Lesy ČR zlepšují kvalitu porostů v NPR Králický Sněžník

7.10.

Lesy ČR zlepšují kvalitu porostů v NPR Králický Sněžník

Lesy ČR zlepšují kvalitu porostů v NPR Králický Sněžník

Na území Národní přírodní rezervace (NPR) Králický Sněžník, která se nachází v oblasti česko-polských hranic na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje, Lesy ČR provedou ještě v letošním roce další etapu opatření zaměřených na péči o les a zachování kvality a druhové rozmanitosti místních lesních porostů. Stane se tak díky tříletému projektu připraveného Lesy ČR nazvaného „Zlepšení ekologické stability v NPR Králický Sněžník.“ Kromě Lesů ČR se na financování projektu v hodnotě více než 6 milionů korun podílejí také Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí ČR. Projekt bude dokončen v příštím roce. „Oblast Králického Sněžníku je mimořádně cenným horským biotopem, jehož stav je opakovaně ovlivňován nejen živelnými kalamitami, ale i dlouhodobým silným imisním tlakem," vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. "Stabilita citlivého ekosystému hospodářsky pozměněných horských lesů je závislá na dobré péči lesníka, proto se Lesy ČR rozhodly získat další prostředky na její zachování a posílení,“ doplňuje Svatopluk Sýkora. Horské lesy na Králickém Sněžníku snadno podléhají působení škodlivých činitelů, jako jsou vítr, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod. Za tímto účelem proto Lesy ČR ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky vytvořily zmiňovaný  projekt, který byl začátkem roku 2009 schválen ke spolufinancování v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).  Realizace začala v říjnu 2009 a skončí v prosinci 2011. Projekt zahrnuje téměř celé území NPR. „Na ploše přibližně 900 hektarů bude nad rámec zákonných povinností vysazeno přes 43 tisíc sazenic buku, jedle, javoru a olše, a to ve vysoké genetické kvalitě vhodné pro tuto NPR. Tyto meliorační a zpevňující dřeviny budou proti okusu zvěří ochráněny oplocenkami, oplůtky a nátěry terminálů sazenic repelenty,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. Součástí projektu je navíc i zpracování kůrovcového dříví, které po chemické nebo mechanické likvidaci kůrovce zůstane ponecháno v porostech k zetlení. Projekt počítá se zhruba 4 tisíci metry kubickými dřeva, které podpoří především rozvoj hub nebo rostlinných i živočišných druhů vázaných na tlející dřevo. Letos budou provedeny práce v hodnotě skoro 3 miliony korun, příští rok bude projekt pokračovat realizací činností ve zbývajícím objemu. Po ukončení projektu budou Lesy ČR zajišťovat z vlastních prostředků udržitelnost těchto opatření dle podmínek OPŽP po dobu nejméně 10 let a samozřejmě do budoucna udržovat zdravý lesní ekosystém po několik desítek let. Tento projekt pozitivně ovlivní druhovou skladbu porostů a podpoří přirozené procesy v horských lesích na Králickém Sněžníku. Je také důkazem přínosné spolupráce orgánů ochrany přírody a lesníků.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

18.4.

Hrozí rozpuštění občanských sdružení?

Hlavním tématem bylo hrozící hromadné rozpouštění občanských sdružení poskytujících sociální služby.

Společnost celý článek
14.12.

Řidič zůstal doslova zaklíněn na mostě

Na most od Rosic najel, ale na jeho druhém konci se mu už bohužel sjet nepodařilo.

Společnost celý článek
9.2.

Vicehejtman Línek jednal s ministrem financí Kalouskem

6. února se uskutečnilo osobní jednání vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka s minstrem financí Miroslavem Kalouskem.

Společnost celý článek
18.4.

Řídicí výbor ITI ovládly dopravní projekty a podpora pro podnikatele

Dosud největší projekt získal dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové může z fondů Evropské unie využít téměř čtvrt miliardy korun. Řídicí výbor ITI se tentokrát rozhodl podpořit patnáct projektů za půl miliardy, celkem již získalo peníze 120 projektů za 3 miliardy.

Společnost celý článek
24.4.

Roman Línek mezi hasiči

Ve svém pozdravu jsem ocenil mezigenerační solidaritu, kdy ti mladší, včetně dětských hasičů.

Společnost celý článek
10.6.

Popáté v řadě je Foxconn Zaměstnavatelem roku Pardubického kraje

Popáté za sebou obhájila společnost Foxconn první místo v Pardubickém kraji v soutěži Sodexo Zaměstnavatel roku. Potvrzuje tak, že je nejen velkou firmou přispívající k prosperitě regionu, ale také férovým partnerem investujícím do rozvoje svých zaměstnanců a do společenské odpovědnosti obecně.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting