Kůrovec dál zaměstnává správce městských lesů

4.6.

Kůrovec dál zaměstnává správce městských lesů

Invaze lýkožrouta smrkového se nevyhnula ani pardubickým městským lesům. Lesní správci zaznamenali zvýšený výskyt kůrovce ve čtyřech lokalitách již v loňském roce, kdy je tento hmyz přinutil odstoupit od plánované těžby dřeva a věnovat se plně likvidaci napadených stromů. I letos podnikají všechny kroky, aby zastavili šíření tohoto škůdce.
Pro asanaci je, kromě odvozu napadeného dřeva z lesa, také využit postřik Vaztak. Přesto se nedaří lýkožrouta zcela zastavit. Jeho zvýšený výskyt odbor životního prostředí pardubického magistrátu letos eviduje v lokalitách Studánecký les a Spojilský les. Do lokalit byly nainstalovány další lapače s feromonovými odparníky, které správce lesa kontroluje v pravidelných intervalech a na jejich základě plánuje další postup. Prozatím byl stupeň odchytu pomocí lapačů vyhodnocen jako střední stupeň napadení.
Lýkožrout smrkový napadá oslabené a nemocné stromy. Následkem jejich těžby vznikají v lokalitách napadených kůrovcem proředěné porosty, v nichž zůstávají převážně listnáče např. dub, buk, habr, bříza, javor atd., v několika případech vznikají holiny, které bude muset majitel lesů opět zalesnit.
Zdroj:  pardubice.eu

Další zprávy z kategorie "Společnost"

20.9.

Za dobrotu na žebrotu

Zapomněl, že od března mu byl okresním soudem uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Společnost celý článek
26.3.

Východočeské divadlo si připomíná Světový den divadla

Každý rok je přizvána význačná divadelní osobnost, nebo osoba vyznačující se silou srdce a ducha.

Společnost celý článek
22.1.

Velvyslanec Spojených států amerických přislíbil návštěvu

Setkání s velvyslancem Spojených států amerických v ČR Richardem W. Graberem.

Společnost celý článek
26.7.

Ambasáda v Tbilisi podporuje krajské aktivity v gruzínských regionech

Pardubický kraj je v současné době jediným českým regionem, který uspěl s žádostí v rámci dotačního titulu České rozvojové agentury.

Společnost celý článek
26.4.

Foxconn 4Tech ve spolupráci s ČNOPK ukázal potenciál Průmyslu 4.0 v organizacích, který je neomezený

Firmy tak dnes intenzivně přemýšlí, jak inovovat výrobní procesy, hledají cestu k vyšší efektivitě a kvalitě, ale často stále chybí konkrétní projekty a strategie, jak tyto požadavky uvést do praktického života.

Společnost celý článek
11.5.

Do poličské radnice se vejde celý svět

„Městu se jako primárnímu prostředí dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč generacemi. Ze současné české ilustrace jsme vybrali dvanáct tvůrců. Kontrastujeme klasiky a autory na startu umělecké dráhy,“ uvádí kurátorka výstavy Daniela Kramerová.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting