Kulturní centrum Pardubice čeká změna ve vedení.

19.12.

Kulturní centrum Pardubice čeká změna ve vedení.

Kulturní centrum Pardubice čeká změna ve vedení. Rada města Pardubic na svém pondělním jednání rozhodla o odvolání současné ředitelky Markéty Ondrouškové, která na tento post nastoupila v březnu letošního roku. Důvodem jsou nejen nedostatky v organizaci uvnitř centra, ale také směrem ke zřizovateli, městu Pardubice.
„Odbor školství, kultury a sportu shledal ve vedení Kulturního centra Pardubice řadu nedostatků, ať už v oblasti řízení, hospodaření organizace nebo personální oblasti. Zároveň docházelo k porušování zákonů, například povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví či zákona o registru smluv. Město jako zřizovatel muselo často čelit stížnostem od spolupracujících organizací. Nejzávažnějším důvodem je však celá řada nedostatků v hospodaření organizace zjištěných v rámci veřejnosprávní kontroly,“ shrnuje hlavní důvody odvolání Markéty Ondrouškové náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce patří mimo jiné i oblast kultury.
Personální změny ani časté změny v organizační struktuře, ke kterým docházelo pod vedením Markéty Ondrouškové, nenapomohly stabilizaci centra a oproti dřívějšímu vedení byli ve větší míře využíváni také externí pracovníci. Město jako zřizovatel navíc ze strany kulturního centra doposud neobdrželo jasný koncepční záměr, kam by měla organizace v budoucnu směřovat.
Dodržovány nebyly ani termíny pro odevzdávání klíčových podkladů na odbor školství, kultury a sportu, například při odevzdávání účetní závěrky a návrhu rozpočtu na příští rok. Ten byl organizací dodán až po urgenci zřizovatele. Město si navíc vyžádalo doplnění zdůvodnění tohoto návrhu. „Do dnešního dne jsme však neobdrželi žádnou odpověď. S ohledem na návaznost harmonogramu příprav rozpočtu to byla skutečnost, která zkomplikovala jeho detailní projednávání. Dostačující nebylo ani jeho zpracování, pokud bychom jej měli porovnat s jinými příspěvkovými organizacemi města,“ dodává Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu, která činí metodický dohled nad organizací. Odbor školství, kultury a sportu se snažil standardní cestou kontaktovat paní ředitelku, aby jí seznámil s přijatým usnesením rady.  
Do té doby, než bude jmenován nový ředitel či ředitelka centra, bude dočasným řízením organizace pověřena stávající zaměstnankyně KCP a vedoucí Europe Direct Andrea Pavlíková. Ta bude nyní plnit roli takzvaného krizového manažera. „Co se pravomocí dočasného vedení týče, nebude činit žádná zásadní organizační či jiná opatření. Naopak bude úzce spolupracovat s městem, aby mohly být zmíněné nedostatky co nejdříve odstraněny,“ uzavírá primátor města Martin Charvát.
Nový ředitel/ředitelka bude vybrán na základě konkurzního řízení.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

17.6.

V pátek 17. června lákají Lesy ČR do Cakle

Rok 2011 je specifický v tom, že je Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním rokem lesů.

Společnost celý článek
12.10.

Xindl X & Olga Lounová hosty pardubické show Evropy2

Tento hvězdný lineup doprovodí celebrity a známé osobnosti českého showbusinessu.

Společnost celý článek
2.10.

Již posedmé na Litomyšlsku startuje projekt, který udělal radost už více než 40 neziskovým organizacím i jednotlivcům Ti mají i letos šanci bojovat o čtvrt milionu korun

Více jak stoleté varhany ve vsi Janov u Litomyšle vloni zahrály poprvé od roku 1956 díky příspěvkům na jejich opravu. Zvuk píšťal je znovu slyšet i zásluhou projektu ADFORS GRANT, který doposud podpořil přes 40 neziskových projektů z různých oblastí.

Společnost celý článek
13.5.

Aviatická pouť nejsou jen letadla

Pro zcela jiný druh boje jsou určena hasičská vozidla. Ty se letos na Aviatické pouti setkají již po páté a co do počtu a pestrosti techniky se také jedná o jedno z největších setkání tohoto druhu v České republice.

Společnost celý článek
26.1.

Nový plán odpadového hospodářství města pomůže předcházet vzniku odpadů

POH je rozdělen na tři části – analytickou, závaznou a směrnou. Analytická část se zabývá vyhodnocením současného stavu odpadového hospodářství (OH), závazná část musí být v souladu se závaznou částí POH kraje a poslední, směrná část obsahuje popis těch opatření, která město plánuje v OH realizovat. Při zpracování nové podoby POH je pak třeba vycházet vždy z analýzy současného stavu OH města.

Společnost celý článek
9.11.

V Pardubicích jednají urbanisté o veřejných prostranstvích

Zvláštním veřejným prostranstvím v našem kraji je i krajina pro chov a výcvik ceremoniálních koní v Kladrubech nad Labem, která nyní usiluje o zápis na listinu UNESCO. „Tam je už urbanismus daný pětisetletou historií a je potřeba ho ctít, případně revitalizovat a udržovat,“ dodal Línek, který je předsedou Rady památky hřebčína.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting