Krajský úřad kraje Vysočina je šetrnější k životnímu prostředí

19.2.

Krajský úřad kraje Vysočina je šetrnější k životnímu prostředí

Krajský úřad kraje Vysočina je šetrnější k životnímu prostředí

Pracovníci Krajského úřadu v Jihlavě jsou šetrnější k životnímu prostředí. Neznamená to jen ve větší míře využívat třeba recyklovaný papír, renovovat tonery do tiskáren nebo důsledně třídit odpady. Kraj chce do budoucna např. při zadávání veřejných zakázek (i malého rozsahu, či podlimitních), kde je to možné, požadovat v podmínkách pro předložení nabídky (v kvalifikačních předpokladech) doložení dokladů uchazeče o zohledňování ochrany životního prostředí pro činnost/podnikání ve vztahu k veřejné zakázce. „Na krajském úřadě se třídí odpad (papír a plasty) již od roku 2004. V loňském roce byly využity finanční prostředky na pořízení třídících nádob pro důsledné třídění nejen papíru a plastů, ale i pro sklo a nebezpečný odpad. Během roku 2007 zvažujeme zahájit používání recyklovaného papíru pro běžný tisk ve vybraných zařízeních. V loňském roce jsme nakoupili zhruba 25% z celkového objemu kancelářských potřeb z recyklovaného materiálu, snižování spotřeby papíru dosahujeme díky oboustrannému tisku nebo tím, že materiály vydáváme v elektronické podobě, a nikoli na papíře, “ vyjmenovala opatření Ivana Šmídová z odboru sekretariátu ředitele krajského úřadu. „Nejlepší odpad je odpad, který vůbec nevznikne, a proto ke snížení produkce odpadů přispěje i provozovatel bufetu, který souhlasil s nabídkou nápojů ve vratných obalech pro zajištění občerstvení konaných v sídle kraje. Nabídka bude realizována postupně od února 2007, dosud se žádné nápoje ve vratných lahvích neprodávaly,“ doplnil příklad z praxe náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Pavel Hájek. Na zajištění podílu finančních prostředků čerpaných z jiných zdrojů a přispívajících k ochraně životního prostředí se podílejí pracovníci krajského úřadu (odborů regionálního, životního prostředí a majetkového), a to prostřednictvím připravovaného projektu pro čerpání prostředků z evropských fondů. Tento projekt by na vytipovaných budovách v majetku kraje realizoval opatření vedoucí k úsporám energií – zateplování budov, výměna oken a podobně.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

7.10.

Lesy ČR zlepšují kvalitu porostů v NPR Králický Sněžník

Horské lesy na Králickém Sněžníku snadno podléhají působení škodlivých činitelů.

Společnost celý článek
5.10.

Prohlášení vicehejtmana Línka k výstavbě komunikace R35

V prosinci loňského roku schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje krajský územní plán pro celé území kraje.

Společnost celý článek
7.8.

Projekt na úsporu energií přinesl do rozpočtu další desítky milionů korun

Rada Pardubického kraje vybrala poosmé poskytovatele energetických služeb. Jedná se dodavatele opatření v rámci EPC projektů, které přináší úspory energií v budovách vlastněných krajem. V deseti zařízeních se během 11 let očekává úspora 36,6 milionů korun.

Společnost celý článek
22.2.

Rehabilitační bazén v Brandýse nad Orlicí bude energeticky úsporný

Nyní se objevila šance zapojit ústav do projektu EPC, tedy se zaručenými úsporami energie. „To nás vedlo k doplnění projektu bazénu o úpravu vzduchotechniky s příslušenstvím, které sníží energetickou náročnosti celého rehabilitačního ústavu,“ vysvětlil Roman Línek, 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice.

Společnost celý článek
15.2.

Vlajka pro Tibet

Pardubický kraj se v sobotu 10. března 2007 opět připojí k akci „Vlajka pro Tibet“ a vyvěsí vlajku tohoto regionu.

Společnost celý článek
22.11.

Město hledá investora pro Hůrka

Podmínky, za nichž budou pozemky prodány, mimo jiné stanoví, že na investora budou převedeny až ve chvíli, kdy budou zastavěny

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting