LABEL zkoumá rizika na Labi

28.8.

LABEL zkoumá rizika na Labi

LABEL zkoumá rizika na Labi

Projekt Label, nebo-li přizpůsobení lidské činnosti v povodí řeky Labe nebezpečí záplav, je mezinárodní projekt, který je financován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Realizace projektu je naplánovaná od září 2008 do února 2012. Do projektu je zapojeno celkem 20 partnerů z českých, německých a maďarských institucí složených z dotčených regionů povodí Labe, orgánů státní správy, samosprávy a odborných institucí. Hlavním partnerem projektu je Saské ministerstvo vnitra, z českých partnerů se do projektu zapojily kraje dotčené povodím Labe, Ministerstvo životního prostředí a státní podniky Povodí Labe a Vltavy. Celkový rozpočet projektu je 4 275 680 eur. Na část projektu, kterou zajišťuje Královéhradecký kraj připadá 141 980 eur. Výše dotace je 3 364 526 eur, z toho je dotace pro Královéhradecký kraj 120 683 eur, to odpovídá 85 procentům rozpočtu kraje na projekt. „Cílem projektu je odpovědné a trvale udržitelné využívání povodí řeky Labe. Projekt se soustředí především na prevenci povodňových rizik, ochranu povodí a přizpůsobení změnám klimatu, perspektivu Labe jako vodní cesty, na rozvoj hospodářství a turismu a výměnu informací s ostatními evropskými institucemi,“ uvedl Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje s gescí životní prostředí a zemědělství. Královéhradecký kraj jako jeden z partnerů má za cíl získat dostupné, případně snadno odvoditelné informace pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik. Kraj zpracuje na konkrétním vytypovaném území povodí Orlice tzv. „Pilotní projekt“, který vyhodnotí možné nepříznivé účinky budoucích povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. „Budou zmapovány a popsány objekty nacházející se v jednotlivých úrovních n-letých vod,“ sdělil radní Jan Tippner. V rámci projektu budou také z veškerých dostupných zdrojů popsány historické povodně. „Naším záměrem je zpracovat podklady pro tvorbu map ohrožení a map rizik na základě požadavků evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik“, doplnil Tippner. Výsledky „Pilotního projektu“ tak budou sloužit pro zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a dalších plánů v oblasti povodňových rizik. Budou významným podkladem pro územní plánování na úrovni obcí a kraje. V rámci projektu LABEL budou organizovány mezinárodní workshopy zaměřené na předání informací a zkušeností. Výsledky „Pilotního projektu“ budou představeny na semináři pro odbornou veřejnost a zpracovány do brožur, informačních a propagačních materiálů pro laickou i odbornou veřejnost.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

21.5.

Gogol na zkušebně Východočeského divadla

Hru režíruje slovenský režisér Marián Pecko, který vytvořil i divadelní scénář. Hlavní roli ztvární Martin Mejzlík.

Společnost celý článek
6.2.

Od úterý 6. února 2018 je vyhlášen zákaz návštěv v Nemocnici Pardubického kraje

Důvodem zákazu návštěv u hospitalizovaných pacientů je strmý nárůst chřipkových onemocnění v Pardubickém kraji a nárůst počtu hospitalizovaných pacientů s chřipkou v současném období počínající plošné chřipkové epidemie na území celé České republiky.

Společnost celý článek
4.8.

160 let od narození barona Artura Krause

Kraus také přeložil pravidla tenisu, na zahradě svého domu uspořádal první tenisový turnaj, není bez zajímavosti, že baron A. Kraus vlastnil řidičský průkaz na velocipedu s číslem jedna, jako první v Pardubicích jezdil na motocyklu, jako první ve městě vlastnil psací stroj či fonograf, předchůdce pozdějších gramofonů.

Společnost celý článek
1.10.

Nejatraktivnější místo České republiky

Travel in the Czech republic vyhlásil v pořadí již druhý ročník čtenářské ankety o nejatraktivnější místo České republiky.

Společnost celý článek
13.12.

Pozor na nabízené zboží. Dost často jde o brak

V nedávné době si na Rychnovsku chtěla čtyřicetiletá žena přivydělat prodejem sportovní obuvi jako zprostředkovatelka.

Společnost celý článek
14.5.

Celostátní soutěž Žena regionu zahájila jubilejní desátý ročník

Již desátý ročník má před sebou nezisková celostátní soutěž Žena regionu. Znáte ve svém okolí ženu, která svůj volný čaj věnuje druhým, a přitom zvládá své aktivity skloubit s prací nebo i s péčí o rodinu?

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting