Lesy prospívají lidem i městské pokladně

24.2.

Lesy prospívají lidem i městské pokladně

Lesy prospívají lidem i městské pokladně

Po třech letech, kdy těžbu v městských lesích více než hospodářský plán řídily přírodní živly, se v roce 2011 vrátilo hospodaření v lesích do běžných kolejí. Správci lesa se zaměřili na svůj dlouhodobý cíl – systematickou obnovu přestárlých porostů. Celkem bylo v loňském roce v městských lesích vytěženo téměř 2000 metrů krychlových dřevní hmoty a naopak vysázeno 21.000 nových stromků. Město získalo z hospodaření ve svých lesích, které mají prvořadě rekreační funkci, téměř 800 tisíc korun. Více než čtvrtinu ze 463 hektarů městských lesů v roce 2008 poškodila vichřice Emma. Její následky správci odstraňovali ještě v roce následujícím, kdy navíc suché počasí poškodilo zejména mladé porosty, které bylo třeba znovu vysázet. Třetí ranou pro městské lesy byly přívaly těžkého sněhu, který v lednu 2010 poškodil více než 200 hektarů porostů. „V loňském roce byla činnost v městských lesích zaměřena naobnovu lesních porostů po těžbě v roce 2010, během níž bylo třeba odstranit rozsáhlé polomy způsobené těžkým sněhem. Při nových výsadbách jsme na ploše 2,11 hektarů vysázeli 21.000 lesních stromků,“ řekl Václav Soudek z odboru životního prostředí magistrátu. Těžba se v roce 2011 soustředila na přestárlé porosty ve Spojilském a Studáneckém lese a v Černé za Bory, kvůli invazi kůrovce museli dřevaři zasahovat také v Nemošickém lese. Během roku vytěžili 1980 kubíků dřevní hmoty, tržba z jejího prodeje přesáhla 2,5 milionu korun. Po odečtení celkových nákladů, včetně pěstebních prací, vykázalo hospodaření v městských lesích v roce 2011 zisk 785.000 korun. Správcům lesních pozemků, které město Pardubice vlastní, se osvědčil systém úklidu vytěžené plochy lidmi, kteří mají zájem o palivové dřevo. Možnosti získat bezplatně zbytky po těžbě využilo 130 zájemců. „ Například dvě plochy po mýtní těžbě v lokalitě Černá za Bory tu byly vyčištěny za jedinou sobotu a neděli,“ dodal správce lesů. V letošním roce budou vyčištěné plochy osázeny novými stromky. Pokračovat bude těžba ve Studáneckém lese, kácet se bude podle plánu hospodaření také v Lipině a v okolí komunikace ze Staročenska do Sezemic. Na výměře 3,79 hektaru by mělo být vytěženo 1123 metrů dřevní hmoty. Zhruba pět hektarů městských lesů mladších než 40 let čekají výchovné prořezávky, podobný rozsah budou mít probírky v porostech starších. Město Pardubice vlastní 463 hektary lesních pozemků. Přestože tyto lesy mají převážně rekreační charakter, přinášejí každoročně zisk i městské pokladně. Ani v „kalamitních“ letech nebyly lesy prodělečné.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

30.11.

Pardubice hlídají nové kamery, přehled je na webu

O umístění dvanácti kamer původního městského kamerového systému informovaly občany tabulky u jednotlivých bodů. To se s vybudováním nového systému s mnohem větším počtem kamerových bodů mění. „Systém počítá s podstatně větším počtem kamer než ten původní. I proto jsme se rozhodli využít k informovanosti obyvatel hojně navštěvovaný geoportál města Pardubic, kterýjsme rozšířili o další odkaz. V mapovém podkladu je tu zakresleno umístění kamer i to, k jakému účelu je vybraná kamera zřízena. Je zde zakreslena i hranice prostoru, který je kamera schopna efektivně sledovat,“ vysvětlil ředitel pardubické městské policie Rostislav Hübl.

Společnost celý článek
22.3.

Pardubice poprvé ocení své nejlepší pedagogy

Město Pardubice zakládá novou tradici. U příležitosti Dne učitelů každoročně ocení práci nejlepších pedagogických pracovníků.

Společnost celý článek
20.11.

Krajinný plán kladrubského hřebčína: věc veřejná!

Pro Národní hřebčín bude vypracován krajinný plán, který do budoucna stanoví směr obnovy krajiny...

Společnost celý článek
3.4.

Pardubický kraj láká turisty ze Slovenska

Vrcholem akce bylo losování cen, kdy šťastný vítěz vyhrál pobytový voucher do Léčebných lázní Bohdaneč pro 2 osoby.

Společnost celý článek
23.2.

Město představí vizi pro pravý břeh Labe

„Tato lokalita byla v rozvoji města dlouho opomíjena. Jsme přesvědčeni, že zelené plochy na pravém břehu Labe musí být řešeny koncepčně s vědomím celku tak, aby byla dokonale využita jejich významná městotvorná funkce. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Společnost celý článek
14.4.

Jak zatraktivnit pardubický zámek?

Nově vytvořená expertní skupina bude hledat odpověď na otázky, jak co nejlépe využít potenciál pardubického zámku.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting