sdílené daně, které kraj rozpočtuje ve stejné výši jako v roce 2011, tedy ve výši zhruba 2,5 miliard korun. „Náš předpoklad je ve srovnání s predikcí ministerstva financí velice střízlivý, ale určitě správnější,“ říká náměstek hejtmana odpovědný za rozpočet Roman Línek a vysvětluje: „Pokud bychom v letošním roce rozpočtovali daně dle ministerstva financí, chybělo by nám dnes minimálně 150 až 190 milionů korun. Ty kraje, které tak učinily, mají dnes problém s naplněním rozpočtu.“      Výdaje budou činit  v příštím roce přibližně 2,865 miliard korun, z toho na provozní účely 2,241 miliard, na investiční 277 milionů a na kofinancování projektů spolufinancovaných z evropských fondů plánuje kraj vynaložit 346 milionů korun.      Přestože na sdílených daních přišel Pardubický kraj v letech 2009 – 2011 téměř o jednu miliardu korun, dostál v letošním roce všem smluvním závazkům a zákonným povinnostem, udržel původní rozsah dopravní obslužnosti. Navíc  vytvořil téměř 150 milionovou rezervu, která byla s výjimkou zhruba 10 milionů využita na pomoc v hospodaření nemocnic. Do pomoci nemocnicím kraj navíc zapojil i rezervní fond ve výši 50 milionů korun.      „Také pro příští rok počítáme s vytvořením rezervy ve výši 106 milionů korun. Bude sloužit jak pro zatím nespecifikované priority kraje, tak i jako rezerva Rady Pardubického kraje a pro zvládnutí očekávaného nárůstu DPH,“ uvádí Roman Línek. Kromě toho se znovu naplní i rezervní fond, jehož celková hodnota je 52,5 milionů korun.      Vláda a parlament přenášejí na kraje další a další povinnosti a trvale snižují dotaci na výkon státní správy. „V roce  2012 například v důsledku reformy na úseku sociálního zabezpečení dojde ke snížení dotace na výkon státní správy o 2,6 milionů korun,“ uvádí vedoucí finančního odboru Oldřich Felgr.      Pardubický kraj v současné době splácí pět úvěrů, jejichž výše k 1.1.2012 bude činit zhruba 2,1 miliardy korun. Podle splátkových kalendářů budou dva úvěry v roce 2012 splaceny a zůstanou dva úvěry od Evropské investiční banky a úvěr na nemocnice. Splátky v roce 2012 budou činit zhruba 215 milionů korun a odhadované úroky přibližně 82 milionů korun.      „Se všemi těmito závazky návrh rozpočtu kraje počítá, samozřejmě jsou v něm zahrnuty i  finanční zdroje na dokončení rozestavěných investic a na dopravní obslužnost. Pochopitelně nám umožní i čerpání na projekty financované Evropskou unií,“ říká Línek.      Návrh rozpočtu projedná ve čtvrtek 3. listopadu Rada Pardubického kraje a poté bude vyvěšen na webu. Dále projde 8. prosince projednáním ve finančním výboru a schvalovací proces uzavře Zastupitelstvo Pardubického kraje 15. prosince tohoto roku.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

11.7.

V horkých letních dnech město svlaží kropicí vozy

Kropení probíhá vždy po celou dobu setrvávajícho tropického počasí a v případě poklesu a opětovného nárůstu teplot je obnoveno. Jeho smyslem je především zvlhčení vzduchu, snížení prašnosti a ochlazení povrchů komunikací.

Společnost celý článek
19.4.

DEN ZEMĚ: TRADIČNÍ OSLAVA PŘÍRODY A SVĚTA V PARDUBICÍCH

Na Dni Země představí hravou formou své aktivity neziskové organizace Pardubického kraje. Návštěvníci se mohou těšit na připravené aktivity od neziskových organizací, za jejich splnění získají drobnou odměnu od organizátora. Tím program nekončí. „Všichni kdo na Den Země zavítají, se mohou zapojit do tvorby společného plastického díla na téma „Energetika“, uvedla Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a pořádající Koalice nevládek Pardubicka, „návštěvníci rovněž mohou zapsat do Knihy přání svá blahopřání Zemi k jejímu svátku a slíbit, co vše v následujícím roce udělají pro její dobro,“ dodala Horská.

Společnost celý článek
7.3.

Setkání východočeských hejtmanů

V rámci formální části jednání se oba politici shodli na užitečnosti společných setkávání krajských rad obou regionů.

Společnost celý článek
19.9.

Krajem projedou historická vozidla

Trasa prochází nejzajímavějšími místy z hlediska domácího i zahraničního cestovního ruchu.

Společnost celý článek
3.10.

Chrudimská nemocnice zve na Den zdraví s Během naděje

„Hlavním cílem Dne zdraví je informovat občany o možnostech prevence i o tom, jak zdravotním potížím předcházet. A protože pohyb je prevencí jak metabolických onemocnění, tak celé řady obtíží a prospívá i duševní pohodě, chtěli jsme letos nabídnout v rámci programu i sportovní aktivity pro každého,‟ doplnila náměstkyně ošetřovatelské péče Chrudimské nemocnice Gabriela Medunová.

Společnost celý článek
7.4.

Pokračování rekonstrukce bývalé reálky

Kulisu poklepání základního kamene dotvářela i přítomnost nejznámějšího absolventa školy, prvního českého aviatika Jana Kašpara.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting