Lesy prospívají lidem i městské pokladně

24.2.

Lesy prospívají lidem i městské pokladně

Lesy prospívají lidem i městské pokladně

Po třech letech, kdy těžbu v městských lesích více než hospodářský plán řídily přírodní živly, se v roce 2011 vrátilo hospodaření v lesích do běžných kolejí. Správci lesa se zaměřili na svůj dlouhodobý cíl – systematickou obnovu přestárlých porostů. Celkem bylo v loňském roce v městských lesích vytěženo téměř 2000 metrů krychlových dřevní hmoty a naopak vysázeno 21.000 nových stromků. Město získalo z hospodaření ve svých lesích, které mají prvořadě rekreační funkci, téměř 800 tisíc korun. Více než čtvrtinu ze 463 hektarů městských lesů v roce 2008 poškodila vichřice Emma. Její následky správci odstraňovali ještě v roce následujícím, kdy navíc suché počasí poškodilo zejména mladé porosty, které bylo třeba znovu vysázet. Třetí ranou pro městské lesy byly přívaly těžkého sněhu, který v lednu 2010 poškodil více než 200 hektarů porostů. „V loňském roce byla činnost v městských lesích zaměřena naobnovu lesních porostů po těžbě v roce 2010, během níž bylo třeba odstranit rozsáhlé polomy způsobené těžkým sněhem. Při nových výsadbách jsme na ploše 2,11 hektarů vysázeli 21.000 lesních stromků,“ řekl Václav Soudek z odboru životního prostředí magistrátu. Těžba se v roce 2011 soustředila na přestárlé porosty ve Spojilském a Studáneckém lese a v Černé za Bory, kvůli invazi kůrovce museli dřevaři zasahovat také v Nemošickém lese. Během roku vytěžili 1980 kubíků dřevní hmoty, tržba z jejího prodeje přesáhla 2,5 milionu korun. Po odečtení celkových nákladů, včetně pěstebních prací, vykázalo hospodaření v městských lesích v roce 2011 zisk 785.000 korun. Správcům lesních pozemků, které město Pardubice vlastní, se osvědčil systém úklidu vytěžené plochy lidmi, kteří mají zájem o palivové dřevo. Možnosti získat bezplatně zbytky po těžbě využilo 130 zájemců. „ Například dvě plochy po mýtní těžbě v lokalitě Černá za Bory tu byly vyčištěny za jedinou sobotu a neděli,“ dodal správce lesů. V letošním roce budou vyčištěné plochy osázeny novými stromky. Pokračovat bude těžba ve Studáneckém lese, kácet se bude podle plánu hospodaření také v Lipině a v okolí komunikace ze Staročenska do Sezemic. Na výměře 3,79 hektaru by mělo být vytěženo 1123 metrů dřevní hmoty. Zhruba pět hektarů městských lesů mladších než 40 let čekají výchovné prořezávky, podobný rozsah budou mít probírky v porostech starších. Město Pardubice vlastní 463 hektary lesních pozemků. Přestože tyto lesy mají převážně rekreační charakter, přinášejí každoročně zisk i městské pokladně. Ani v „kalamitních“ letech nebyly lesy prodělečné.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

29.7.

Studenti po skončení školy tápou

Velkým problémem je finanční náročnost speciálních kurzů, které si většinou čerství absolventi nemohou dovolit.

Společnost celý článek
8.10.

Říjen se v královéhradeckém OC Futurum ponese na vlnách jazzu

Výstava fotografií je unikátní příležitost, jak nahlédnout do světa jazzu prostřednictvím objektivů jednotlivých autorů. Tedy zcela jiným způsobem, než pouhým poslechem. Mezi letošními třiceti nejlepšími finalisty soutěže jsou autoři z celého světa, včetně dvou fotografů z České republiky – Jana Mihalička a Taťány Kurkové.

Společnost celý článek
19.4.

Kraj podpořil desítky akcí v oblasti kultury a památek

Částky určené na grantové programy totiž byly vzhledem k jeho finančním možnostem částečně sníženy. ¨

Společnost celý článek
24.10.

V Hrobicích roste vánoční strom pro Pardubice

Překvapením pro všechny, kteří přijdou v neděli 1. prosince vpodvečer na Pernštýnské náměstí, bude obměněná výzdoba stromu. 

Společnost celý článek
17.4.

Do mateřinek se hlásí o 173 dětí více než loni

Někteří rodiče však přihlásili dítě do dvou, ale i do tří mateřských škol.

Společnost celý článek
17.2.

Nebezpečně vyhrožoval

Zprávy tohoto typu měl zasílat i ze zřízené e-mailové adresy přes její kamarádku.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting