Letiště Pardubice – jeho vliv na životní prostředí

1.2.

Letiště Pardubice – jeho vliv na životní prostředí

V souvislosti se vstupem do schengenského prostoru, se vzrůstajícím počtem cestujících na letišti v Pardubicích a s požadavky na bezpečnost provozu letiště se Město Pardubice a Pardubický kraj rozhodly vybudovat novou odbavovací letištní halu a s tím spojená další nezbytná zařízení. Záměrem těchto kroků je, aby letiště v Pardubicích splňovalo požadavky na ně kladené a zároveň bylo i důstojným vstupem na území kraje a České republiky. Provozovatel letiště, akciová společnost East Bohemian Airport - Letiště Pardubice předložil Krajskému úřadu Pardubického kraje oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Odbavovací terminál s parkovacími a zpevněnými plochami“. Na základě předloženého oznámení Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí, zahájil zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Do oznámení lze nahlédnout, činit výpisy a kopie na Krajském úřadu Pardubického kraje, na odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského náměstí 125 v Pardubicích, a to v úřední dny vždy v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin. Do oznámení lze rovněž nahlédnout na úřadech dotčených samosprávných celků. Do textové části oznámení lze rovněž nahlédnout v Informačním systému EIA na internetové adrese www.cenia.cz nebo www.env.cz pod kódem PAK 311. Informace o zahájení zjišťovacího řízení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje v pátek 1. února 2008. K zveřejněnému oznámení může každý zaslat své písemné vyjádření Krajskému úřadu Pardubického kraje do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Pardubického kraje.

Další zprávy z kategorie "Společnost"

26.7.

Zelená brána si žádá rozsáhlejší rekonstrukci

Dochází k erozi kamenů ve fasádě, nutností se stala i výměna táhel a oprava dřevěného ochozu. Ten je v současné době v havarijním stavu kvůli dřevokazné houbě.

Společnost celý článek
22.4.

První kolo hejtmanských cest se uzavřelo

Od starostů jsem slyšel stesky, že od Kolína po Pardubice není přes řeku Labe žádný most.

Společnost celý článek
27.1.

Na Haiti pomáhají i lidé z našeho kraje

Tento projekt pomůže zajišťovat pitnou vodu z vrtaných studní pro domorodce s pomocí české techniky.

Společnost celý článek
9.5.

Mateřská škola Zvoneček má novou zahradu

K dotvoření správné atmosféry zahrady pomohli také rodiče, kteří na výzvu školky přinášejí sazenice, nasbírané přírodniny či proutí.

Společnost celý článek
4.1.

Sedm zraněných při čelním střetu dvou vozidel

K nehodě dvou osobních vozidel na silnici Lanškroun – Svitavy vyjížděli v pátek 1. ledna 2016 v 14.02 hodin profesionální hasiči z Lanškrouna. Jednalo se o čelní náraz vozidel. Hasiči museli vyprostit dvě zaklíněné osoby.

Společnost celý článek
7.2.

Lidé z celé republiky půjdou do Číhoště uctít památku umučeného Toufara

Následovat bude od 13:30 prohlídka obce a Toufarovy fary „Po stopách P. Toufara“. Průvodcem poutníkům bude autor Toufarovy biografie „Jako bychom dnes zemřít měli“ a vysočinský básník Miloš Doležal. Dobové a vzpomínkové texty přednese herečka Jana Franková.

Společnost celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting